Dziś dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego dzieci

pie/KAI

dodane 28.02.2020 11:00

"Wątpliwości (...) uważam za próbę odcinania się od krzywdy zadanej dziecku" - pisze skrzywdzona w dzieciństwie kobieta w liście do delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży.

Dziś dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego dzieci pixabay

Pierwszy piątek Wielkiego Postu przeżywamy w Kościele w Polsce jako dzień modlitwy i pokuty za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich przez ludzi Kościoła. To inicjatywa Konferencji Episkopatu Polski, która jest odpowiedzią na apel papieża Franciszka: "Jako lud Boży jesteśmy wezwani, by wziąć na siebie odpowiedzialność za ból naszych braci, zranionych na ciele i na duszy. (…) Zachęcam cały święty wierny lud Boży do modlitwy pokutnej i postu, zgodnie z poleceniem Pana, które rozbudza nasze sumienia, naszą solidarność i nasze zaangażowanie na rzecz kultury ochrony, oraz mówienia: nigdy więcej wszelkim rodzajom i formom nadużyć" (Franciszek, "List do Ludu Bożego").

"Wykorzystanie seksualne dziecka jest przestępstwem, które domaga się odpowiedzi na różnych poziomach: niesienia pomocy psychologicznej pokrzywdzonym, konkretnych działań prawno-karnych względem sprawców oraz szeroko zakrojonej edukacji i prewencji społecznej, aby zapobiegać podobnym dramatom - podkreśla prymas Polski abp Wojciech Polak. - Nie możemy jednak zapomnieć, że skrzywdzenie dziecka, zwłaszcza przez osobę duchowną, jest również ogromnym grzechem, który ciężko obraża samego Boga. Stąd konieczność udzielenia pomocy duchowej i potrzeba pokuty, którą w Kościele wspólnie podejmujemy" - dodaje.

W całym Kościele w Polsce, w diecezjach i zakonach, odbywać się będą dziś modlitwy i nabożeństwa ekspiacyjne za krzywdy wykorzystywania seksualnego dzieci. "Stając razem do modlitwy wynagradzającej, uczymy się prawdy o wspólnocie Kościoła, w której żadne cierpienie ani grzech nie są prywatną sprawą - tłumaczy abp Polak. - Jesteśmy jednym organizmem na dobre i złe. Gdy cierpi jeden człowiek, współcierpią inni, a grzech każdego z nas osłabia cały organizm".

Zobacz, gdzie w Twojej diecezji będą odbywać się modlitwy i nabożeństwa za grzechy wykorzystania seksualnego dzieci przez duchownych.

Poza modlitwą i udziałem np. w nabożeństwach Drogi Krzyżowej możemy podjąć post w intencji skrzywdzonych dzieci, ale także w intencji sprawców ich cierpienia. "Chodzi o post, który nami wstrząśnie i poprowadzi nas do za-angażowania się w prawdzie i miłości, ze wszystkimi ludźmi do-brej woli i z całym społeczeństwem, w walkę z wszelkiego rodzaju nadużyciami seksualnymi, władzy i sumienia" - pisze w liście papież Franciszek.

Z ramienia episkopatu zostały opracowane materiały duszpasterskie "Modlitwa zranionego Kościoła" do wykorzystania m.in. w parafiach w czasie modlitw i nabożeństw wynagradzających. W opracowanych materiałach znajduje się szereg propozycji, m.in. dwie wersje rozważań Drogi Krzyżowej, rozważania różańcowe i modlitwy do wykorzystania podczas adoracji.  - Jedne z rozważań Drogi Krzyżowej napisała osoba skrzywdzona seksualnie w dzieciństwie przez duchownego - wyjawia ks. Piotr Studnicki, kierownik Biura Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży. - Odsłaniają one ból i traumę pokrzywdzonych, lęki i problem funkcjonowania pośród osób, które nie rozumieją, jak wielkie spustoszenie powoduje wykorzystanie seksualne w dzieciństwie. Przeżywając tę Drogę Krzyżową możemy dotknąć tych ran, które są też ranami Chrystusa i ranami Jego Ciała, czyli Kościoła.

Zobacz też:

Propozycja homilii, zamieszczona w materiałach duszpasterskich, została opracowana przez ks. Grzegorza Strzelczyka, dogmatyka, kapłana archidiecezji katowickiej. "Dobrze, że zgromadziliśmy się na modlitwie, dobrze, że pościmy w reakcji na grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich przez niektórych duchownych i przez innych naszych braci i siostry. Ale biada nam, jeśli na uczynkach pokutnych poprzestaniemy - podkreśla ks. Strzelczyk. - Biada nam - wszystkim razem i każdemu z osobna - jeśli za postem i modlitwą nie pójdą czyny. Biada nam, jeśli nie będziemy mieć odwagi i determinacji, aby wyjaśnić wszystkie przypadki wykorzystania seksualnego dzieci i młodzieży. Biada nam, jeśli nie będziemy się domagać wyciągnięcia konsekwencji wobec sprawców - zarówno samych przestępstw, jak i zaniedbań. Biada nam, jeśli z osądzającym niedowierzaniem reagować będziemy na ujawnianie przez ofiary krzywd, których doznały w Kościele".

W liście skierowanym do proboszczów autorzy materiałów zwracają uwagę na problem wątpliwości i lęków, które mogą zrodzić się zarówno w kapłanach, jak i w świeckich ludziach Kościoła. "Czy informacje o wykorzystaniu seksualnym są prawdziwe?"; "Dlaczego osoby pokrzywdzone zgłaszają się dopiero po wielu latach?"; "Po co kolejne nabożeństwa pokutne za grzechy wykorzystywania seksualnego przez duchownych? Jak długo jeszcze będziemy za to przepraszać?". "Tego rodzaju lęki, obawy i niepokoje mogą sprawiać, że osoby skrzywdzone wykorzystaniem seksualnym nie otrzymają w naszych wspólnotach kościelnych potrzebnego wsparcia i zrozumienia. Dlatego chcemy podzielić się swoim doświadczeniem spotkań z osobami, które doświadczyły wykorzystania seksualnego przez duchownych, pokazać, co jest dla nich ważne, czego oczekują od wspólnoty Kościoła w parafii i jakiej pomocy potrzebują" - piszą ks. Marcin Cholewa, delegat biskupa ds. ochrony dzieci i młodzieży i  ks. Artur Chłopek, duszpasterz pokrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym przez duchownych w archidiecezji krakowskiej.

