Abp Skworc do wspólnoty Domowego Kościoła: Rodzina jest skałą ucieczki

msp

publikacja 18.04.2021 15:49

Po raz 30. członkowie Domowego Kościoła przeżywali w katowickiej katedrze Wielkanocny Dzień Wspólnoty "Emaus". Eucharystii przewodniczył metropolita katowicki, a koncelebrował m.in. bp Marek Szudło, biskup pomocniczy.

Abp Skworc do wspólnoty Domowego Kościoła: Rodzina jest skałą ucieczki Krzysztof Gawor Metropolita katowicki pozdrawia rodziny uczestniczące w Mszy św. w katowickiej katedrze.

Zebranych powitał ks. Waldemar Maciejewski, moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie. - Emaus to wyjątkowe miejsce, w drodze do którego Jezus wyjaśniał uczniom pisma. Po dotarciu łamał dla nich chleb i tam Go poznali. Emaus to dla nas też szczególne wydarzenie w naszej archidiecezji - coroczne spotkanie Domowego Kościoła. Już po raz drugi gromadzimy się w tym czasie pandemii. Ze względu na obostrzenia nie możemy być wszyscy razem. Chcemy tworzyć jedną wspólnotę, wspólnotę, która ma jedno serce, jednego ducha. Chcemy razem polecać Bogu wszystkie intencje - mówił moderator.

W homilii abp Wiktor Skworc zwrócił uwagę na tematy związane z trwającym rokiem duszpasterskim. - Wsparci adhortacją "Amoris laetittia" sprzed 5 lat patrzymy na małżeństwa i rodziny jako środowiska miłości, w których wszystko się rozstrzyga. Rozstrzyga się nie tylko przyszłość młodego pokolenia, rodziny, ale i szerzej - społeczeństwa, ludzkiej rodziny. Rodzina zbudowana na związku małżeńskim kobiety i mężczyzny stanowi nienaruszalny fundament chrześcijańskiej cywilizacji, który wpisano także w porządek prawny naszego państwa. Rodzina jest opoką; używając języka biblijnego: jest skałą ucieczki, miejsce ocalenia, co potwierdzają obserwacje i badania prowadzone w czasie pandemii - podkreślił abp Skworc.

Zjednoczeni przy stole

Metropolita nawiązał również do tegorocznego hasła Metropolitalnego Święta Rodziny: "Dom rodzinny - bezpieczna przystań". Przypomniał, że domowa katecheza to fundament, na którym buduje się życie religijne młodego pokolenia.

Arcybiskup Skworc zawrócił również uwagę na znaczenie, jakie niesie w sobie ołtarz. - On jest symbolem Chrystusa, akurat w katedrze jego kształt gromadzi nas wokół, ogniskuje nasze spojrzenia i uwagę. Analogiczną, gromadzącą i jednoczącą rolę pełni w naszych domach stół - zauważył metropolita. - Stół, ten kupiony albo odziedziczony, ma rolę służebną; na nim stawia się talerze i potrawy, aby zasiadać do uczty. Pięknie zastawiony stół porusza i cieszy, sprzyja przeżyciu rodzinnego spotkania. Niech zatem stół, zwłaszcza w tym pandemicznym czasie, będzie codziennie, a zwłaszcza w niedzielę w waszych mieszkaniach punktem szczególnym, przy którym - jak w wigilijny wieczór - doświadcza się rodzinnej wspólnoty. Przy którym pamięta się o obecnych i nieobecnych, o potrzebujących, o chorujących, o odchodzących na drugą stronę życia - mówił abp Skworc.

Żywe i skuteczne

W swoim słowie metropolita odniósł się także do rozpoczynającego się Tygodnia Biblijnego. Przekonywał, że warto karmić się słowem Bożym, które przynosi owoce, jest żywe. - Doświadczacie tego, kiedy jako wspólnoty Domowego Kościoła, małżeństwa i rodziny wypełniacie zobowiązania - dary: codziennej modlitwy osobistej, połączonej z lekturą Pisma Świętego i spotkaniem ze słowem Bożym, codziennej modlitwy małżeńskiej, pojmowanej jako wspólne stawanie przed Panem, codziennej modlitwy rodzinnej jako wspólnoty zanurzonej w Bogu, comiesięcznego dialogu małżeńskiego. Doświadczacie tego, że żywe jest słowo Boże i skuteczne, pouczające i przemieniające - mówił. - Biblia jest Księgą życia, Kościół bowiem rodził się i wciąż się rodzi z natchnionego Duchem słowa Bożego. Fides ex auditu! Wiara ze słuchania. To właśnie słowo Boże - jego głoszenie, słuchanie i zachowywanie - decyduje o żywotności i dynamizmie Kościoła. Boże słowo jest również oczyszczającym Kościół sędzią i kryterium prawdy. Słowa apostoła Jana są jednoznaczne: "Kto mówi: »Znam Go«, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy" - powiedział.

Kończąc, metropolita wezwał członków Domowego Kościoła do pełnienia szczególnej misji. - Zabierzmy ze sobą jako Słowo Życia wezwanie z wersetu przed Ewangelią: "Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma, niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz". Mocą słowa Bożego i Eucharystii budujcie w małżeństwach i rodzinach domowy Kościół. Budujcie Kościół naszej archidiecezji. Idźcie i głoście! Macie misję do spełnienia - zwrócił uwagę abp Skworc.

Naśladujecie Chrystusa

Z uwagi na obostrzenia w katedrze może przebywać jedynie 120 osób. Dlatego w Eucharystii na miejscu uczestniczyły pary rejonowe i delegowane osoby. Pozostali łączyli się za pośrednictwem transmisji. Z tego powodu metropolita katowicki skierował do wszystkich członków specjalny list. Nawiązał w nim m.in. do sytuacji, w której uczniowie poznają Jezusa przy łamaniu chleba. "To niezwykle znamienne, że właśnie przy stole nasz Zbawiciel jest najbardziej rozpoznawalny. Dlatego stół, zwłaszcza w tym trudnym pandemicznym czasie, jest i powinien być w Waszych rodzinach miejscem szczególnym. Miejscem, gdzie można doświadczyć wspólnoty, gdzie można swobodnie porozmawiać o codziennych troskach i radościach, gdzie jesteśmy dla siebie nawzajem życzliwi i potrafimy dzielić się tym, co nosimy w naszych sercach. Stół jest miejscem, gdzie buduje się i wzmacnia rodzina" - napisał metropolita.

Przypomniał także postać ks. Franciszka Blachnickiego, który formację Domowego Kościoła również oparł na spotkaniu przy stole. "To przy nim gromadzicie się co miesiąc jako Domowy Kościół na dzieleniu się życiem, na modlitwie i formacji. Dziękuję Wam za ten czas, który poświęcacie na swój rozwój duchowy, zwłaszcza że obecnie jest to bardzo utrudnione przez konieczność zachowania zarządzeń epidemicznych. Tym bardziej więc wyrażam uznanie wobec tych, którzy spotykają się, wykorzystując do tego wszystkie możliwe środki komunikacji. Przez taką postawę naśladujecie samego Chrystusa, a później Apostołów, którzy nie zważali na trudy i przeciwności, ale jak tylko mogli, głosili królestwo Boże i urzeczywistniali je we wspólnocie Kościoła” - napisał w liście abp Skworc.

Poniżej galeria zdjęć: