Niedziela 26 Kwietnia 2020 r.

  • Niedziela modlitw za kierowców i innych użytkowników dróg
  • Kalendarium papieskie: Regina coeli (12:00)
[Wydarzenie]

Poniedziałek 27 Kwietnia 2020 r.

Wtorek 28 Kwietnia 2020 r.

Środa 29 Kwietnia 2020 r.

  • Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej
  • Pielgrzymka księży do Dachau
  • Zjazd delegatów ze wszystkich parafii i zgromadzeń zakonnych: duchownych i świeckich Kościoła Greckokatolickiego w Przemyślu
  • Kalendarium papieskie: audiencja ogólna (9:00)
[Wydarzenie]

Czwartek 30 Kwietnia 2020 r.

  • Zjazd delegatów ze wszystkich parafii i zgromadzeń zakonnych: duchownych i świeckich Kościoła Greckokatolickiego w Przemyślu
[Wydarzenie]

Piątek 1 Maja 2020 r.

  • Zjazd delegatów ze wszystkich parafii i zgromadzeń zakonnych: duchownych i świeckich Kościoła Greckokatolickiego w Przemyślu
[Wydarzenie]

Sobota 2 Maja 2020 r.

  • Rada Stała KEP, Jasna Góra
  • Zjazd delegatów ze wszystkich parafii i zgromadzeń zakonnych: duchownych i świeckich Kościoła Greckokatolickiego w Przemyślu
[Wydarzenie]