"Wątpliwości podnoszone w odniesieniu do zapowiedzianego dnia modlitwy i pokuty za grzech wykorzystywania seksualnego małoletnich uważam za próbę odcinania się od krzywdy zadanej dziecku, od krzywdy zadanej rodzinie, od krzywdy społecznej - napisała w liście przesłanym do Biura Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży kobieta, która w dzieciństwie doznała przemocy seksualnej ze strony kapłana. - Ekspiacja obecna jest od początku Kościoła, który zdawał sobie sprawę, że sprawca czynu może nie być zdolny podjąć pokuty. Dlatego wspólnota Kościoła realizuje apostolskie wezwanie: Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełnijcie prawo Chrystusowe".

Cały ten list przeczytasz na następnej stronie.

Czytaj także:

Przeczytaj list kobiety, która w dzieciństwie doznała przemocy seksualnej ze strony osoby duchownej, przesłany do Biura Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży:

"Gdy dojdzie do profanacji murów świątyni, bądź też stojącej obok niej figury jakiegoś świętego lub przydrożnego krzyża, nie mamy wątpliwości, że powinniśmy dokonać ekspiacji. Wtedy jedni drugich motywują, wskazując, jakie to jest konieczne, bo przecież chodzi o przebłaganie Boga i – co też jest podnoszone – o modlitwę wstawienniczą za tych, co dokonali zbezczeszczenia świętych miejsc. Czemu tak ochoczo nie organizujemy się, gdy chodzi o bezczeszczenie świątyni Ducha Świętego, czyli o dokonanie spustoszenia w dziecięcej psychice, emocjach, w zaufaniu do Boga przez wykorzystanie seksualne przez któregoś z duchownych? Istne wewnętrzne morderstwo. Jednak wtedy bardzo wielu pyta o sens wspólnotowej ekspiacji i pokuty. Wręcz zamyka się drzwi przed wzywaniem Bożego miłosierdzia. Dla jasności przypomnę słowa św. Pawła: „Bracia: Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście".

Czemu tak ochoczo nie organizujemy się, gdy chodzi o bezczeszczenie świątyni Ducha Świętego, czyli o dokonanie spustoszenia w dziecięcej psychice, emocjach, w zaufaniu do Boga przez wykorzystanie seksualne przez któregoś z duchownych?

Ktoś, kto dopuścił się zbezczeszczenia figury, będzie w centrum przebłagalnych modłów. Niewielu będzie podważało sens tej modlitwy i podejmowania się również aktów pokutnych w jego imieniu. Dziecko skrzywdzone, które może z tego powodu odrzuciło Boga, a może nawet uznało Go za wspólnika doznanej zbrodni, nie przyciąga takiej uwagi. Dziecko jednak, dorastając, nie gubi po drodze tego, co je spotkało. To wraz z czynem przylgnęło do niego i nie potrafi z siebie tego zrzucić. Większość zaś wkoło niego potrafi się oburzyć na czyn sprawcy, nawet go potępić, ale kiedy to dziecko dorośnie i zdecyduje się ujawnić swoją krzywdę, to często doświadcza odrzucenia, bo przecież już nie jest skrzywdzonym dzieckiem, tylko dorosłą kobietą lub dorosłym mężczyzną... Zaczyna się mnożenie argumentów przeciwnych modłom ekspiacyjnym za grzechy i przestępstwa duchownych, którzy dopuścili się skrzywdzenia dziecka w delikatnej sferze seksualności. Czy w tych argumentach chodzi o usprawiedliwianie tych grzechów i przestępstw? Skądże znowu! Jednak z łatwością neutralizujemy te czyny, nawet wtedy, gdy dostrzegamy ich zło i brzydzimy się nimi. Czynimy to, gdy tłumaczymy, że gdzie indziej jest gorzej, że mówienie o tym, jeśli nie jest gorszące samo w sobie, to podrywa autorytet wszystkich księży i stwarza okazję do ataku na Kościół. A ponieważ jesteśmy pewni, że sami byśmy czegoś takiego nie zrobili, to nie chcemy mieć z tymi sprawcami nic wspólnego. Warto zapytać siebie: Powtórzysz to, gdy spotkasz skrzywdzoną osobę? Powiesz tak, gdy spotkasz rodziców tego dziecka?

Skrzywdzone dziecko, dorastając, nie gubi po drodze tego, co je spotkało. To wraz z czynem przylgnęło do niego i nie potrafi z siebie tego zrzucić.

Wielu, słysząc o ekspiacji za wykorzystywanie seksualne małoletnich, zaczyna się bronić. Jakby wychodząc z założenia, że jeśli w parafii podejmie się modlitwę przebłagalną, to można zostać posądzonym o te czyny, że wspólna modlitwa pokutna jest jakimś uznaniem każdego kapłana za sprawcę. Kto się odważy się zmienić ten tok myślenia? Kto przestanie myśleć o sobie i lękać się o siebie? Ilu kapłanów zrezygnuje z szukania pretekstów, aby 28 lutego nie odprawić w parafii jakiegokolwiek nabożeństwa ekspiacyjnego? Oby nikt nie szukał pseudoargumentów! Ilu kapłanów przezwycięży pokusę, aby złagodzić treść rozważań drogi krzyżowej napisanej przez osobę skrzywdzoną, np. usuwając niewygodnie odniesienie do "wspólnoty Kościoła".

Ekspiacja obecna jest od początku Kościoła, który zdawał sobie sprawę, że sprawca czynu może nie być zdolny podjąć pokuty. Dlatego wspólnota Kościoła realizuje apostolskie wezwanie: „Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełnijcie prawo Chrystusowe.” (Gal 6, 2). Wielu świętych podejmowało się ekspiacji, w przeróżnych sprawach. Żyjąc życiem Kościoła, dostrzegali grzech, co rani ciało Chrystusa, którym jest Kościół i nie ociągali się. Dojrzewali do świętości dzięki takiej pokucie ekspiacyjnej, obejmującej zgorszenia. Bóg obdarowuje modlących się w ten sposób łaską, bez której nie byliby zdolni unieść ciężaru zgorszenia grzechem i przestępstwem przeciw dzieciom. W artykule dotyczącym ekspiacyjnego wymiaru życia Edyty Stein czytamy: „W dobie zaniku wrażliwości na krzywdy i cierpienia innych oraz osłabienia nadprzyrodzonej motywacji w podejmowaniu cierpień w celu dopełniania udręk Chrystusa wskazane jest, czy wręcz konieczne, przybliżenie współczesnemu człowiekowi drogi Edyty Stein w spełnianiu się poprzez bezinteresowny dar z siebie samej. Za prezentacją tej drogi przemawia także wzgląd psychologiczny, zgodnie z zasadą którego świadectwo życia i wiary jednych pociąga do działania innych”.

Ekspiacja obecna jest od początku Kościoła, który zdawał sobie sprawę, że sprawca czynu może nie być zdolny podjąć pokuty. Dlatego wspólnota Kościoła realizuje apostolskie wezwanie: Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełnijcie prawo Chrystusowe.

