Tradycyjne pielgrzymowanie możliwe

Karol Białkowski

publikacja 18.05.2021 10:00

Główny Inspektor Sanitarny opublikował wytyczne dotyczące organizacji tegorocznych pieszych pielgrzymek. Znacznie zwiększone zostały limity uczestników i przywrócono możliwość noclegów pątników na trasie.

Tradycyjne pielgrzymowanie możliwe Karol Białkowski /Foto Gość Według wskazań na pielgrzymkowy nocleg najbezpieczniejszy jest własny namiot

Znoszeniem kolejnych obostrzeń związanych z COVID-19 ma bardzo konkretny wpływ na ustalenia dotyczące ruchu pieszych pielgrzymek. Jeszcze kilka tygodni temu na Jasnej Górze rekomendowano, by grupy były nie większe jak 150 osób, a pielgrzymki odbywały się sztafetowo. Ustalenia z kwietnia zostały jednak zaktualizowane, a nowe rekomendacje dają możliwości, by tegoroczne pielgrzymki były bliższe przed pandemicznej normalności.

Przeczytaj też: Jasna Góra: Organizatorzy pielgrzymek dyskutują o ich tegorocznej formule

Jak czytamy w dokumencie GIS, celem wdrażanych procedur jest „zapewnienie bezpieczeństwa pątników oraz wszystkim osobom postronnym na szlaku pielgrzymki” oraz „utrzymanie sprawnej logistyki przemieszczania się pątników z zachowaniem warunków bezpieczeństwa sanitarnego”. Do realizacji powyższego wyznaczone zostały trzy płaszczyzny zaleceń.

W ramach procedur zapobiegawczych, które mają zapewnić higieniczne warunki realizacji pielgrzymki wyznaczono kilka punktów. Po pierwsze w pielgrzymce mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe i bezobjawowe. GIS nie wymaga jednak przeprowadzania przed wyruszeniem na szlak testów na COVID-19. Najważniejszą informacją w tej części rekomendacji jest powiększenie maksymalnej liczby pątników biorących udział w pielgrzymce do 300 osób. Do określonego limitu „nie wlicza się osób, które otrzymały pełny cyklem szczepień przeciwko COVID-19 szczepionką zarejestrowaną w Unii Europejskiej”. Co to oznacza? Że kolumna pielgrzymkowa będzie mogła być w rzeczywistości znacznie większa.

Pielgrzymki nie będą musiały się też odbywać w trybie sztafetowym. GIS dopuszcza możliwość organizacji noclegów na trasie. Wciąż jednak istotny jest reżim sanitarny i zalecenie nie mieszania się grup pątników między sobą i z mieszkańcami miejscowości. „Należy zapewnić osobom pielgrzymującym odpowiednie warunki zakwaterowania (noclegi w miejscach autonomicznych w namiotach lub pokojach jednoosobowych)” – czytamy. Ponad to „podczas pielgrzymki pątnik musi mieć zapewniony dostęp do wody, mydła, środków do dezynfekcji rąk, papieru higienicznego jednorazowego (…).

Umożliwienie noclegów na trasie może być jednak bardzo trudne do zrealizowania właśnie ze względów higienicznych. Wielu pielgrzymów dotychczas korzystało z gościnności mieszkańców miejscowości i możliwości umycia się w domach prywatnych. Teraz zapewnienie wody do tych celów spoczywa na organizatorach pielgrzymek. Trudno jednak się spodziewać, że uda się zapewnić odpowiednie warunki dla kilkuset osób.

Dokument GIS określa też procedury ograniczające rozprzestrzenianie się wirusa oraz procedury w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u jednego z pątników.

Rekomendacje są dostępne w całości na stronach GIS.