Dar juniora dla seniora

Agata Ślusarczyk

publikacja 27.02.2020 12:14

Organizowana przez Caritas charytatywna akcja ma w tym roku zwrócić uwagę na potrzeby seniorów.

Dar juniora dla seniora Materiały prasowe Caritas Zbiórka prowadzona jest w szkołach i parafiach.

Na papierowej skarbonce widnieje napis: "Dar juniora dla seniora”. Do pudełeczka dzieci i młodzież będą składać wielkopostną jałmużnę. Zebrane środki posłużą do realizacji programów senioralnych Caritas Polska. Inicjatywa została zainaugurowana w Środę Popielcową w wielu szkołach i parafiach.

- Akcja ma dwa aspekty. Jednym z nich jest konkretna, wymierna pomoc, trafiająca do seniorów za pośrednictwem parafialnych zespołów Caritas oraz szkolnych kół Caritas. Drugi, równie ważny, to uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby osób starszych, często samotnych i chorych; zachęcenie najmłodszych do tego, aby dzielili się z seniorami tym, co mają, a przede wszystkim swoim czasem - podkreśla ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.

Od 15 lat akcja ma ekumeniczny charakter. Caritas prowadzi ją wspólnie z partnerami z innych kościołów chrześcijańskich: Eleos Kościoła Prawosławnego, Diakonią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Diakonią Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Wpłat można także dokonywać na konto Caritas Polska z dopiskiem "Jałmużna Wielkopostna”.