Wątpliwości podnoszone w odniesieniu do zapowiedzianego Dnia modlitwy i pokuty za grzech wykorzystywania seksualnego małoletnich uważam za próbę odcinania się od krzywdy zadanej dziecku, od krzywdy zadanej rodzinie, od krzywdy społecznej, za odmowę dźwigania brzemienia bliźnich. Oczywiście możemy się pytać, co mamy wspólnego z tymi brzemionami? Dlaczego mam pokutować za kogoś, kto stał się sprawcą? Chrystus nie pytał, dlaczego ma wziąć na siebie nasze grzechy! Ilu sprawców jest lub było zdolnych przeprosić i próbować zadośćuczynić za wyrządzoną krzywdę? Czy w tej sytuacji nie jest rzeczą słuszną, abyśmy jako wspólnota odkupionych grzeszników dokonali tych przeprosin, choćby w ten jeden dzień i wzięli na siebie ten ciężar, który Chrystus wziął na siebie za nas? Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale daje czas na nawrócenie. Daje również ludzi wierzących, nawet takich, którzy sami ponoszą ciężkie konsekwencje cudzych grzechów i przestępstw. Oni niosą na swych barkach ciężar nałożony przez sprawców w koloratce. Ten ciężar nie jest krzyżem od Boga. Bóg nie przyzwala na takie czyny.

Gdy dowiedziałam się o ustanowieniu dnia modlitwy i pokuty, najpierw oburzyłam się. Zapytałam wprost jednego z biskupów, za co mam przepraszać, pokutować, jeżeli sama doznałam tej krzywdy? Próbował mi wyjaśnić, ale każde jego kolejne słowo, powiększało moje oburzenie. Od tego czasu minęło ponad 2 lata. Można powiedzieć, że ten problem żył we mnie i dopiero niedawno zrozumiałam. Faktycznie, bezpośrednio czynu dopuścił się kapłan. Jednak po drodze zetknęłam się z biernością osób świeckich, począwszy od rodziny, a na szkole kończąc. Iluż to świeckich, z różnych powodów, nie reagowało? Więc, podczas tego dnia, ogarniamy również biernych świeckich. Podkreślam, jeżeli ktoś nie „dosłyszy” albo nie „doczyta” – również biernych świeckich. Widać społeczną hipokryzję. Ze smutkiem stwierdzam, że ci, którzy byli biernymi obserwatorami krzywdy, obecnie mają sklerozę".

Na następnych stronach publikujemy tekst Pasji wg. św. Jana napisanej przez osobę skrzywdzoną seksualnie w dzieciństwie przez duchownego:

Przeczytaj i rozważ tekst Pasji wg. św. Jana napisanej przez osobę skrzywdzoną seksualnie w dzieciństwie przez kapłana:

Aby w twarzy człowieka zranionego przez wykorzystanie seksualnie zobaczyć oblicze sprofanowanego Chrystusa, który utożsamia się z każdym człowiekiem (por. Mt 25, 40), medytacji może towarzyszyć obraz cierpiącego Jezusa, np. „Ecce Homo” Alberta Chmielowskiego – św. Brata Alberta, oblicze z Całunu Turyńskiego lub z Chusty z Manoppello.Wprowadzenie:Przychodzimy w duchu głębokiego smutku i skruchy, aby razem uczestniczyć w tym czasie modlitwy. Zwracając się ku najwyższej miłości i dobroci Boga, opłakujemy sytuacje, w których my, Kościół, nie podołaliśmy naszemu powołaniu, by być narzędziami Bożej miłości. Wyrażamy żal z powodu tego, w jaki sposób niektórzy z naszych najbardziej zaufanych członków i przywódców tak bardzo zniszczyli ścieżkę Bożej miłości wobec tych, których wykorzystywali. Jako Ciało Chrystusa, lud Kościoła, uznajemy, że kiedy jedna część Ciała zostanie zraniona, a inna część Ciała zadała te straszliwe rany, wszyscy ponosimy straszliwą porażkę w podtrzymywaniu i odpowiedzialności za nasze wspólne życie. Chce-my przybliżyć się do tych, którzy odczuwają głęboki ból, aby ze smutkiem i wstydem uznać to, co im zostało uczynione. Stajemy przed naszym Bogiem, który jako jedyny może po-prowadzić nas razem ścieżką uzdrowienia dla wszystkich naszych braci i sióstr, którzy tak bardzo ucierpieli w wyniku naszej porażki jako Kościoła.

Cierniem ukoronowanie (J 19, 1-6): Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować. A żołnierze uplótłszy koronę z cierni, włożyli Mu ją na głowę i okryli Go płaszczem purpurowym. Potem podchodzili do Niego i mówili: „Witaj, Królu Żydowski!” I policzkowali Go. A Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił do nich: „Oto wyprowadzam Go do was na zewnątrz, abyście poznali, że ja nie znajduję w Nim żadnej winy”. Jezus więc wyszedł na zewnątrz, w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich: „Oto Człowiek”. Gdy Go ujrzeli arcykapłani i słudzy, zawołali: „Ukrzyżuj! Ukrzyżuj!” Rzekł do nich Piłat: „Weźcie Go i sami ukrzyżujcie! Ja bowiem nie znajduję w Nim winy”.

Słowa ofiary wykorzystania: Chciałbym opowiedzieć o sobie jako katoliku. Dla katolika najtrudniejsza jest umiejętność mówienia o wykorzystywaniu seksualnym. Ale kiedy już odważysz się i zaczniesz mówić, pierwszą rzeczą, o której pomyślałem, było: „Powiem wszystko Świętej Matce Kościołowi, gdzie będą mnie słuchać i szanować. Pierwszą rzeczą, którą zrobili, było potraktowanie mnie jak kłamcę, odwrócenie się ode mnie i stwierdzenie, że ja i inni jesteśmy wrogami Kościoła”.1

Refleksja: Jaka jest twoja wewnętrzna reakcja na te słowa? Atakowany jako „wróg”, sprawiający kłopoty. Pogardzany. Odrzucony. Odmowa zobaczenia lub usłyszenia prawdy? Chęć pozbycia się „ich”, mówiąc: „Odejdź!”?

Modlitwa: Módlmy się razem, uznając przed naszymi zranionymi brać-mi i siostrami głęboki wstyd z tego, że nikt nie widział, nikt nie słuchał, nikt nie wierzył.Panie, przez twój krzyż i zmartwychwstanie uczyń nas wolnymi. Ty jesteś Zbawicielem świata.

