O. Dostatni z ks. prof. Halikiem

KAI |

dodane 30.05.2011 10:24

„Dzisiejszy laicyzm jest znacznie bardziej nietolerancyjny w stosunku do innych poglądów, niż posoborowy katolicyzm” – stwierdzono podczas dyskusji nad książką „Pojednana różnorodność”.

O. Dostatni z ks. prof. Halikiem MAREK PIEKARA / GN Ks. prof. Tomas Halik

Książka to zapis rozmowy o. Tomasza Dostatniego z ks. prof. Tomášem Halíkiem. Prezentacja odbyła się w barokowym refektarzu klasztoru dominikanów w Pradze, a obok autorów wziął w niej także udział bp Vaclav Maly, stojący na czele komisji „Iustitia et Pax” czeskiego episkopatu.

Główną kwestią poruszoną podczas dyskusji był problem różnorodności. Jej uczestnicy wskazali na fałszywość stereotypu jakoby tolerancja zezwalająca na różnorodność była przywilejem liberalnego sekularyzmu. W ostatnim okresie okazuje się bowiem coraz wyraźniej, że laicyzm jest znacznie mniej tolerancyjny niż np. posoborowy katolicyzm.

Ks. prof. Halík podkreślił w związku z tym wielki wkład papieża Benedykta XVI, który wskazał na konieczność dialogu laickiego humanizmu z chrześcijaństwem. Czeski teolog przypomniał, że w Kościele katolickim po II Soborze Watykańskim mamy do czynienia z wielkim pluralizmem poglądów, który może byś inspiracją dla świata laickiego, coraz bardziej zamykającego się w nietolerancyjnym fundamentalizmie.

Z kolei o. Tomasz Dostatni zaznaczył, że kluczowe znaczenie dla zrozumienia różnorodności ma na wskroś religijne pojęcie pojednania. „Jedynie w chrześcijańskiej zasadzie pojednania, przebaczenia i porozumienia można przeżywać zdrową, mocną i twórczą różnorodność” – stwierdził prezes lubelskiej fundacji „Ponad Granicami”.

O. Dostatni zaznaczył, że istotną rolę odgrywa w tym procesie odwaga podjęcia decyzji, uświadomienia sobie wartości tego, co zostało poznane i trwanie przy tym, co uważamy za istotne dla naszego życia, co nie musi oznaczać zamykania się na inne autentyczne wartości.

Natomiast bp Maly zauważył, że choć wielu współczesnych intelektualistów to osoby poszukujące, to jednak nie przejawiają oni jednak ochoty znalezienia. „Zdolność znalezienia jest cechą pewnej dojrzałości, której jakby w dzisiejszym świecie, dążącym do infantylizacji i unikania odpowiedzialności brakowało” – zauważył praski biskup pomocniczy.

Książka „Smířená různost” („Pojednana różnorodność”) ukazała się nakładem wydawnictwa Portal. Ks. Tomáš Halík i o. Tomasz Dostatni mówią o sytuacji współczesnego człowieka w zlaicyzowanym świecie.

Tagi:
KS. HALIK,