Żołnierska miłość Boga i bliźniego

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 22.10.2011 20:46

Misja kapelanów wojskowych powinna wpisać się w nową ewangelizację, zapewniając ludziom w mundurach i ich rodzinom należytą opiekę duchową.

W zakres tych obowiązków wchodzi nie tylko głoszenie Ewangelii i udzielanie sakramentów, ale także świadectwo wyrobienia wewnętrznego oraz świadomość współczesnych wyzwań ludzkości. Mówił o tym Benedykt XVI spotykając się z uczestnikami międzynarodowej konferencji na temat prawa humanitarnego w kontekście współczesnych konfliktów zbrojnych, jaka odbyła się w Watykanie. Jej zorganizowanie wiąże się z 25-leciem konstytucji apostolskiej Jana Pawła II Spirituali militum curae na temat ordynariatów wojskowych.

Jak zaznaczył Ojciec Święty, duszpasterstwo służb mundurowych ma umacniać wśród wierzących żołnierzy i policjantów chrześcijańskiego ducha, który także w obliczu konfliktów i niebezpieczeństw pozwala realizować przykazanie miłości Boga i bliźniego. Papież wymienił tu konkretne zadania, jak pomoc uchodźcom i ofiarom klęsk żywiołowych, rozminowanie, czy działania pokojowe i rozjemcze.

„W ten kontekst wpisuje się relacja między prawem humanitarnym i duszpasterstwem wojskowym, albowiem skuteczna współpraca organizacji humanitarnych i kapelanów wyzwala produktywne siły łagodzące brutalność konfliktów – mówił Papież. – Na oczach wszystkich niszczące rozdarcia wojen powodują często obrazę godności ludzkiej i zagrożenie dla pokoju. Niemniej sama dynamika prawa nie wystarczy do przywrócenia naruszonej równowagi. Potrzeba podjęcia drogi pojednania i przebaczenia. Tak pisał bł. Jan Paweł II w orędziu na Światowy Dzień Pokoju 2002 r. po tragicznych zamachach z 11 września 2011 r.: «Prawdziwy pokój jest owocem sprawiedliwości, cnoty moralnej i gwarancji prawnej, która czuwa nad pełnym poszanowaniem praw oraz obowiązków i równym rozdziałem dobrodziejstw i ciężarów. Skoro jednak sprawiedliwość ludzka jest zawsze słaba i niedoskonała, zdana na egoizm i ograniczenia, zarówno osób jak i całych grup, należy ją potraktować w duchu przebaczenia i w pewnym sensie uzupełniać przebaczeniem, które goi rany i odnawia zakłócone relacje pomiędzy ludźmi» (nr 3)”.

W watykańskiej konferencji i w audiencji wziął udział także bp Józef Guzdek. Ordynariusz polowy Wojska Polskiego, odnosząc się do tematu konferencji, zaznaczył, że w wojsku zawsze najważniejszy jest żołnierz. „Natomiast taką cichą pracę wypełnia lekarz, logistycy oraz właśnie kapelan – wyjaśnił. – Bo jak ciało jest chore, potrzebny jest lekarz, a jak chory duch – potrzeba kapłana. Zasada jest taka: my nie oceniamy konfliktu, ale towarzyszymy żołnierzowi tam, gdzie on został posłany. A warto zaznaczyć, że w okopach nie ma niewierzących. Kiedy w grudniu byłem w Afganistanie, nawet niepytany usłyszałem takie zdanie: «Księże biskupie, tutaj bardziej potrzebny jest nam kapelan, aniżeli chleb powszedni». Bardzo wielu z tych żołnierzy doświadczyło trudnych sytuacji i to w sobie noszą” – dodał polski biskup polowy.