Rudy: II Metropolitalny Kongres Misyjny

ks. Sebastian Kreczmański

dodane 19.10.2019 19:30

Z terenu archidiecezji katowickiej, diecezji gliwickiej, opolskiej oraz sosnowieckiej zjechali się do Rud członkowie istniejących przy parafiach kół misyjnych.

Rudy: II Metropolitalny Kongres Misyjny ks. Sebastian Kreczmański / Foto Gość Abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki, przewodniczył Mszy św. sprawowanej podczas II Metropolitalnego Kongresu Misyjnego.

Eucharystii w sanktuarium Matki Bożej Pokornej przewodniczył abp Wiktor Skworc, a homilię wygłosił bp Andrzej Iwanecki. – Najważniejszym dziełem misyjnym jest modlitwa – mówił do zebranych w Rudach metropolita katowicki abp Wiktor Skworc.

- Trzeba się modlić za misjonarzy, w intencji misji. Ta modlitwa jest ogromnie ważna. A jeżeli przybiera ona formę modlitwy różańcowej, to jest szczególnie miła Boga, bo wtedy razem z nami modli się Ta, która jest Pierwszą Misjonarką, Matka Jezusa Chrystusa – dodał.

Przypomniał również fragment nauczania św. Pawła, w którym podkreśla on, że to „Pan Bóg daje wzrost”. - Bo misje to nie tylko nasze, ludzkie działo. Dlatego bardzo ważna jest modlitwa i Boże błogosławieństwo - powiedział.

W homilii bp Iwanecki również podkreślał, że centrum działalności misyjnej to modlitwa. - Często bywa tak, że gdy myślimy o niedzieli misyjnej, to spotykamy się z misjonarzem, który akurat jest w Polsce. On przyjeżdża do parafii. Mówi homilię, pokazuje zdjęcia czy film. Przywozi rzeczy z Afryki czy Ameryki Południowej. Wierni kupują książki lub różańce. Po tym wszystkim misjonarz wyjeżdża i wszyscy w parafii uważają, że akcja misyjna zakończyła się sukcesem - powiedział. - A w istocie najważniejsza jest modlitwa. Jeżeli ta akcja misyjna zaowocuje modlitwą, to wtedy była sukcesem - dodał bp Iwanecki.

Po Eucharystii osoby szczególnie zaangażowane w Papieskie Dzieła Misyjne z archidiecezji katowickiej, diecezji gliwickiej oraz opolskiej otrzymały specjalne dyplomy. - Są wśród nas takie osoby, które szczególnie poświęcają się dla misji. Poświęcają swój czas, nieraz kosztem rodziny, czy spotkań ze znajomymi - mówił ks. Grzegorz Wita, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych archidiecezji katowickiej.

Zaangażowanie w Papieskie Dzieła Misyjne to również koła misyjne powstające przy parafiach. - Na spotkaniach modlimy się za misjonarzy, poznajemy kraje w których oni posługują - mówi Karolina z Przyszowic. - Czytamy też prasę misyjną, żeby wiedzieć co robią misjonarze - dodaje Filip, który wraz z innymi dziećmi przyjechał do Rud pod opieką s. Adrianny, jadwiżanki.

Zorganizowany w Rudach Metropolitalny Kongres Misyjny miał miejsce drugi raz. Zgromadził w sanktuarium Matki Bożej Pokornej ponad 600 osób z terenu górnośląskiej metropolii kościelnej oraz diecezji sosnowieckiej. Oprócz kongresu metropolitalnego w poszczególnych diecezjach co roku mają również miejsce kongresy diecezjalne.

Czytaj także: II Metropolitalny Kongres Misyjny w Rudach