"Jeden świat - wiele kultur"

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 26.10.2011 21:10

Konferencja w Bydgoszczy, której uczestników pozdrowił dzisiaj Benedykt XVI, rozpocznie się jutro i odbywać ma się równolegle ze spotkaniem Papieża z przedstawicielami różnych religii świata w Asyżu.

W bydgoskiej dwudniowej konferencji wezmą udział przedstawiciele ponad 30 uczelni – z Polski i zagranicy. Spotkanie organizowane jest przez Kujawsko-Pomorską Szkołę Wyższą w Bydgoszczy i Fundację Watykańską Joseph Ratzinger – Benedykt XVI.

Konferencja zatytułowana „Jeden świat – wiele kultur. Dialog kultur, cywilizacji, religii w dobie globalizacji” ma być okazją do pogłębienia tematu wielokulturowości we współczesnym świecie. Jak mówi wiceprzewodniczący komitetu naukowego, ks. dr Mariusz Kuciński, „przede wszystkim trzeba mieć szacunek wobec tej rzeczywistości. Na pewno nie chcemy rozwiązać jakichś problemów albo powiedzieć, że mamy receptę na tę rzeczywistość. Trzeba podjąć taką refleksję. Cieszymy się, że możemy zrobić to razem z Benedyktem XVI, który znajduje się w Asyżu w tym samym dniu. Cieszę się, że możemy ten dialog posunąć do przodu i mam nadzieję, że owoce tej naszej refleksji będą bardzo konkretne” – powiedział ks. Kuciński.

Pierwszy dzień konferencji zakończy bezpośrednia transmisja spotkania Benedykta XVI z przedstawicielami różnych religii w Asyżu. W drugim dniu uczestnicy dyskutować będą w grupach tematycznych.