Światowy Dzień Ubogich

Jak obchodzono go na całym świecie?

Poniżej relacje radia Watykańskiego.

Albania
Światowy Dzień Ubogich szczególnego wymiaru nabiera w jednym z najuboższych krajów Europy, jakim jest Albania. Bieda i ubóstwo stanowią tam powszechne zjawisko. Stąd pytanie Papieża Franciszka nabiera jeszcze głębszego sensu: „Dlaczego wołanie ubogiego, które wznosi się przed oblicze Boga, nie może dosięgnąć naszych uszu, i pozostawia nas obojętnymi i biernymi”.

Z okazji Światowego Dnia Ubogich Kościół w Albanii podejmuje wiele inicjatyw. W każdej diecezji był zorganizowany obiad albo kolacja ,w której wzięli udział ubodzy i pasterze Kościoła. W wielu szkołach dzieci ubogie otrzymały przybory szkolne lub ubranie na zimę. Zorganizowano też spotkania osób niepełnosprawnych, których rodziny, ubóstwo dotyka w sposób bezpośredni. Dzień ten to okazji do szukania pomocy w krajach bogatych, a także do złożenia podziękowania za pomoc, którą Albania otrzymuje. Warto też zauważyć, że sami Albańczycy, choć wielu z nich jest naprawdę ubogich, mają otwarte serce i potrafią pomagać tym najbiedniejszym. Robią to w myśl apelu Papieża Franciszka: „Poczujmy się wszyscy w tym dniu dłużnikami ubogich, abyśmy poprzez wyciągnięte ręce do siebie nawzajem mogli zrealizować zbawcze spotkanie”.

Białoruś
Liczba potrzebujących na Białorusi stale rośnie. Stąd Kościół aktywnie włącza się w codzienne niesienie pomocy ubogim. Szczególny wymiar mają też obchody II Światowego Dnia Ubogich. W wielu parafiach zostały przygotowane inicjatywy modlitewne oraz spotkania i wydarzenia mające na celu zwrócenie uwagi na osoby ubogie i bezdomne oraz okazanie im konkretnej pomocy.

Katolicka organizacja charytatywna Caritas, która działa w każdej diecezji, przeprowadziła szereg akcji, okazując pomoc ludziom mieszkającym w schroniskach dla bezdomnych, rodzinom wielodzietnym, a także ludziom dotkniętym biedą. Trzeba zaznaczyć, że nie jest to jednorazowy odruch solidarności. Caritas przez cały rok prowadzi programy stałej pomocy potrzebującym, wzmacniając poczucie braterstwa ponad różnicami społecznymi. Jest to m.in. jadłodajnia dla ubogich w Grodnie, która codziennie wydaje obiad dla stu osób bezdomnych i będących w trudnej sytuacji materialnej. Kościół katolicki na Białorusi stara się regularnie wychodzić naprzeciw opuszczonym, ofiarnie niosąc im pomoc i opiekę, a także okazując gesty otuchy i wsparcia.

Oficjalne statystyki potwierdzają wzrost liczby Białorusinów żyjących poniżej minimum egzystencji. Według danych Biełstatu, państwowego urzędu statystycznego, na Białorusi blisko 6 proc. dorosłych obywateli żyje poza oficjalną granicą biedy. Palącym problemem, który jest szczególnie widoczny na terenach wiejskich, jest samotność ludzi starszych.

Brazylia
W Brazylii rośnie liczba bezdomnych i ludzi żyjących w skrajnej nędzy. To bezpośredni skutek kryzysu gospodarczego, w jakim znajduje się ten największy kraj Ameryki Łacińskiej. Stąd obchody Światowego Dnia Ubogich nabierają wyjątkowego znaczenia.

W tym szczególnym dniu organizowano we wspólnotach Kościoła oprócz Mszy, czy nabożeństw Słowa Bożego tam, gdzie brak kapłanów, liczne akcje pomocy charytatywnej dla biednych, a w sposób szczególny dla bezdomnych. Przed katedrą w Rio de Janeiro kard. Orani Tempesta odsłonił figurę bezdomnego Jezusa. Jest to dar Papieża Franciszka dla archidiecezji, która od lat prowadzi wiele dzieł charytatywnych wśród bezdomnych w tym mieście. Naturalnej wielkości figura, przedstawia bezdomnego Jezusa, leżącego na ławce i przykrytego cienkim, krótkim kocem, spod którego wystają zranione stopy. „Rzeźba zachęca nas, byśmy patrzyli na ludzi żyjących na ulicach, jako na naszych braci i siostry, abyśmy w osobach ubogich i bezdomnych widzieli Chrystusa cierpiącego w świecie” - proboszcz katedry w Rio, zauważa ks. Cláudio dos Santos.

W Fortaleza, stolicy stanu Ceará, najbardziej aktywną na rzecz ubogich jest nowa wspólnota życia „Shalom” powstała w tym mieście w 1982 r.. Jest ona największą na terenie całej Brazylii i posiada 8 tys. członków. W Światowym Dniu Ubogich tak w Fortalezie, jak i innych brazylijskich miastach, odwiedzano więźniów, przytułki dla bezdomnych, osoby przebywające w szpitalach, a uzależnione od alkoholu czy narkotyków. Poza różnorodną posługą taką jak: usługi kosmetyczne, fryzjerskie, porady lekarskie, do dyspozycji bezdomnych byli także kapłani - spowiadający, modlący się czy udzielający duchowych porad. Na podkreślenie zasługuje wielki wysiłek brazylijskiego Kościoła na rzecz promocji osoby ludzkiej w tym kraju: tubylców, ubogich, bezdomnych, jak też różnorodna pomoc imigrantom przybywającym z sąsiedniej Wenezueli. borykającej się z kryzysem humanitarnym.

Brazylia, największy kraj Ameryki Łacińskiej, pomimo postępującego w ostatnich latach rozwoju, pozostaje nadal krajem, o największej nierówności społecznej i ekonomicznej zaznaczającej się na wszystkich poziomach życia ludzkiego. Niestety wzrasta także liczba młodych, którzy nie uczęszczają do szkół i tym samym nie pracują. Według Brazylijskiego Instytutu Geograficzno-Statystycznego w kraju zaznacza się duże rozwarstwienie społeczne, 50 mln Brazylijczyków żyje poniżej minimum socjalnego, stanowi to 25,4 proc. populacji kraju. 

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10