Jezus skazany na śmierć i ukrzyżowany (J 19, 14-18): Był to dzień Przygotowania Paschy, około godziny szóstej. I rzekł do Żydów: «„Oto król wasz!” A oni krzyczeli: „Precz! Precz! Ukrzyżuj Go!” Piłat rzekł do nich: „Czyż króla waszego mam ukrzyżować?” Odpowiedzieli arcykapłani: „Poza Cezarem nie mamy króla”. Wtedy więc wydał Go im, aby Go ukrzyżowano.Zabrali zatem Jezusa. A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam Go ukrzyżowano, a z Nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa.

Słowa ofiary wykorzystania: Fałszywe przebaczenie, wymuszone przebaczenie nie działa. Ofiarom należy wierzyć, należy je szanować, troszczyć się o nie i uzdrawiać. Trzeba naprawić to, co uczyniono ofiarom, być blisko nich, wierzyć im i towarzyszyć im. Jako lekarze duszy niektórzy stali się mordercami duszy, mordercami wiary. Co za okropna sprzeczność. Zastanawiam się, co myśli Jezus? Co myśli Maryja, gdy widzi, że to Jej pasterze zdradzają swoje małe owce?

Refleksja: Jaka jest twoja wewnętrzna reakcja na te słowa? Traktowa-nie Chrystusa? Traktowanie ofiary? Jak odpowiadasz na py-tania ofiary: „Co myśli Jezus”?

Modlitwa: Módlmy się, uznając z głębokim smutkiem grzechy wielu zaufanych przywódców w Kościele, błędy, zbrodnie, niewymowne cierpienia zadawane w przeszłości, które nadal odbijają się na ofiarach nadużyć, rujnując ich życie. Ofiary zostały odrzucone, zganione lub uciszone. Obyśmy w dzisiejszych czasach stawali się bardziej otwarci i zaangażowani w przezwyciężanie pragnienia władzy, która pomaga utrwalić zło nadużyć. Panie, przez twój krzyż i zmartwychwstanie uczyń nas wolnymi. Ty jesteś Zbawicielem świata.

Jezus i Jego Matka (J 19, 25-27): A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Słowa ofiary wykorzystania: Jezus miał swoją matkę przy sobie, gdy stanął w obliczu cierpienia i śmierci. Ale moja matka, Kościół, pozostawiła mnie samego w czasie bólu.

Refleksja: Jaka jest twoja wewnętrzna reakcja na te słowa? W ostatnich chwilach wcielenia, będąc w pełni człowiekiem i cierpiąc, Jezus spogląda z krzyża na swoją Matkę i mówi: „To jest Twój syn”. Spójrz, oto jestem. Twój umiłowany syn, którego nosiłaś w łonie, urodziłaś i pielęgnowałaś. Twoje drogocenne dziecko.Jako wspólnota wiary możemy jako uczniowie odnieść do siebie słowa Jezusa z krzyża jako zaproszenie do zobaczenia Go w ofierze: ta cierpiąca ofiara okropnego nadużycia jest twoim dzieckiem. Ta droga osoba, która jest częścią ciebie, wiele wycierpiała.

Modlitwa: Módlmy się za nasze dzieci, naszych braci i siostry, którzy tak wiele wycierpieli. Zawierzamy je miłującemu sercu Maryi, która widzi i rozumie ich cierpienie. Obyśmy, jak Maryja, zdecydowali się stanąć u stóp krzyża, mocno u boku cierpiących, z oddaniem kochającej matki. Panie, przez twój krzyż i zmartwychwstanie uczyń nas wolnymi. Ty jesteś Zbawicielem świata.

Refleksja: Posłuchaj teraz przez chwilę, jak Jezus wypowiada te same słowa, które wypowiedział do swojej Matki i umiłowanego ucznia, w tradycyjnym kontekście. Od tej chwili, umiłowani uczniowie, Kościele, jesteście dziećmi Maryi, a Maryja jest teraz Matką nas wszystkich, Ciała Chrystusa. Jezus tworzy przyszłą wspólnotę Kościoła. Jako wspólnota zbawionych ludzi wszyscy jesteśmy „jednym” w Ciele Chrystusa. Nasze cierpienie ukryte jest w cierpieniu Chrystusa, a Jego cierpienie w naszym. Należymy do siebie i jesteśmy dani jedni drugim, aby się kochać i troszczyć o siebie nawzajem.

Modlitwa: Zatrzymując się nad cierpieniem niewinnych, módlmy się, abyśmy wzrastali w darach współczucia, szukając wraz z naszymi braćmi i siostrami, ofiarami, potrzebnej im sprawiedliwości i zadośćuczynienia oraz ofiarowując im naszą miłość i wierność bez wymówki i tchórzostwa. Panie, przez twój krzyż i zmartwychwstanie uczyń nas wolnymi. Ty jesteś Zbawicielem świata.

Śmierć Pana Jezusa (J 19, 28-37): Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł : „Pragnę” . Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: „Wykonało się!” I skłoniwszy głowę oddał ducha. Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat – ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem – Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: Kość jego nie będzie złamana. I znowu na innym miejscu mówi Pismo: Będą patrzeć na Tego, którego przebili.

Słowa ofiary wykorzystania: W moich relacjach rodzinnych wciąż odczuwa się ból. Wciąż jest ból w kontaktach z moim rodzeństwem. Nadal noszę w sobie ból. Moi rodzice wciąż noszą w sobie ból z powodu dysfunkcji, zdrady, manipulacji... to właśnie najbardziej mnie zraniło i to noszę w sobie aż do dzisiaj. Teraz mam się dobrze, ponieważ znalazłem nadzieję i uzdrowienie, opowiadając swoją historię, dzieląc się nią z rodziną, moją żoną, moimi dziećmi, moją dalszą rodziną, moimi przyjaciółmi i ponieważ mogę to zrobić, czuję się bardziej komfortowo z samym sobą i mogę być sobą. I chcę prosić biskupów o przywództwo, wizję i odwagę.

Refleksja: Czym jesteśmy jako wspólnota z ofiarami, które są częścią nas? Czego pragniemy? Jezus wiedział, że wszystko zostało ukończone, „dokonało się”, skłonił głowę i oddał ducha – Jezus wydaje ostatnie tchnienie, oddając swego Ducha wspólnocie, która przez następne pokolenia pójdzie za Nim.

Modlitwa: Dochodzimy do tej chwili, szukając mądrości, prawdy, uzdrowienia. Prosimy o odwagę, aby pełniej wkroczyć w nowe życie, które płynie z krwi i wody płynącej z boku Chrystusa przebite-go na krzyżu. Niech uzdrowienie, odnowienie i spełnienie, za którym tęsknimy, pomogą nam wspólnie dokonać tego dzieła.

