Przejrzystość, skuteczność, ubodzy

Przejrzystość i skuteczność w działaniu oraz troska o ubogich – to główne kierunki, w jakich, zdaniem papieża, powinna działać Rada ds. Gospodarki, utworzona przez Franciszka na mocy dokumentu „Fidelis dispensator et prudens” z 24 lutego br. 2 maja Ojciec Święty przyjął w Pałacu Apostolskim w Watykanie członków tego gremium z jego koordynatorem kard. Reinhardem Marxem z Niemiec na czele.

Dziękując swym gościom za pracę, którą wykonują, zwrócił uwagę, że są to bardzo potrzebne działania. Przypomniał, że wraz z Radą wspomniany dokument powoływał do życia jeszcze Sekretariat ds. Gospodarki i Urząd Audytora Generalnego. Sama Rada ma do wypełnienia ważne zadanie uświadomienia Kościołowi jego odpowiedzialności za strzeżenie i uważne zarządzanie jego dobrami zgodnie z jego misją ewangelizowania, ze szczególnym uwzględnieniem biednych – przypomniał Ojciec Święty.

Nie możemy więc schodzić z tej drogi, a celowi temu służą różne środki, takie jak przejrzystość i skuteczność działania – mówił dalej papież. Przypomniał, że Stolica Apostolska „czuje się powołana do prowadzenia takiej misji, pamiętając zwłaszcza o swej odpowiedzialności za Kościół powszechny”.

Zdaniem Ojca Świętego, zmiany [wprowadzone mocą wspomnianego dokumentu z lutego br. – KAI] odzwierciedlają także pragnienie wcielania w życie niezbędnej reformy Kurii Rzymskiej. „Jest to poważne wyzwanie, wymagające wierności i roztropności” – podkreślił Ojciec Święty, nawiązując do łacińskiego tytułu swego dokumentu.

Zwrócił też uwagę, że droga, którą ma kroczyć nowa Rada, „nie będzie prosta, wymaga odwagi i stanowczości”. W różnych urzędach Stolicy Apostolskiej będzie musiał się przyjąć i umocnić nowy sposób myślenia w służbie ewangelicznej – zapowiedział gospodarz spotkania.

Wyraził następnie uznanie dla „znaczącej roli”, odgrywanej w tym procesie reformy przez nową Radę. Chodzi o czuwanie nad zarządzaniem gospodarczym oraz przyglądanie się strukturom i działaniom administracyjnym i finansowym w urzędach kurialnych. Nowy urząd watykański rozwija swą działalność w ścisłym kontakcie z utworzonym w tym samym czasie Sekretariatem ds. Gospodarki – podkreślił Franciszek. W tym kontekście podziękował przewodniczącemu tego organizmu, australijskiemu kardynałowi George’owi Pellowi, dodając żartem, że dziękuje mu także za jego „wytrwałość rugbysty australijskiego”. „Tak trzeba!” – dodał od siebie.

Ojciec Święty zaznaczył, że Rada reprezentuje Kościół powszechny, gdyż w jej skład wchodzi 8 kardynałów z różnych Kościołów lokalnych i 7 świeckich również pochodzących z różnych części świata, którzy „swym doświadczeniem przyczyniają się do dobra Kościoła i jego szczególnego posłannictwa”. Świeccy są pełnoprawnymi członkami tego gremium – podkreślił z mocą papież. Zwrócił uwagę, że prace Rady mają „duży ciężar i wielkie znaczenie i wniosą podstawowy wkład w służbę rozwijaną przez Kurię Rzymską i różne instytucje Stolicy Apostolskiej”.

Na zakończenie audiencji Franciszek życzył swym gościom dobrej i owocnej pracy, podziękował im za wszystko, co już zrobili i co jeszcze zrobią oraz poprosił ich o modlitwę za siebie, której – dodał – bardzo potrzebuje.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12