Jesteście czytelnym znakiem wiosny Kościoła!

KAI |

publikacja 12.08.2011 08:42

„Jesteście czytelnym znakiem wiosny Kościoła” - mówił kard. Stanisław Dziwisz na Jasnej Górze do uczestników pieszej pielgrzymki krakowskiej, która przybyła 11 sierpnia do Częstochowy. Metropolita krakowski podkreślił, że do młodych poszukujących swego miejsca w świecie i Kościele powinni docierać przede wszystkim młodzi, bo to ich świadectwo jest świeże i bardziej przekonujące. Pielgrzymi z archidiecezji krakowskiej nieśli ze sobą relikwie bł. Jana Pawła II.

Jesteście czytelnym znakiem wiosny Kościoła! PAP/Waldemar Deska

Podczas homilii kard. Stanisław Dziwisz powiedział, że być uczniem Jezusa, to znaczy pełnić Jego wolę oraz przyjąć Jego program życia i działania, zapisany w Ewangelii. Jego zdaniem to z jej kart możemy odczytać, jak powinniśmy kochać Boga i bliźniego, jak patrzeć na ludzi i wydarzenia, jak je oceniać. I dodał, że Ewangelia poucza nas, czym i jak powinniśmy napełniać „stągwie” naszego życia. „Podczas pielgrzymki napełnialiście stągwie bezinteresowną ofiarą, czasem poświęconym wędrowaniu, trudem przemierzonych odcinków drogi, modlitwą, wsłuchiwaniem się w słowo Boże, a także przykładem dla współtowarzyszy drogi i dla wszystkich, którzy z bliska lub daleka spoglądali na waszą pielgrzymkę” – powiedział hierarcha. „W ten sposób budowaliście Kościół jako wspólnotę ludzi wprawdzie słabych i grzesznych, ale przecież dążących do świętości, do życia w Bogu w Jego królestwie” – dodał.
Kardynał podziękował pielgrzymom za ich mocne i budujące świadectwo. „Będziemy czerpać ze skarbca waszych ofiar i pielgrzymiego trudu, aby stawiać czoło problemom i wyzwaniom, przed jakimi codziennie staje Kościół” – podkreślił metropolita krakowski. „Zależy nam przede wszystkim na tym, aby orędzie ewangeliczne docierało do tych, którzy żyją pośród nas, ale przecież stoją z dala od Kościoła i Chrystusa. Chcemy, by to orędzie docierało do ludzi obojętnych, do tych, którym słowa „w Komunii z Bogiem” nic nie mówią, bo nie zostali jeszcze poruszeni żywym świadectwem o Bogu bliskim, kochającym człowieka” – zaznaczył hierarcha. Jego zdaniem nowa ewangelizacja to pilne zadanie, do podjęcia, którego wzywał nas wielokrotnie Jan Paweł II.
„Zależało mu ogromnie na tym, by w naszych czasach Kościół był sobą, a więc by był Kościołem misyjnym, poszukującym zagubionych, otwartym dla wątpiących i szukających sensu życia” – wyjaśniał kardynał. I wyznał, że to zadanie nadal jest aktualne, a chodzi w nim o to, by młode pokolenie odnalazło drogę do Chrystusa, by zrozumiało, że tylko On ma słowa życia wiecznego i tylko On zdolny jest zaspokoić najgłębsze pragnienia ludzkiego serca. „Do młodych poszukujących swego miejsca w świecie i Kościele powinni docierać przede wszystkim młodzi, bo to ich świadectwo jest świeże i bardziej przekonujące” – uważa kard. Dziwisz. Według niego pocieszające jest, że pielgrzymka krakowska jest przede wszystkim pielgrzymką młodych. „Dziękujemy wam za to świadectwo. To jest również wasze apostolstwo, przygotowujące was do podejmowania zadań i odpowiedzialności w naszej Ojczyźnie. Jesteście czytelnym znakiem wiosny Kościoła” – mówił hierarcha.
Kardynał przypomniał, że podczas tegorocznej pielgrzymki niesiono relikwie bł. Jana Pawła II. „To był i jest znak jego duchowej obecności pośród naszych spraw i zamierzeń. On kroczył i nadal kroczy z nami, umacniając naszą nadzieję, zachęcając nas, byśmy tak jak on szli przez życie z Jezusem” – podkreślił metropolita krakowski.
„Osiągnęliście zamierzony cel, docierając na Jasną Górę. Teraz jeszcze bardziej jesteście świadomi, że całe nasze życie jest wielkim pielgrzymowaniem i że postawa wiary, gotowości do podejmowania trudów i wytrwałości potrzebna nam jest na co dzień” – mówił do pielgrzymów kard. Dziwisz. Hierarcha dziękował im za modlitwę ofiarowaną w intencjach Kościoła, a zwłaszcza nowych powołań kapłańskich i zakonnych, a także organizatorom, koordynatorom i duszpasterzom. „Cieszy mnie tak liczny udział w pielgrzymce młodych kapłanów. Dziękuję wszystkim, którzy pomagali w drodze pielgrzymom, gościli ich, użyczając pokarmu, napojów i schronienia. Dziękuję wszystkim, a zwłaszcza chorym, osobom niepełnosprawnym i starszym, które ofiarowały swoje modlitwy i cierpienia w intencji pielgrzymki” – zakończył kardynał.
Inicjatywa pielgrzymowania krakowskiego jest kontynuacją "Białego Marszu", zorganizowanego 17 maja 1981 r., po zamachu na Jana Pawła II. Wówczas studenci Krakowa zorganizowali w duchowej jedności z Ojcem Świętym „Biały Marsz”. Przeszedł on 17 maja 1981 roku z krakowskich Błoń - miejsca Mszy św. odprawionej przez Jana Pawła II w czasie pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny - do Rynku Głównego, gdzie metropolita krakowski kard. Franciszek Macharski odprawił Mszę św. Podczas nabożeństwa kilkaset tysięcy studentów, dzieci, młodzieży i mieszkańców Krakowa modliło się w intencji Ojca Świętego.

Zobacz, gdzie teraz jest pielgrzymka z twojej diecezji