Kim jesteśmy?

Mieszkamy w miastach i w wioskach. Pochodzimy z różnych środowisk i narodów. Nie zrywamy więzów z naszym środowiskiem. Nie ujawniamy naszej przynależności do instytutu świeckiego (często nawet najbliższa rodzina o tym nie wie). Choć nie prowadzimy życia wspólnego, tworzymy autentyczną wspólnotę. Spotykamy się systematycznie.

Razem się modlimy i odczytujemy nasze życie w świetle Ewangelii i charyzmatu danego instytutu. Zacieśniamy nasze siostrzane (i braterskie) więzy. Dążymy do tego, by przepoić miłością Bożą siebie, bliźnich i świat. Chcemy żyć Ewangelią na co dzień w duchu ubóstwa, pełnić wolę Bożą, żyć sakramentami i modlitwą. Świadczyć o Chrystusie tam, gdzie żyjemy i pracujemy. Składamy śluby lub przyrzeczenia: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, które pełnimy pozostając w świecie.

Na całym świecie istnieje ponad 190 instytutów świeckich, które skupiają około 90tyś. członków. W Polsce żyje około 1000 osób w ponad 20 instytutach świeckich, różniących się duchowością i zadaniami. Jednym z nich jest Instytut Świecki Misjonarek Chrystusa. Charakteryzuje się tym, że według słów św. Teresy od Dzieciątka Jezus: „Najwięcej modlitwy potrzebują kapłani”, modli się o nowe powołania i świętość kapłanów, składa ofiary duchowe i materialne jako pomoc misjom i misjonarzom.


Instytuty świeckie - wspólnoty zatwierdzone przez Stolicę Apostolską lub biskupa diecezjalnego. Złożone z osób świeckich lub duchownych, które w świecie - a nie w formie życia zakonnego - realizują swoje powołanie, przez tak zwane rady ewangeliczne. Swym charakterem nawiązują do istniejącej już w początkach dziejów Kościoła praktyki posługiwania się radami ewangelicznymi w swoich środowiskach. W starożytności wyrazem takiej pobożności byli asceci i dziewice. W średniowieczu pojawia się instytucja oblatów świeckich i zakonów trzecich.Konsekracja członków polega na całkowitym poświęceniu się Bogu. Jego wyrazem jest czystość, ubóstwo i posłuszeństwo. Osoby zaangażowane muszą wypracować w sobie właściwy stosunek do dóbr materialnych, płciowości i wolności osobistej.Jedną z cech instytutów jest ich świeckość. Należący do instytutów wykonują świeckie zawody. Pracują wśród ludzi z różnymi poglądami i starają się przez świadectwo swego życia oddziaływać na ich przekonania. Ich wspólnotowość wyraża się w jedności ducha i ideałów oraz w braterstwie podtrzymywanym przez regularne spotkania, wzajemną modlitwę, wymianę doświadczeń i informacji.
«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5