Rektor KUL: Z chrześcijańskiego punktu widzenia śmierć fizyczna nie jest największym nieszczęściem

rp /MK

publikacja 05.04.2021 06:32

Zgodnie z tradycją, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego napisał list na Wielkanoc.

Rektor KUL: Z chrześcijańskiego punktu widzenia śmierć fizyczna nie jest największym nieszczęściem ks. Rafał Pastwa /Foto Gość Ks. prof. Mirosław Kalinowski za pośrednictwem listu złożył również życzenia wielkanocne.

Skierował go do społeczności uniwersyteckiej, przyjaciół najstarszego katolickiego uniwersytetu w Polsce oraz wszystkich sióstr i braci jednoczących się w świętowaniu Paschy Chrystusa.

Ks. prof. Mirosław Kalinowski wielkanocne rozważania inspiruje osobą i myślą kard. Wyszyńskiego. Rozważa zagadnienie śmierci fizycznej, duchowej i umierania dla grzechu. Podkreśla, że zmartwychwstanie rozpoczyna się już na ziemi i można je rozpoznać. Jak podkreśla, „zmartwychwstanie to radosne rozpoczęcie od nowa bez oglądania się wstecz; to możliwość okazywania miłości tam, gdzie wcześniej jej zabrakło, i wskazywanie, że na tym polega prawdziwe życie”.

Rektor KUL wskazuje wreszcie na rolę i znaczenie katolickiego uniwersytetu w przestrzeni społecznej i duchowej, a także wyraża wdzięczność wszystkim, którzy go wspierają. „Bardzo proszę o dalsze wspomaganie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w tej działalności. Dziękuję za wszelkie wsparcie duchowe i materialne w minionym czasie. O darczyńcach i przyjaciołach naszej uczelni pamiętamy w codziennej, porannej Mszy św. w kościele akademickim o godz. 8.00”.


Pełna treść listu rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego znajduje się TU.