Modlitwa końcowa: Ojcze nadziei i pocieszenia, weź w opiekę wszystkich, którzy cierpią z powodu nadużyć. Ześlij uzdrowienie ich ran, pogłębij nasz szacunek dla godności każdego życia ludzkiego, ulecz rozdarcie wszystkich ofiar nadużyć, i odnów ducha wszystkich, którzy opłakują ten grzech. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Na następnych stronach spis diecezji i zakonów, gdzie dziś odbywać się będą modlitwy i nabożeństwa ekspiacyjne:

ARCHIDIECEZJA BIAŁOSTOCKA

W każdej parafii Archidiecezji Białostockiej w piątek 28 lutego 2020 r. będzie odprawiona Droga Krzyżowa w intencji przebłagalnej za grzechy wykorzystywania seksualnego osób małoletnich. Metropolita Białostocki abp Tadeusz Wojda będzie przewodniczył w tym dniu nabożeństwu Drogi Krzyżowej w Katedrze Białostockiej o godz. 17.15.

DIECEZJA BIELSKO-ŻYWIECKA

We wszystkich kościołach Diecezji Bielsko-Żywieckiej zorganizowane zostaną dziś nabożeństwa Drogi Krzyżowej w intencji przebłagania za grzechy wykorzystywania seksualnego małoletnich popełnione przez duchownych. Ponadto w niektórych parafiach wierni będą uczestniczyli w nabożeństwach różańcowych sprawowanych w tej samej intencji.

DIECEZJA EŁCKA

W Diecezji Ełckiej we wszystkich parafiach odbędą się Drogi Krzyżowe i modlitwy przebłagalne za grzech wykorzystania małoletnich. Dodatkowo w parafiach miejskich będą adoracje Najświętszego Sakramentu z modlitwą przebłagalną.

DIECEZJA GLIWICKA

Podobnie jak w roku ubiegłym w Diecezji Gliwickiej, w piątek 28 lutego w kościele katedralnym św. Ap. Piotra i Pawła o g. 17.30 zostanie odprawione nabożeństwo Drogi Krzyżowej z udziałem Delegata ds. ochrony dzieci i młodzieży. Wszyscy zaś proboszczowie zostali poproszeni o włączenie tej intencji do modlitwy. Stosowny komunikat ukazał się na stronie diecezji.

ARCHIDIECEZJA GNIEŹNIEŃSKA

W Archidiecezji Gnieźnieńskiej do każdej parafii zostały przekazane materiały duszpasterskie "Modlitwa zranionego Kościoła", według których mają być odprawione nabożeństwa pokutne.

Prymas Wojciech Polak, arcybiskup gnieźnieński, będzie przewodniczył Drodze Krzyżowej w katedrze gnieźnieńskiej, a po niej odprawi Eucharystię i wygłosi homilię. W modlitwach weźmie udział seminarium duchowne, kapłani miasta Gniezna oraz wierni.

ARCHIDIECEZJA KATOWICKA

W każdej parafii Archidiecezji Katowickiej zostanie odprawiona Droga Krzyżowa za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich. W archikatedrze katowickiej Droga Krzyżowa o godz. 17.15 będzie celebrowana pod przewodnictwem abpa Wiktora Skworca z udziałem wszystkich pracowników Kurii Metropolitalnej i instytucji przyległych.

DIECEZJA KIELECKA

Biskup Kielecki Jan Piotrowski wydał list-komunikat (dostępny na stronie diecezji) z prośbą o podjęcie wielkopostnych wyzwań duszpasterskich, wyrażając „wielkopostną prośbę” o modlitwę w dniu 28 lutego w intencji świętości kapłanów, a także o zaangażowanie pokutne wszystkich diecezjan. Wezwanie do modlitwy o nawrócenie i świętość kapłanów stanowi główną inicjatywę na ten wielkopostny czas ze wskazaniem pierwszego piątku Wielkiego Postu.

DIECEZJA KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKA

W piątek 28 lutego w Dzień modlitwy i pokuty za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich i bezradnych we wszystkich parafiach Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej odbędą się Drogi Krzyżowe w tej intencji.

ARCHIDIECEZJA KRAKOWSKA

- Kraków: Sanktuarium św. Jana Pawła II: Nabożeństwo Drogi Krzyżowej zostanie odprawione 28.02 o godz. 19.00 w intencji osób pokrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym małoletnich w Kościele.

- Trzebinia Siersza: Parafia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w dniu 28.02 o godz. 17.00 w ramach dnia modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich włączy się do wspólnej modlitwy przez Drogę Krzyżową i adorację połączoną z Koronką do Miłosierdzia Bożego.

- Chrzanów: Parafia św. Mikołaja: Droga Krzyżowa 28.02, o godz. 8:30 w intencji skrzywdzonych w Kościele.

Do parafii Archidiecezji Krakowskiej zostały wysłane materiały przygotowane na Dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich, do wykorzystania przez księży proboszczów. Materiały są również dostępne na stronie archidiecezji: https:// diecezja.pl/ochrona-dzieci-i-mlodziezy/

DIECEZJA LEGNICKA

W Dzień modlitwy pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich, 28 lutego, w katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła w Legnicy o godz. 11.30 Drodze Krzyżowej będzie przewodniczył ks. Piotr Kot, delegat biskupa ds. ochrony dzieci i młodzieży. O godz. 12.00 będzie sprawowana Eucharystia w intencji osób pokrzywdzonych pod przewodnictwem bp. Zbigniewa Kiernikowskiego, biskupa legnickiego.

Ponadto:

- Krzeszów, Bazylika Wniebowzięcia NMP

16.30 – Droga Krzyżowa (przewodniczy: Ks. Prał. Marian Kopko, kustosz bazyliki)

17.15 – Eucharystia w intencji osób pokrzywdzonych pod przewodnictwem Ks. Prał. Józefa Lisowskiego, kanclerza LKB

- Bolesławiec, Bazylika pw. Wniebowzięcia NMP

17.00 – Droga Krzyżowa (przewodniczy: ks. prał. Andrzej Jarosiewicz, kustosz bazyliki)

18.00 – Eucharystia w intencji osób pokrzywdzonych pod przewodnictwem bp. Marka Mendyka, biskupa pomocniczego

- Jelenia Góra, Bazylika św. Erazma i Pankracego

17.15 – Droga Krzyżowa (przewodniczy: ks. dziekan Bogdan Żygadło, kustosz bazyliki)

18.00 – Eucharystia w intencji osób pokrzywdzonych pod przewodnictwem bp. Stefana Cichego, biskupa seniora

DIECEZJA ŁOMŻYŃSKA

W Diecezji Łomżyńskiej do wszystkich parafii została rozesłana „Modlitwa zranionego Kościoła”. Książa posługujący w parafii otrzymali zatem bardzo konkretną pomoc, z której mogą skorzystać planując modlitwy z pierwszy piątek Wielkiego Postu. Dodatkowo w katedrze łomżyńskiej tego dnia zostanie odprawiona Msza Święta przebłagalna za grzech wykorzystania małoletnich.

