h

Sąd oddalił pozew dominikanów

Krakowski sąd oddalił w poniedziałek pozew Polskiej Prowincji oo. Dominikanów w sprawie gruntów odebranych przez państwo w latach 50. XX w. klasztorowi dominikanów w Krakowie; grunty te służyły utrzymaniu seminarium duchownego.

Zdaniem sądu Prowincja oo. Dominikanów nie była uprawniona do ubiegania się o odszkodowanie za utracone dobra, ponieważ dobra te były wpisane w księgach wieczystych na rzecz klasztoru i tylko klasztor mógłby wystąpić z pozwem w tej sprawie.

W pozwie pełnomocnik Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego (oo. dominikanów) w Warszawie z powodu nieuzgodnienia stanowiska przez Komisję Majątkową wnosił o przywrócenie Prowincji działek o pow. 13,3 ha lub przyznanie nieruchomości zamiennej. Gdyby zwrot okazał się niemożliwy - wnosił o odszkodowanie w wysokości blisko 97,9 mln zł, bo na tyle oszacowano wartość działek.

Jak wskazano w pozwie, przejęte przez państwo nieruchomości służyły utrzymaniu seminarium duchownego przy Klasztorze oo. Dominikanów w Krakowie, którego formalnym zwierzchnikiem była i nadal pozostaje Polska Prowincja Zakonu Kaznodziejskiego w Warszawie.

Prowincjał dominikanów wyjaśniał podczas procesu, że seminarium nie posiada odrębnej osobowości prawnej i jest wspólne dla całej prowincji. Podawał także, że chociaż krakowski klasztor i seminarium mają pewne elementy wspólne, jak np. kuchnię i pralnię, to w sensie prawa zakonnego są to odrębne jednostki.

Reprezentujące pozwany Skarb Państwa Ministerstwo Finansów i Agencja Nieruchomości Rolnych podnosili, że Polska Prowincja oo. Dominikanów nie jest uprawniona do występowania o odszkodowanie za nieruchomości, które były własnością Klasztoru oo. Dominikanów w Krakowie. Pogląd ten podzielił w wyroku sąd.

W toku procesu prowincja zrezygnowała z roszczenia dotyczącego zwrotu nieruchomości i w tym zakresie sąd postępowanie umorzył. W zakresie roszczenia o odszkodowanie powództwo zostało oddalone. Wyrok jest nieprawomocny.

Pozew prowincji dominikanów wpłynął do sądu na początku lutego 2011 roku, jeszcze przed formalnym zakończeniem prac Komisji Majątkowej. Komisja przestała istnieć z początkiem marca 2011 r., po wejściu w życie nowelizacji ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego. Działała przez ponad 20 lat i decydowała o zwrocie Kościołowi katolickiemu nieruchomości Skarbu Państwa.

Po zakończeniu prac komisji niezakończone sprawy rozstrzygane są przez sądy.

 

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6