Gdzie jest Syn, nie może zabraknąć Matki

Prośmy Najświętszą Maryję Pannę, aby wspierała apostolskie wysiłki kapłanów i aby ożywiała codzienne dzieło rodziców w przekazywaniu wiary swym dzieciom

Reklama

Benedykt XVI w rozważaniach po modlitwie Regina Caeli. Odmówił ją po Mszy św., której przewodniczył 8 maja w Parku św. Juliana w Wenecji-Mestre powiedział:.

Drodzy bracia i siostry!

Na zakończenie tej uroczystej celebry eucharystycznej skierujmy wzrok na Maryję, Królową Nieba. O świcie Paschy stała się Ona Matką Zmartwychwstałego a Jej więź z Nim jest tak głęboka, że tam, gdzie Syn jest obecny, nie może zabraknąć Matki. W tych waszych wspaniałych miejscach, będących darem i znakiem piękna Boga, liczne sanktuaria, kościoły i kaplice są poświęcone Maryi! W Niej odbija się jaśniejące oblicze Chrystusa. Jeśli posłusznie idziemy za Nią, Dziewica prowadzi nas do Niego. W tych dniach okresu wielkanocnego dajmy się zdobyć przez Chrystusa zmartwychwstałego. W Nim ma swój początek nowy świat miłości i pokoju, stanowiący głębokie dążenie każdego serca ludzkiego. Niech Pan udzieli wam, mieszkańcom tych Ziem bogatych długą historią chrześcijańską, abyście żyli Ewangelią na wzór rodzącego się Kościoła, w którym „jeden duch i jedno serce ożywiało wszystkich wierzących” (Dz 4, 32).

Prośmy Najświętszą Maryję Pannę, która wspierała pierwszych świadków swego Syna w głoszeniu Dobrej Nowiny, aby wspierała również dzisiaj trudy apostolskie kapłanów, aby czyniła płodnym świadectwo zakonników i zakonnic; niech ożywia codzienne dzieło rodziców w pierwszym przekazywaniu wiary swym dzieciom; niech oświetla drogę młodych, aby wędrowali ufni szlakiem wytyczonym przez wiarę rodziców; niech umacnia wysiłki licznych świeckich, którzy współpracują czynnie na rzecz nowej ewangelizacji, w parafiach, stowarzyszeniach, takich jak Akcja Katolicka, tak zakorzeniona i obecna na tych ziemiach, w ruchach, które w różnorodności swych charyzmatów i swych działań są znakiem bogactwa tkanki kościelnej – mam na myśli rzeczywistość taką jak Ruch Focolare, Comunione e Liberazione lub Drogę Neokatechumenalną, by wspomnieć tylko niektóre.

Wszystkich zachęcam do pracy w prawdziwym duchu wspólnoty w tej wielkiej winnicy, do której Pan wezwał nas, abyśmy tam działali. Maryjo, Matko Zmartwychwstałego i Kościoła, módl się za nami!

Po odmówieniu modlitwy i po rozważaniach Ojciec Święty udzielił wszystkim błogosławieństwa apostolskiego. Po Mszy św. odpłynie motorówką do Wenecji a będzie mu towarzyszyła eskorta, utworzona przez stowarzyszenia wioślarskie z Wenecji. Po obiedzie, który spożyje z biskupami i krótkim odpoczynku, a przed opuszczeniem Patriarchatu Wenecji papież pozdrowi organizatorów jego wizyty.

«« | « | 1 | » | »»
Dodaj komentarz
Gość
  Nick (wymagany lub )

  Autopromocja

  Reklama

  Reklama

  Reklama

  Archiwum informacji

  niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 31 1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 1 2 3