DIECEZJA OPOLSKA

W pierwszy piątek Wielkiego Postu bp Andrzej Czaja zaprosił wszystkich księży do uczestnictwa w nabożeństwie pokutnym w kościele seminaryjno-akademickim Śś. Jadwigi i Stanisława Bpa w Opolu. Nabożeństwo rozpocznie się o godz. 13:00.

DIECEZJA PELPLIŃSKA

W diecezji pelplińskiej dnia 28 lutego biskup diecezjalny zatwierdzi “Wytyczne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży w diecezji pelplińskiej”. Tego samego dnia proboszczowie zostali poproszeni, aby w parafiach odprawić nabożeństwo Drogi Krzyżowej w intencji osób skrzywdzonych.

W sobotę 29 lutego wszyscy kapłani diecezji gromadzą się w katedrze w Pelplinie na nabożeństwo pokutne, w czasie którego m.in. jedną z intencji będzie przebłaganie za grzech wykorzystania małoletnich.

ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA

W Archidiecezji Poznańskiej do każdej parafii zostały przekazane materiały duszpasterskie "Modlitwa zranionego Kościoła", według których zostaną odprawione nabożeństwa pokutne. Prośbę do proboszczów w tej sprawie skierował ks. bp Szymon Stułkowski, wikariusz generalny.

ARCHIDIECEZJA PRZEMYSKA

W Archidiecezji Przemyskiej w każdej parafii w piątek 28 lutego ma być odprawiona Droga Krzyżowa w intencji wszystkich pokrzywdzonych przez księży, a ponadto adoracja eucharystyczna z suplikacją za krzywdy. Biskupi będą brali udział w Drodze Krzyżowej w parafiach, które w tym dniu wizytują. Metropolita przemyski abp Adam Szal weźmie udział w Drodze Krzyżowej ulicami miasta Jarosławia.

DIECEZJA RADOMSKA

W czasie obchodzonego już tradycyjnie od lat w Diecezji Radomskiej dnia pokutnego kapłanów 24 lutego, zostały wykorzystane „Materiały zranionego Kościoła”. W czasie nabożeństwa przebłagalnego księża przepraszali również za grzechy duchownych wobec małoletnich wraz ze wszystkimi innymi formami wykroczeń i uchybień.

DIECEZJA SANDOMIERSKA

W Sandomierzu odprawiona będzie wynagradzająca Droga Krzyżowa o godz. 21.00 w kościele seminaryjnym św. Michała Archanioła z udziałem Biskupa Sandomierskiego, przełożonych i kleryków, sióstr zakonnych oraz wiernych.

ARCHIDIECEZJA SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKA

Podobnie jak w roku ubiegłym, w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej we wszystkich kościołach parafialnych na zakończenie Drogi Krzyżowej z udziałem dorosłych, w dniu 28 lutego br., zostaną odprawione modlitwy przebłagania Boga za grzechy ludzi Kościoła. Ponadto w dniach 28 i 29 lutego 2020 r. będzie miał miejsce Wielkopostny Dzień Skupienia dla kapłanów diecezjalnych, w którego trakcie przewidziane jest również nabożeństwo pokutne.

DIECEZJA ŚWIDNICKA

W Diecezji Świdnickiej odprawiona będzie Droga Krzyżowa o godz. 17.30 w katedrze świdnickiej z udziałem Biskupa Świdnickiego, przełożonych i kleryków WSD Diecezji Świdnickiej oraz wiernych, a po niej o 18.00 Biskup Świdnicki odprawi Mszę św. w intencji ofiar.

DIECEZJA TARNOWSKA

W Diecezji Tarnowskiej, podobnie jak w ubiegłym roku, wszystkie parafie zostały zachęcone do podejmowania inicjatyw pokutnych i modlitewnych wynagradzających za grzech wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży. Biskup Tarnowski w sposób szczególny zobowiązał proboszczów bazylik mniejszych do odprawienie w nich Drogi Krzyżowej:

- Bochnia, św. Mikołaj – godz. 8.30

- Grybów, św. Katarzyny Aleksandryjskiej – godz. 8.00

- Limanowa, MB Bolesnej – godz. 17.00

- Mielec, św. Mateusza Ap. i Ew. – godz. 17.30

- Nowy Sącz, św. Małgorzaty – godz. 19.30

- Szczepanów, św. Marii Magdaleny – godz. 17.30

- Tarnów, Narodzenia NMP, katedra – godz. 17.30

- Tuchów, Nawiedzenia NMP i św. Stanisława BM – godz. 17.45

DIECEZJA TORUŃSKA

28 lutego o godz. 18.30 w katedrze pw. Św.Św. Jana Ewangelisty i Jana Chrzciciela w Toruniu, będzie sprawowane nabożeństwo Drogi Krzyżowej wynagradzającej za grzechy wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych, któremu przewodniczyć będzie Ks. Bp Wiesław Śmigiel - Biskup Toruński, a proboszczowie proszeni są o wspomnienie tej intencji modlitewnej podczas nabożeństw Drogi Krzyżowej w parafiach Diecezji.

ARCHIDIECEZJA WARMIŃSKA

W Archidiecezji Warmińskiej zostanie odprawiona Droga Krzyżowa w Kaplicy Jerozolimskiej w Olsztynie o godz. 20.00, którą poprowadzi abp Józef Górzyński, Metropolita Warmiński. Do parafii zostały dostarczone materiały na dzień pokuty.

ARCHIDIECEZJA WARSZAWSKA

W Warszawie głównym wydarzeniem modlitewnym będzie Droga Krzyżowa z kard. Stefanem Wyszyńskim ulicami Starego Miasta oraz comiesięczna Msza św. sprawowana 28 lutego o godz. 19.00 w archikatedrze w intencji owoców beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia. W łączności z całym Kościołem uczestnicy tych spotkań będą modlić się także w intencji osób zranionych oraz o skruchę tych, którzy stali się powodem zgorszenia.

W archidiecezji warszawskiej wierni będą pamiętać o modlitwie wynagradzającej i pokucie przede wszystkim w swoich parafiach, do których dotarły już ogólnopolskie propozycje duszpasterskie pt. “Modlitwa zranionego Kościoła”. W zależności od lokalnych możliwości w parafiach zostaną odprawione Msze święte, nabożeństwa drogi krzyżowej lub adoracje przed Najświętszym Sakramentem pt. “W Jego ranach jest nasze zdrowie”.

