Święta Maryjo, Matko Boża, ufam w Twą czułą i czystą miłość...

publikacja 05.03.2020 07:57

Trzy piękne modlitwy na dziś.

Święta Maryjo, Matko Boża, ufam w Twą czułą i czystą miłość... elizaraxi / CC 2.0 Matko czułości, czuwaj nad nami, abyśmy też mogli czuwać nad innymi...

Do Ciebie, Maryjo, źródło życia, przystępuje ma dusza spragniona, do Ciebie, skarbie miłosierdzia, zwraca się z ufnością moja marność. Jakże jesteś bliska Panu! On mieszka w Tobie, a Ty w Nim. W Twej światłości mogę kontemplować światłość Jezusa, słońca sprawiedliwości.

Święta Maryjo, Matko Boża, ufam w Twą czułą i czystą miłość. Bądź dla mnie pośredniczką łask u Jezusa, naszego Zbawiciela. On Cię umiłował ponad wszystkie inne stworzenia i przyoblekł Cię w chwałę i piękno. Przyjdź z pomocą mnie biednemu i pozwól mi zaczerpnąć z Twej amfory pełnej łaski. Amen.

Święty Bernard z Clairvaux

*

Boże, nasz Ojcze, nawiedź ten dom (biuro, sklep…) i oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki; niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Panie Jezu Chryste, który nakazałeś swoim apostołom prosić o pokój nad mieszkańcami domów, do których mieli wchodzić, prosimy Cię, uświęć ten dom mocą naszej ufnej modlitwy. Rozlej nad nim swoje błogosławieństwo i obfitość pokoju. Niech przyjdzie do niego zbawienie, tak jak przyszło do domu Zacheusza, kiedy do niego wszedłeś.

Nakaż swoim świętym aniołom, aby go strzegli i wypędzali z niego wszelką moc Złego. Udziel wszystkim jego mieszkańcom łaski podobania się Tobie dzięki ich cnotliwym uczynkom, aby zasłużyli – kiedy nadejdzie ich czas – na przyjęcie do Twego niebieskiego mieszkania.

Prosimy Cię o to przez Chrystusa, naszego Pana. Amen. 

ks. Pasqualino di Dio

*

Błagamy Cię, Duchu Święty, byś jak dobry Samarytanin wylał lekarstwo Twego miłosierdzia na rany naszej duszy. Ulecz je opatrunkami Twej łaski, nałóż na naszego ducha jarzmo posłuszeństwa i doprowadź nas do przystani nawrócenia.

Daj nam odczuwać wyrzuty sumienia, abyśmy na długo pozostali pod Twą opieką, aż za cenę prawdziwej pokuty odzyskamy utracone zbawienie. Kiedy je odzyskamy, spraw, abyśmy mieli siłę powrócić na drogę prowadzącą do Ciebie, z  której zboczyliśmy.

Prosimy o to Ciebie, który z Ojcem i Synem żyjesz i królujesz, Bóg, na wieki wieków. Amen.

Święty Antoni Padewski

***

Powyższe modlitwy pochodzą z książki "W mojej walce Ty walcz, Panie". Autor: ks. Pasqualino Di Dio. Wydawnictwo: Esprit.