Łagiewniki: pielgrzymka czcicieli Bożego Miłosierdzia

VATICANNEWS.VA |

publikacja 18.08.2019 19:05

Organizowana jest ona w rocznicę konsekracji bazyliki Miłosierdzia Bożego i zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu przez św. Jana Pawła II.

Łagiewniki HENRYK PRZONDZIONO /GN Łagiewniki
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

W Krakowie-Łagiewnikach odbyła się dziś VI Ogólnopolska Pielgrzymka Czcicieli Bożego Miłosierdzia. Organizowana jest ona w rocznicę konsekracji bazyliki Miłosierdzia Bożego i zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu przez św. Jana Pawła II.

Na hasło pielgrzymki wybrano słowa zaczerpnięte z „Dzienniczka” św. s. Faustyny: „Ojczyzno moja kochana, Polsko, (…) Bóg Cię wywyższa i wyszczególnia, ale umiej być wdzięczna”.

„Wiele otrzymaliśmy czerpiąc ze skarbca Bożego Miłosierdzia, a więc za to trzeba być wdzięcznymi. To hasło pielgrzymki jest również kontynuacją zeszłorocznej pielgrzymki, gdy dziękowaliśmy za dar niepodległej ojczyzny, odzyskania niepodległości. W tym roku dziękujemy również za pielgrzymkę Jana Pawła II, pierwszą pielgrzymkę do ojczyzny i za cały jego pontyfikat” – podkreśla ks. Zbigniew Bielas, kustosz łagiewnickiego sanktuarium.

Od rana pielgrzymi przybywający do Łagiewnik uczestniczyli we Mszach św. oraz poznawali dzieła miłosierdzia realizowane w tamtejszym sanktuarium.

Patronat honorowy nad VI Ogólnopolską Pielgrzymką Czcicieli Bożego Miłosierdzia do Łagiewnik sprawował metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.