Znacie adwentową Matkę Bożą?

Jędrzej Rams

publikacja 30.11.2019 16:26

Krzeszów to oczywiście ikona Matki Bożej Łaskawej. Ale jest tam jeszcze jedna, nieco zapomniana Bogurodzica.

Znacie adwentową Matkę Bożą? Jędrzej Rams /Foto Gość Ołtarz Emmanuela z figurką Dzieciątka Jezus oraz Matką Bożą Brzemienną.

W lewej nawie bazyliki mniejszej pw. Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie znajduje kaplica Emmanuela. W zwieńczeniu ołtarza znajduje się niewielka figurka - kopia praskiego Dzieciątka Jezus. Pozostałość po dawnym śląskim kulcie Dzieciątka, który przejawiał się chociażby utworzeniem dla niego miejsca kultu w cysterskim kościele, jakim niegdyś była bazylika. Jednak centralnym punktem ołtarza jest inna figura. Przedstawia ona Matkę Bożą, która ma widocznie zaokrąglony brzuch. Stąd też figura zwana jest Matką Bożą  Brzemienną.

Więcej o figurze usłyszycie w poniższym filmiku z Rafałem Bijakiem, przewodnikiem po krzeszowskim sanktuarium:

Gość Legnicki O figurze Matki Bożej Brzemiennej z Krzeszowa

Nie do końca dzisiaj wiemy, w jaki sposób cystersi wykorzystywali figurę Matki Bożej Brzemiennej w swojej duchowości. Jedna z teorii mówi, że po Bożym Narodzeniu była chowana, ponieważ cześć odbierał wówczas Emmanuel, praskie Dzieciątko Jezus.