Pomimo problemów - pełen nadziei

VATICANNEWS.VA |

dodane 22.02.2020 16:25

Słuchając się wzajemnie możemy nie tylko lepiej zrozumieć sytuację innych, ale także pomóc sobie. I to jest świetny punkt wyjścia do bliższej i skuteczniejszej współpracy. Tak o spotkaniu biskupów basenu Morza Śródziemnego mówi jego uczestnik, wikariusz apostolski Stambułu w Turcji.

Turcja ks. Rafał Pastwa /Foto Gość Turcja
Pomnik św. Mikołaja przy wejściu do starożytnego kościoła św. Mikołaja w Myrze, dzisiejsze Demre

Bp Rubén Tierrablanca Gonzalez wskazał także na problemy i nadzieje Kościoła katolickiego w tym kraju.

Bp Tierrablanca: nasza wspólnota w kolebce Kościoła pierwotnego

„Nasza wspólnota żyje w trudnych warunkach. Nie jest tajemnicą, że brak jej oficjalnego uznania przez państwo. A to stwarza wiele trudności i niesie mnóstwo ograniczeń. Ale nad problemami nie trzeba płakać, ale zmierzyć się z nimi i przezwyciężać je. Kościół katolicki, który jest mniejszością religijną w kraju o ogromnej większości muzułmańskiej, istnieje i nadal tu pozostanie, na zawsze – zapewnił w wywiadzie dla Radia Watykańskiego wiakariusz apostolski Stambułu. - Jesteśmy bowiem w kolebce Kościoła pierwotnego. Początki Kościoła mają miejsce na naszej ziemi. Stambuł i zachodnią część Turcji możemy nazwać «Ziemią Soborów». Tu bowiem miały miejsce wielkie Sobory w Nicei, Konstantynopolu, Efezie, Chalcedonii. Wszystko to jest dla nas wielkim wyzwaniem do życia wiarą i dawania świadectwa Ewangelii. Nadzieją naszego Kościoła jest budowanie naszej wspólnoty, która jest wielokulturowa, wielojęzyczna i staje się znakiem jedności całego Kościoła. Z drugiej strony Turcja, życie społeczne, polityczne, jest w ciągłym ruchu, jest wiele zmian, wszystko się rozwija. To daje nam nadzieję na lepsze jutro. Kościół w Turcji buduje nadzieję, więcej: jest jej szkołą!“

Tagi:
KOŚCIÓŁ, ŚWIAT,