Tona pomocy dla Libanu

kabe/Redemptoris Missio

dodane 14.01.2020 13:31

Kolejny transport z pomocą humanitarną zorganizowaną przez fundację „Redemptoris Missio” wyruszył do Libanu. Pomoc trafi tam już 15 stycznia.

Tona pomocy dla Libanu Polscy żołnierze w Libanie będą dystrybuować pomoc humanitarną (zdjęcie za: Redemptoris Missio)

Dystrybuować ją będą żołnierze Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNIFIL, na południu Libanu, który boryka się obecnie z wieloma problemami.  

„Szkoły, szpitale i inne instytucje nie są wystarczająco finansowane z rządu centralnego z powodu kryzysu finansowego i niestabilnej sytuacji politycznej. Przyczynia się to do pogłębiającego się ubóstwa wśród ludności cywilnej. Każda pomoc humanitarna jest tu na wagę złota. W publicznych placówkach leczniczych brakuje podstawowych artykułów medycznych.  Potrzebne są artykuły szkolne dla dzieci uczęszczających do publicznych szkół szkolących na każdym poziomie kształcenia. Dodatkowo w naszym obszarze odpowiedzialności będzie udzielana pomoc medyczna syryjskim uchodźcom” - pisze ppor. Elżbieta Daszko z zespołu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Libanie.

W transporcie znalazły się środki opatrunkowe (55 tys. sztuk), środki czystości(mydło, szczotki i pasty do zębów) i przybory szkolne o łącznej wadze ponad tony.

Liban przyjmuje największą liczbę uchodźców w stosunku do liczby mieszkańców i powierzchni kraju. Uchodźcy syryjscy przybywają tu szukać pracy, mieszkania i warunków aby przeżyć.

Jednak warunki życia stają się coraz trudniejsze. Aktualnie ok. 1,5 miliona Libańczyków z 4 milionów obywateli tego kraju żyje poniżej granicy ubóstwa, a 336 tys. wymaga pomocy humanitarnej.

W niektórych regionach, liczba Syryjczyków jest wyższa niż Libańczyków. Publiczne usługi oraz zasoby nie wytrzymują takiej liczby mieszkańców (woda, nieczystości, elektryczność), 52% uchodźców syryjskich i 10% Libańczyków żyje w skrajnej nędzy (poniżej 2,4 USD dziennie). Szacuje się, że obecnie 3,3 mln osób potrzebuje więcej niż tylko humanitarnej interwencji.

Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” powstała w Poznaniu w 1992 r. Od początku jej misją pozostaje tworzenie profesjonalnego zaplecza dla polskich misjonarzy prowadzących działalność medyczną w najuboższych krajach świata.

Od 2009 roku „Redemptoris Missio” współpracuje również z Dowództwem Operacyjnym niosąc pomoc humanitarną w Afganistanie.

Z prośbą o obecną pomoc zwrócili się żołnierze Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNIFIL, by móc ją dystrybuować wśród mieszkańców na południu Libanu.

 

Tagi: