Niedziela 26 Stycznia 2020 r.

  • Niedziela Słowa Bożego (III Niedziela Zwykła)
  • 26 Dzień Islamu pod hasłem: „Chrześcijanie i muzułmanie: w służbie powszechnego braterstwa”
  • Kalendarium papieskie: Anioł Pański (12:00)
[Wydarzenie]

Poniedziałek 27 Stycznia 2020 r.

Wtorek 28 Stycznia 2020 r.

Środa 29 Stycznia 2020 r.

  • Kalendarium papieskie: audiencja ogólna (9:00)
[Wydarzenie]

Czwartek 30 Stycznia 2020 r.

Piątek 31 Stycznia 2020 r.

Sobota 1 Lutego 2020 r.