Franciszkanie na całym świecie modlą się o pokój w Ukrainie Psalmem 17

KAI |

publikacja 07.03.2022 18:21

„To jest psalm naszych braci i ludzi z Ukrainy. To jest ich psalm, krzyk o sprawiedliwość!” – szef Biura ds. Sprawiedliwości, Pokoju i Integralności Stworzenia Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych wezwał franciszkanów na całym świecie do modlitwy Psalmem 17.

Franciszkanie na całym świecie modlą się o pokój w Ukrainie Psalmem 17 Agata Combik /Foto Gość Jutrzyna, kościół parafialny.

„Podczas gdy nasi bracia w Ukrainie postanowili pozostać ze swoimi ludźmi, podczas gdy nasi bracia w Polsce i Rumunii przyjmują i opiekują się uchodźcami, jako synowie św. Franciszka chcemy wszyscy krzyczeć z wszystkich sił do Pana! Niech nasz głos krzyczy do Pana, odmawiając Psalm 17″ – napisał w czterech oficjalnych językach zakonu br. Michael Joseph Lasky.

„To jest psalm naszych braci i ludzi z Ukrainy. To jest ich psalm, krzyk o sprawiedliwość!” – dodał delegat generalny ds. Sprawiedliwości, Pokoju i Integralności Stworzenia.

Braci z Afryki poprosił o modlitwę za braci w Klasztorze św. Franciszka we Lwowie; braci z Europy Środkowo-Wschodniej – za braci w Klasztorze bł. Jakuba Strzemię w Bołszowcach; braci z krajów śródziemnomorskich – za braci w Klasztorze św. Bonawentury w Boryspolu; braci z Ameryki Południowej – za braci w Klasztorze św. Maksymiliana Kolbego w Kremenczuku; braci z Europy Zachodniej – za braci w Klasztorze Matki Bożej Anielskiej w Maćkowcach; braci z Azji – za braci z Ukrainy przygotowujących się do kapłaństwa w Polsce i we Włoszech; a braci z krajów anglosaskich – za braci z Polski i Rumunii, którzy przyjmują i służą uchodźcom.

Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) na całym świecie liczy ok. 4 tys. braci.

ATAK ROSJI NA UKRAINĘ [relacjonujemy na bieżąco]