Nowy zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP

KAI |

publikacja 24.05.2022 22:15

Został nim ks. Przemysław Semko Koroza z Łodzi.

Obradujący w dniach 21-22 maja w Łodzi wiosenny Synod Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP wybrał nowego biskupa Kościoła na 10-letnią kadencję. Został nim ks. Przemysław Semko Koroza z Łodzi. Jego wprowadzenie w urząd odbędzie się 8 października br.

Sprawujący dotychczas tę funkcję (od 2002 roku) bp Marek Izdebski kończy swoje urzędowanie. Do przejścia na emeryturę pozostaje administratorem parafii ewangelicko-reformowanej w Bełchatowie.

Zgodnie z art. 41 Prawa Wewnętrznego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP „biskupem (superintendentem) może być wybrany duchowny, który cieszy się autorytetem duchowym i moralnym w Kościele oraz pracuje w nim nieprzerwanie przez co najmniej piętnaście lat”.

Biskup-elekt urodził się 26 listopada 1965 r. w Łodzi. Był ordynowany 26 kwietnia 1992 r. W kadencji 2016-2020 był zastępcą radcy duchownego Konsystorza Kościoła, a w 2021 roku został wybrany na funkcję zastępcy notariusza Synodu Kościoła. Jest proboszczem parafii ewangelicko-reformowanej w Łodzi i przewodniczącym Łódzkiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej.

Według danych z 2020 roku Kościół Ewangelicko-Reformowany RP liczy 3200 wiernych (w tym 9 duchownych) w 8 parafiach i 5 grupach diasporalnych. Kościół należy do Polskiej Rady Ekumenicznej, Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych oraz Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych. Jego organem prasowym jest wydawane od 1926 roku czasopismo „Jednota”.