Wicepremier Gliński podpisał list intencyjny z Papieską Radą Kultury

PAP |

dodane 07.06.2019 11:27

List intencyjny o współpracy między polskim Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Papieską Radą Kultury podpisali w piątek w Rzymie wicepremier Piotr Gliński i przewodniczący Rady kardynał Gianfranco Ravasi.

Wicepremier Gliński podpisał list intencyjny z Papieską Radą Kultury Henryk Przondziono /GN Widok z Bazyliki św. Piotra na Muzea Watykańskie.

W dokumencie, podpisanym w watykańskiej siedzibie Papieskiej Rady, strona polska i watykańska instytucja zadeklarowały między innymi współpracę w dziedzinie muzealnictwa, wspieranie wymiany specjalistów w sprawach dotyczących konserwacji i ochrony dziedzictwa, a także "realizowanie wspólnych projektów służących lepszemu poznaniu i wykorzystaniu polskich dóbr kultury w Stolicy Apostolskiej oraz dóbr kultury Kościoła katolickiego w Polsce".

Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska postanowiły, że będą angażować się w konserwację i renowację miejsc historycznych, zabytków architektury oraz dzieł sztuki szczególnie ważnych dla tożsamości chrześcijańskiej Polski, także poza jej granicami.

Obie strony zadeklarowały wspieranie organizacji spotkań wybitnych przedstawicieli świata sztuki.

Polsko-watykański dokument dotyczy szerokiego wachlarza spraw muzealnictwa, konserwacji dzieł sztuki, szlaków papieskich.

W trakcie ceremonii kardynał Ravasi wyraził zadowolenie z podpisania listu i dodał, że zostało ono poprzedzone współpracą z polskim Kościołem. Jak wyjaśnił, jest to porozumienie, którego sednem jest sztuka jako dziedzictwo. W tekście - podkreślił - sygnatariusze nie ograniczają się do malarstwa czy rzeźby, ale obejmują "całokształt twórczości artystycznej", w tym takie dziedziny jak muzyka, telewizja czy kino.

Włączamy do naszego listu - mówił kardynał Ravasi - "dialog ze współczesnością". Powołał się na ścisłe kontakty, jakie utrzymuje kierowana przez niego Rada z polskim reżyserem Krzysztofem Zanussim, a wśród kontaktów dykasterii wymienił także Sacroexpo w Kielcach.

Kardynał Ravasi zauważył ponadto, że z Polską wiążą go szczególnie ścisłe relacje, ponieważ jest to kraj, w którym przetłumaczono największą liczbę jego książek - 50.

Z kolei wicepremier Gliński mówił, że list jest trzecim oficjalnym dokumentem dotyczącym wzajemnych relacji między państwem polskim a Watykanem. "To jest jeden z nielicznych tego typu dokumentów, który potwierdza dobre relacje, a przede wszystkim współpracę w dziedzinie kultury między Watykanem a Polską" - powiedział Gliński dziennikarzom.

Jak zaznaczył, dokument jest wyrazem wspólnego przekonania o znaczeniu kultury i faktu, że ma ona fundamenty chrześcijańskie. Położył nacisk na konieczność podkreślania chrześcijańskich korzeni Europy i zaznaczył zarazem: "My nie zamykamy się na zmiany, myślimy o tym, że świat współczesny jest pełen wyzwań i trzeba być na nie otwartym".

"Jesteśmy w tym sensie nowocześni, ale nie wyobrażamy sobie wspólnoty europejskiej i naszych wspólnot, także wspólnoty kościelnej, wspólnoty narodowej polskiej bez odwołania do aksjologii chrześcijańskiej" - oświadczył. "Nie zamykamy się tylko w przeszłości, która jest wspaniała i piękna - dodał Gliński - ale jesteśmy też otwarci na przemysły kreatywne, współczesny film i literaturę".

Minister kultury zauważył ponadto, że 95 proc. polskiego dziedzictwa ma charakter sakralny. Oświadczył, że obie strony podpisujące dokument otwarte są na "przemiany kultury współczesnej" i wyraził nadzieję, że dzięki temu listowi łatwiejsza będzie współpraca z Muzeami Watykańskimi przy organizacji wspólnych wystaw.

Po uroczystości do sprawy tej nawiązał kardynał Ravasi, który zadeklarował gotowość udostępnienia stronie polskiej na taki właśnie cel budynku Palazzo della Cancelleria w Rzymie, należącego do Watykanu.

List, jak się zauważa, został podpisany w roku obchodów stulecia przywrócenia stosunków dyplomatycznych między Polską a Stolicą Apostolską.

W trakcie jednodniowej wizyty w Rzymie wicepremier Gliński będzie też przy grobie św. Jana Pawła II w bazylice watykańskiej. Odwiedzi następnie Papieski Uniwersytet św. Tomasza z Akwinu (Angelicum), gdzie zobaczy oryginały dokumentów studenckich Karola Wojtyły.