Czy mamy prawo być podzieleni?

VATICANNEWS.VA |

publikacja 30.11.2019 18:35

Papież Franciszek cytuje Jana Pawła II.

Czy mamy prawo być podzieleni? HENRYK PRZONDZIONO / Foto Gość Jan Paweł II

„Pytanie, które powinniśmy sobie postawić to nie to, czy możemy przywrócić pełną jedność, ale czy mamy prawo pozostawać podzieleni” – powiedział dokładnie przed 40 laty św. Jan Paweł II podczas swej wizyty w Stambule u prawosławnego patriarchy Dimitriosa I. Słowa przypomniał Papież Franciszek w przesłaniu, które jak co roku wystosował z okazji uroczystości św. Andrzeja Apostoła, patrona patriarchatu Konstantynopola.

Franciszek zauważył, że pytanie, które postawił Jan Paweł II tylko z pozoru jest retoryczne. W rzeczywistości stanowi ono wyzwanie dla obu Kościołów i wymaga, by wszyscy wierzący odpowiedzieli na nie przemianą swej postawy i zachowania. Papież przypomniał, że to właśnie podczas wizyty świętego Papieża u patriarchy Konstantynopola ustanowiona została dwustronna komisja ds. dialogu teologicznego, dzięki której uczyniono wiele znaczących kroków. Jednakże przywrócenie pełnej jedności nie zależy tylko od jej dokonań. Dlatego Franciszek apeluje o wzajemne zbliżenie w innych sferach kościelnego życia, również na szczeblu lokalnym.