Powstrzymać falę zabójstw w polskich szpitalach

KAI |

publikacja 23.06.2011 15:41

Bóg nigdy nie przegrywa, bo zawsze zwycięża miłość – powiedział dziś podczas obchodów uroczystości Bożego Ciała w Poznaniu abp Stanisław Gądecki. W kazaniu wygłoszonym na zakończenie uroczystej procesji, metropolita poznański gorąco poparł obywatelski projekt ustawy ustawy, który eliminuje wszystkie wyjątki dopuszczające przerywanie ciąży.

Powstrzymać falę zabójstw w polskich szpitalach Józef Wolny /foto gość Abp Stanisław Gądecki

„Trzeba powstrzymać falę zabójstw w polskich szpitalach” – apelował. Projekt ma być czytany podczas najbliższego posiedzenia Sejmu.

Przemawiając do kilkunastu tysięcy wiernych zgromadzonych przed poznańską katedrą, abp Gądecki omawiał modlitwę Jezusa zapisaną w Ewangelii św. Jana a rozpoczynającą się słowami: „Ojcze, nadeszła godzina, aby Syn mocą władzy udzielonej mu przez Ciebie, dał życie wieczne wszystkim tym, których mu dałeś”.

Pierwszy wymiar tej modlitwy przypomina bezgraniczną miłość Boga ku człowiekowi, drugi – na potrzebę jedności Kościoła, trzeci zaś jest zapowiedzią chwały uczniów Jezusa – tłumaczył metropolita poznański.

„Pamiętajmy: Bóg nigdy nie przegrywa. On ostatecznie zwycięża, ponieważ, bez cienia wątpliwości, zwycięża zawsze miłość. Miłość jest też fundamentem całej nauki społecznej Kościoła, na niej opiera się wszelka odpowiedzialność i wszelka powinność” – podkreślił wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Hierarcha przypomniał też, że „dla Kościoła miłość jest wszystkim, ponieważ wszystko wywodzi się z miłości Boga i dzięki niej wszystko przyjmuje swój kształt”.

Odwołując się do zawartego w modlitwie Jezusa wymiaru jedności Kościoła, abp Gądecki zwrócił uwagę, że konflikt pomiędzy pierwszymi rodzicami, którzy zaczęli się wzajemnie oskarżać, utrwalił się i trwa do dziś a „linie podziału przebiegają wzdłuż i wszerz ziemskiego globu”. Metropolita poznański wspomniał, że ludzi dzielą dziś różnice społeczne, majątkowe, poglądy polityczne, pakty wojskowe i religie, a podzielone bywają także rodziny.

Dzieje się tak dlatego, tłumaczył hierarcha, że „pragniemy jedności na naszych warunkach; problem w tym, że nasz bliźni postępuje dokładnie tak samo, jak my”. Tymczasem „jedność ewangelijna urzeczywistnia się tylko w tedy, kiedy w centrum nie umieszcza się własnego ‘ja’ ale Ducha Świętego”. Dodał, że „Chrystus zostawił Kościołowi Eucharystię jako symbol tej jedności i miłości w jakiej chciał, aby wszyscy chrześcijanie byli złączeni i zjednoczeni”.

W swoim kazaniu metropolita poznański gorąco poparł obywatelski projekt ustawy ustawy, który eliminuje wszystkie wyjątki dopuszczające przerywanie ciąży. Projekt ma być czytany podczas najbliższego posiedzenia Sejmu, które rozpoczyna się 28 czerwca.

Abp Gądecki przekonywał, iż „trzeba powstrzymać falę zabójstw w polskich szpitalach i tak sformułować ustawę, aby w sposób oczywisty wynikało z niej prawo do życia dla każdego dziecka, również dla dziecka chorego a nie prawo do życia dzieci nienarodzonych, jakie z obecnej ustawy wywodzą sądy”.

Metropolita poznański wyraził ubolewanie, że „żadna z partii sejmowych nie jest zainteresowana prowadzeniem prac nad taką ustawą”, stad jedynym rozwiązaniem jest przedstawienie takiej ustawy jako projektu społecznego. Dodał przy tym, że „projekt społeczny daje nam szansę wyrwania się z błędnego koła interesów partyjnych”.

Abp Gądecki przypomniał, że 14 kwietnia komitet inicjatywy ustawodawczej złożył u Marszałka Sejmu ponad 480 tys. podpisów popierających projekt tej ustawy. „Nie ma żadnych przesłanek, aby życie ludzkie w fazie prenatalnej było chronione gorzej niż w jakiejkolwiek innej fazie rozwoju – przekonywał hierarcha powołując się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. – Zgoda na zabijanie chorych dzieci w fazie prenatalnej wskazuje, że, zdaniem ustawodawcy, że ludzie niepełnosprawni nie zasługują na prawo do życia” – dodał metropolita poznański.

Uroczystościom Bożego Ciała w Poznaniu przewodniczył kard. Zenon Grocholewski, prefekt watykańskiej Kongregacji Wychowania Katolickiego. Razem z nim Mszę św. koncelebrował abp Stanisław Gądecki, poznańscy biskupi pomocniczy i 12 nowo wyświęconych kapłanów. Msza św. i procesja eucharystyczna transmitowana była na cały świat przez Telewizję Polonia.

Po Mszy św. procesja eucharystyczna przeszła ulicami centrum miasta na plac przed katedrą, gdzie kazanie wygłosił abp Gądecki.

Tematyka rozważań przy kolejnych ołtarzach koncentrowała się wokół programu duszpasterskiego Konferencji Episkopatu Polski. Hasła umieszczone na ołtarzach ukazywały cztery wymiary Eucharystii: pascha, pokarm, pojednanie i przyszłość.