Kard. Zuppi przewodniczącym Konferencji Episkopatu Włoch

KAI |

publikacja 24.05.2022 14:00

Kardynał Matteo Maria Zuppi jest czołową postacią Wspólnoty św. Idziego, autentycznym "kapłanem ulicy", zawsze blisko ubogich, człowiekiem mediacji i pokoju o wrażliwości duszpasterskiej podobnej do Franciszka.

Kard. Zuppi przewodniczącym Konferencji Episkopatu Włoch Wikipedia / CC 2.0 Kardynał Matteo Maria Zuppi

Papież Franciszek mianował kard. Matteo Zuppiego, arcybiskupa Bolonii, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Włoch – poinformowano w Rzymie w trakcie 76. zebrania plenarnego włoskiego episkopatu.

Kardynał Matteo Maria Zuppi jest czołową postacią Wspólnoty Sant’Egidio (św. Idziego), założonej przez Andrea Riccardiego, autentycznym „kapłanem ulicy”, zawsze blisko ubogich, człowiekiem mediacji i pokoju, osobowością bardzo autorytatywną, o wrażliwości duszpasterskiej podobnej do Franciszka.

Urodził się 11 października 1955 r. w Rzymie i jest siostrzeńcem kard. Carlo Confalonieriego (1893-1986), byłego dziekana Kolegium Kardynalskiego (od 1977 r.) i prefekta Kongregacji ds. Biskupów. Wstąpił do seminarium w Palestrinie, a następnie odbył kursy przygotowujące do kapłaństwa na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim, gdzie uzyskał licencjat kanoniczny z teologii. Ukończył również studia filologiczne i filozoficzne na Uniwersytecie Rzymskim, uzyskując pracę na temat historii chrześcijaństwa. Święcenia kapłańskie przyjął w diecezji Palestrina 9 maja 1981 r., a inkardynowany został do diecezji rzymskiej 15 listopada 1988 r. przez ówczesnego kardynała wikariusza Ugo Polettiego. W 2006 r. otrzymał tytuł kapelana Jego Świątobliwości.

Pełnił liczne funkcje duszpasterskie: w latach 1983-2012 był rektorem kościoła Santa Croce alla Lungara; w latach 1995-2012 był członkiem Rady Kapłańskiej; w latach 1981-2000 był wikariuszem w bazylice Matki Bożej na Zatybrzu, a w latach 2000-2010 proboszczem tej parafii; w latach 2005-2010 prefektem (dziekanem) III Prefektury Rzymu; w latach 2000-2012 generalnym asystentem kościelnym Wspólnoty Sant’Egidio; w latach 2010-2012 proboszczem parafii świętych Szymona i Judy Tadeusza w Torre Angela, a w latach 2011-2012 prefektem XVII prefektury Rzymu.

31 stycznia 2012 r. został mianowany przez Benedykta XVI biskupem pomocniczym diecezji rzymskiej, a 14 kwietnia 2012 r. przyjął święcenia biskupie z rąk ówczesnego kardynała wikariusza Agostino Valliniego. 27 października 2015 r. Franciszek mianował go arcybiskupem Bolonii, gdzie zastąpił kardynała Carlo Caffarrę, a na konsystorzu 5 października 2019 r. włączył go do Kolegium Kardynalskiego.

Kard. Zuppi jest członkiem Dykasterii ds. Służby Integralnego Rozwoju Człowieka i Administracji Dóbr Stolicy Apostolskiej (APSA).