W kościele środowisk twórczych przy pl. Teatralnym 28 lutego o godz. 17.30 zostanie odprawione nabożeństwo Drogi Krzyżowej. O godz. 18.00 – Droga Krzyżowa w sanktuarium św. Andrzeja Boboli na Mokotowie.

Ponadto Inicjatywa „Zranieni w Kościele” zaprasza na modlitwę w intencji ofiar przemocy seksualnej w Kościele do kościoła św. Marcina na Starym Mieście. Początek o godz. 19.30.

“Zobacz moje rany” to motto adoracji w intencji osób zranionych w Kościele, jaka rozpocznie się o godz. 20.00 w kościele Zwiastowania Pańskiego na Ochocie.

DIECEZJA WŁOCŁAWSKA

W Diecezji Włocławskiej delegat biskupa ds. ochrony dzieci i młodzieży będzie przewodniczył Drodze Krzyżowej w katedrze włocławskiej o godz. 17.30, w tych intencjach modląc się także na Mszy Świętej o godz. 18.00. Wszyscy księża w diecezji zostali poproszeni, aby piątkowe nabożeństwa uwzględniały charakter modlitw i pokuty za grzech wykorzystywania seksualnego małoletnich.

DIECEZJA ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKA

W Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 28 lutego w Świebodzinie w sanktuarium Miłosierdzia Bożego o godz. 18.30 będzie sprawowana Msza św. pod przewodnictwem bpa Pawła Sochy. Wcześniej, o godz. 18.00 Drogę Krzyżową poprowadzą diakoni. Na liturgię zostali zaproszeni wierni duchowni i świeccy z całej diecezji. W każdej parafii będą celebrowane nabożeństwa Drogi Krzyżowej, a podczas Mszy św. znajdą się wezwania w modlitwie powszechnej w związku z dniem postu i modlitwy wynagradzającej za grzech wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych.

ORDYNARIAT POLOWY

W katedrze polowej Wojska Polskiego, 28 lutego o godz. 17.15 zostanie odprawiona Droga krzyżowa w intencji zadośćuczynienia za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich jakie w przeszłości były udziałem księży kapelanów. O godz. 18.00 Mszę św. przebłagalną odprawi Biskup Polowy Wojska Polskiego. Odbędzie się także nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

Biskup Polowy Józef Guzdek w Liście do księży kapelanów Ordynariatu Polowego z okazji Wielkiego Postu Roku Pańskiego 2020 r. zwrócił się z następującym apelem: „W Wielkim Poście mamy kolejną szansę, by jeszcze bardziej przylgnąć do Chrystusa, zaufać Mu i zawierzyć całe swoje życie. W tym celu konieczne jest nasze osobiste nawrócenie. Powtarzajmy więc za Psalmistą: „Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni”. W sposób szczególny przepraszajmy za grzech nadużyć wobec małoletnich (28 lutego br.), podejmijmy dzieła pokutne i z jeszcze większym oddaniem zaangażujmy się w duszpasterską posługę.”

W parafiach wojskowych księża kapelani 28 lutego odprawią pokutną Drogą krzyżową. Księża kapelani podejmują też inne dzieła pokutne:

- w parafii wojskowej w Inowrocławiu dodatkowo odbędzie się nabożeństwo 40-godzinne: adoracja Najświętszego Sakramentu oraz nabożeństwo różańcowej od 28 lutego do 1 marca;

- w parafii wojskowej pw. św. Floriana w Świętoszowie 28 lutego odbędzie się adoracja Najświętszego Sakramentu zaś księża pracujący w parafii podejmą ścisły post.

AUGUSTIANIE

W Zakonie Augustiańskim 28 lutego o godz. 18.30 w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Krakowie odbędzie się nabożeństwo Drogi Krzyżowej w intencji wynagradzającej za grzechy wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych oraz o nawrócenie dla sprawców.

BRACIA SERCA JEZUSOWEGO

W odpowiedzi na prośbę Papieża Franciszka dotyczącą podjęcia modlitwy i pokuty za grzechy wykorzystywania seksualnego małoletnich w Kościele, w Domu Generalnym i Nowicjackim Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego w Puszczykowie:

- Jutrznia i Nieszpory będą odmawiane w intencji wynagradzającej;

- o godz. 7.00 odprawiona zostanie Msza św. w intencji wynagradzającej ze specjalnie ułożoną Modlitwą Powszechną w intencji osób pokrzywdzonych, a bezpośrednio po Eucharystii będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i Adoracja wynagradzająca, na którą będą się składały:

a) modlitwa zranionych przez wykorzystanie seksualne,

b) Psalm 57,

c) dwie modlitwy Kościoła,

d) modlitwa Św. Faustyny za kapłanów,

e) modlitwa zranionego Kościoła;

- o godz. 15.00 wraz z wiernymi Bracia Serca Jezusowego odmówią Koronkę do Bożego Miłosierdzia w intencji wynagradzającej;

- o godz. 17.00 zostanie odprawiona Droga Krzyżowa z tekstem rozważań ułożonym przez osobę zranioną seksualnie w dzieciństwie;

- bezpośrednio po Drodze Krzyżowej zostanie odmówiony różaniec w intencji przebłagalnej i wynagradzającej z tekstami rozważań poleconymi przez KEP.

CYSTERSI

W Opactwie Mogilskim OO.Cystersów w Krakowie /w bazylice/ dnia 28 lutego br. zostanie celebrowana Eucharystia w intencji o przebłaganie za grzech wykorzystywania małoletnich przez osoby duchowne lub zakonne. Następnie w tej intencji zostanie odprawione nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

Również OO. Cystersi z Krakowa-Nowej Huty /parafia NMP Częstochowskiej na osiedlu Szklane Domy/ dnia 28 lutego b.r. odprawią Eucharystię i po niej nabożeństwo Drogi Krzyżowej w podanej intencji.

FRANCISZKANIE OFM

W Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych (OFM, Katowice Panewniki) bracia w ramach ekspiacji podejmą w parafiach i kościołach, przy których posługują duszpastersko:

- nabożeństwa różańcowe, Koronka do Bożego Miłosierdzia, Apel Jasnogórski, adoracja Najświętszego Sakramentu w ramach Nabożeństwa 40-godzinnego, a w szczególności Droga Krzyżowa w intencji osób pokrzywdzonych i za sprawców, a także o nawrócenie i wrażliwość w trosce o osoby pokrzywdzone i mądrość wobec sprawców;

- Msza Święte sprawowane w intencjach wynagradzających, a także w intencji: „o nawrócenie i o ducha pokuty dla sprawców; o łaskę pokoju serca i zadośćuczynienia skrzywdzonym w dzieciństwie”;

- liturgie i nabożeństwa będą sprawowane z użyciem zaproponowanych tekstów w zależności od decyzji lokalnych duszpasterzy (szczególnie Modlitwa wiernych oraz rozważania Drogi Krzyżowej).

