Spada liczba pielgrzymów do Ziemi Świętej

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 31.08.2011 18:07

Znacząco spada liczba pielgrzymów odwiedzających Ziemię Świętą.

Informuje o tym tamtejsza Kustodia franciszkańska wyjaśniając, że przyczyną jest zapewne kryzys gospodarczy oraz niestabilność krajów sąsiadujących z Izraelem i terytoriami palestyńskimi. „Przybywajcie do Ziemi Świętej, nie ma żadnego niebezpieczeństwa, a Jerozolima zawsze czeka” – zachęcają franciszkanie cytowani przez agencję SIR. Ubytek liczby odwiedzających ojczyznę Jezusa jest tym bardziej dotkliwy, gdy porówna się go z boomem pielgrzymkowym z ubiegłego roku, obliczanym na 2 mln 805 tys. osób.

Cytowani przez agencję przedstawiciele Kustodii nie podają konkretnych liczb za bieżący rok, jednak spadek – widoczny zwłaszcza od maja – określają mianem „strasznego”. Mają jednak nadzieję na większy ruch turystyczno-pielgrzymkowy jesienią, sądząc po dużej liczbie zapytań i rezerwacji. Podobnie optymistyczni są przedstawiciele palestyńskiego ministerstwa turystyki, którzy liczą na efekty kampanii promocyjnej przeprowadzonej w tym roku podczas różnych targów turystycznych.