Dodatkowo w wybranych wspólnotach zakonnicy podejmą post ścisły. Inne podjęte inicjatywy modlitewne i pokutne:

- ofiara materialna na utrzymanie jednego z domów dziecka i na obiady dla dzieci w jednej z szkół;

- Msze św. konwenckie w intencjach j.w. i nabożeństwa: różaniec, Droga Krzyżowa, adoracja Najświętszego Sakramentu;

- udział w ogólnodiecezjalnej modlitwie ekspiacyjnej;

- Liturgia Godzin sprawowana w intencjach osób pokrzywdzonych i za sprawców, a także o umocnienie wiary Kościoła w doświadczeniach.

FRANCISZKANIE OFM (REFORMACI)

W Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych OFM, bracia i ojcowie w piątek odprawią Drogę Krzyżową w intencji poszkodowanych osób oraz zostanie odprawiona Msza św. za ofiary wykorzystania przez duchownych.

FRANCISZKANIE OFMConv

W Zakonie Franciszkanów 28 lutego o godz. 17:40 w bazylice św. Franciszka z Asyżu w Krakowie nabożeństwo Gorzkich Żali będzie sprawowane w intencji wynagradzającej za grzechy wykorzystywania seksualnego małoletnich.

KAMILIANIE

We wspólnocie zakonnej OO. Kamilianów jak i w Kamiliańskim Centrum Opiekuńczo-Leczniczym w Hutkach kapelan wraz z podopiecznymi podejmie modlitwę podczas nabożeństwa różańcowego i Drogi Krzyżowej w intencji wynagrodzenia Bogu za grzechy przestępstw seksualnych na nieletnich przez osoby duchowne.

KARMELICI

W Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych do każdego domu zakonnego zostały przekazane materiały duszpasterskie "Modlitwa zranionego Kościoła", które zostaną wykorzystane przy celebracji nabożeństwa pokutnego.

KLARETYNI

W piątek 28 lutego w każdej polskiej wspólnocie Polskiej Prowincji Misjonarzy Klaretynów zostanie odprawiona Droga Krzyżowa oraz podjęty post w intencji wynagradzającej za grzech wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych.

PALLOTYNI

Dzień pierwszego piątku Wielkiego Postu (28 lutego br.) we wszystkich pallotyńskich wspólnotach - w łączności z całym Kościołem w Polsce – będzie przeżywany jako dzień postu ścisłego, pokuty i wynagrodzenia. Wszystkie pallotyńskie wspólnoty zostały zobowiązane w najbliższy piątek do wspólnotowej Mszy wynagradzającej i do odprawienia wspólnotowej wynagradzającej Drogi Krzyżowej. Przez cały okres Wielkiego Postu w czasie cotygodniowej wspólnotowej adoracji Najświętszego Sakramentu (przewidzianej wewnętrznym prawem) będą śpiewane Gorzkie Żale i Suplikacje jako przebłaganie i wynagrodzenie za grzechy wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży.

Przełożony Prowincjalny Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni), ks. dr Zenon Hanas SAC skierował specjalne odrębne pismo z tą informacją do wszystkich współbraci. Zawarł tamże apel do pallotyńskich placówek prowadzących parafie, aby w przeżywaniu dnia pokuty i wynagrodzenia w świątyniach parafialnych, kierowali się w pierwszym rzędzie wskazaniami władzy diecezjalnej. Do wspólnot i dzieł, które nie są zaangażowane wprost w posługę parafialną, Prowincjał przekazał w wersji elektronicznej materiały duszpasterskie na dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich. Polecił przełożonym wspólnot miejscowych, aby wespół ze swoimi radami, przygotowali szczegółowy program przeżywania tego dnia pokuty w swoich wspólnotach.

PASJONIŚCI

W Polskiej Prowincji Pasjonistów do każdej wspólnoty zakonnej i prowadzonych przez Zgromadzenie parafii zostały przekazane materiały duszpasterskie "Modlitwa zranionego Kościoła", według których zostaną odprawione nabożeństwa pokutne. Prośbę i zobowiązanie do przełożonych domów i proboszczów w tej sprawie skierował o. Łukasz Andrzejewski, przełożony prowincjalny.

PAULINI

28 lutego, w dzień modlitwy i pokuty za grzechy wykorzystania seksualnego, w łączności z Kościołem powszechnym, we wszystkich parafiach i palcówkach, w których posługują Ojcowie i Bracia z Zakonu Paulinów będzie sprawowana Droga Krzyżowa w intencji osób pokrzywdzonych.

PIJARZY

Nasz sekretarz Prowincji wysłał do każdego przełożonego materiały przysłane przez KEP i w każdym naszym kościele ma być droga krzyżowa wynagradzająca za grzechy nadużycia i krzywdy wobec małoletnich.

SALETYNI

Odpowiadając na wezwanie do modlitwy wynagradzającej za grzech wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych, w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy Saletynów będą odprawione w piątek 28 lutego nabożeństwa Drogi krzyżowej:

- w Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu - godz. 17.15,

- w Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie - godz. 18.00,

- w Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego w Kobylance - godz. 7.30 i 17.30,

- w Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Gdańsku - Sobieszewo - godz. 18.40,

- w parafii Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej w Olsztynie - godz. 15.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia i Droga Krzyżowa,

- w parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Krakowie - godz. 17.15 - Droga krzyżowa, godz. 19.00 - Nabożeństwo przebłagalne za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich.

SZENSZTACCY OJCOWIE

We Wspólnocie Ojców Szensztackich 28 lutego zostanie odprawiona Eucharystia w intencji o przebłagalne za grzech wykorzystania małoletnich. W tej intencji zostanie również ofiarowany piątkowy post.

WERBIŚCI

W Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego (Księża Werbiści - SVD), w naszym seminarium w Pieniężnie, 28 lutego br. w intencji wynagradzającej za grzech wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych zostanie odprawiona Droga Krzyżowa. Ponadto delegat Prowincjała odprawi Mszę św. w intencji ofiar.

ZMARTWYCHWSTAŃCY

Zmartwychwstańcy podejmują modlitwę i pokutę za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich w Kościele zgodnie z nadesłanymi materiałami. Dodatkowo – podczas najbliższych dni formacyjnych dla przełożonych, proboszczów i innych współbraci odpowiedzialnych za różne dzieła Zgromadzenia (2-5.03.2020) – podejmą pogłębioną refleksję i modlitwę nad stanem bezpieczeństwa nieletnich i niesamodzielnych w domach zakonnych, apostolatach, dziełach i akcjach podejmowanych przez zmartwychwstańców.

Tagi: