Abp Skworc do mężczyzn: Bóg zapłać za waszą obecność

Marta Sudnik-Paluch

dodane 26.05.2019 11:30

Troska o wolne niedziele, kwestie związane z ochroną środowiska, ale także działania prewencyjne podejmowane przez Kościół w sprawie pedofilii - to tematy, jakie poruszył abp Wiktor Skworc, witając mężczyzn zgromadzonych na piekarskiej kalwarii.

Abp Skworc do mężczyzn: Bóg zapłać za waszą obecność Przemysław Kucharczak / Foto Gość Abp Wiktor Skworc tradycyjnie powitał mężczyzn zgromadzonych na kalwarii w Piekarach Śląskich.

Tradycyjnie mężczyźni i młodzieńcy archidiecezji katowickiej przybyli do sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w ostatnią niedzielę maja. Jest to także dzień wyborów do Parlamentu Europejskiego i do udziału w nich zachęcał metropolita katowicki. Jednak troska o należyte przeżywanie niedzieli była najważniejszą kwestią, na którą zwrócił uwagę w słowie powitania abp Wiktor Skworc. - Bracia, mężowie i ojcowie, ważne są materialne fundamenty rodziny; jednak nie mniej ważnym od nich spoiwem małżeńskiej i rodzinnej więzi jest wspólnie przeżywany i świętowany czas. Mężowie, ojcowie - przeżywajcie swój wolny czas z rodziną, pracujcie ramię w ramię z waszymi dziećmi, uczcie je, jak odpowiedzialnie i z oddaniem wypełniać obowiązki wobec Boga i ludzi. Bóg zapłać wam za to, że swoich synów i wnuków prowadzicie do świątyni, do Piekar - mówił, wspominając także o jednej z inicjatyw, jaką są „Tatry po męsku”.

Mateusz Kornas /Radio eM Relacja Radia eM z pielgrzymki mężczyzn

Metropolita katowicki przypomniał również, że troska o niedzielę to temat, który stale powraca w piekarskim nauczaniu. - Tu, u MB Piekarskiej, stoimy od zawsze na straży niedzieli, bo „niedziela jest Boża i nasza”! A wszyscy uczmy się rodzinnego świętowania, przeżywania niedzieli. W tym dniu trzeba „pamiętać o Panu, Bogu twoim, bo On udziela ci siły do zdobycia bogactwa”; trzeba umacniać więzi z najbliższymi, którzy na różne sposoby zbyt szybko odchodzą; trzeba wyrywać się z kieratu codzienności ku światłu Bożej prawdy i miłości. Trzeba zbliżyć się do natury i kultury! A przy tym, Bracia, nie rezygnujcie proszę z niedzielnej Mszy św., z sakramentu pokuty, z uczynków miłosierdzia, z odwiedzania starszych i chorych krewnych, znajomych - mówił abp Wiktor Skworc.  

Więcej na następnej stronie

W swoim powitaniu metropolita katowicki zwrócił także uwagę na zbliżającą się 100. rocznicę wybuchu I powstania śląskiego. - Postacie, które wniosły szczególny wkład w rozwój duchowy, kulturalny, gospodarczy, polityczny i społeczny Górnego Śląska w odrodzonej Polsce będzie upamiętniać „Panteon Górnośląski”, który powstanie, mamy taką nadzieję, w podziemiach katowickiej archikatedry. Ta instytucja będzie przypominać i upamiętniać, a przede wszystkim pouczać nas i następne pokolenia życiorysami wybitnych, że największym skarbem naszej ziemi nie jest węgiel, nawet ten koksujący z Jastrzębskiej Spółki Węglowej, lecz ludzie: mężni, wierni, pracowici i pobożni. Mówiąc współczesnym językiem: największym skarbem tej ziemi jest kapitał ludzki - zwrócił się do zebranych abp Wiktor Skworc.

Witając zebranych w Piekarach pielgrzymów metropolita katowicki zwrócił uwagę na słowa papieża Franciszka odnośnie troski o środowisko. - Pierwotna miłość do Jezusa obejmuje dwa wymiary: pierwszym jest miłość do stworzenia, drugim - miłość nadprzyrodzona. Miłość do stworzenia wyraża się np. w naszym zaangażowaniu w kwestie ekologiczne. W encyklice "Laudato sì" papież Franciszek przekonuje, że obecnie „nie ma dwóch odrębnych kryzysów - środowiskowego i społecznego - lecz istnieje jeden złożony kryzys społeczno-ekologiczny”. By go rozwiązać, „konieczne jest zintegrowane podejście do walki z ubóstwem, aby przywrócić godność wykluczonym i jednocześnie zatroszczyć się o naturę”. Pod pojęciem „integralna ekologia” rozumie się: moralny nakaz, aby bronić środowisko; troskę o stworzenie rozumianą jako cnota sama w sobie, a także potrzebę nowej solidarności w celu urzeczywistnienia dobra wspólnego - mówił.

Więcej na następnej stronie

Nawiązując do odczytywanego w niedzielę w parafiach listu Konferencji Episkopatu Polski „Wrażliwość i odpowiedzialność“ oraz przywołując słowo biskupów abp Wiktor Skworc przypomniał, że podstawą wszystkich działań powinien być dialog. - Mamy bolesną świadomość własnej słabości i grzeszności. Dlatego przyszliśmy tu po oczyszczenie w sakramencie pokuty i po moc Bożego Ducha! - mówił. - Zbyt często zapominamy o VIII Bożym przykazaniu „nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu”. Trzeba pamiętać, że drogę do prawdy i zgody zamykają m.in. takie słowa: „wszyscy”, „zawsze”, „nigdy”, a „dialog kończy się wówczas, gdy język […] służy budowaniu jednostronnego i nieprawdziwego obrazu życia społecznego czy też stygmatyzowaniu […]. Krytyka grzechów, zaniechań i błędów - szczera, pełna troski i wypowiadana w dobrej wierze - powinna być oddzielona od takiego sposobu formułowania ocen poszczególnych osób czy środowisk, który może być krzywdzący, czy wręcz uwłaczający ich godności. Miarą szacunku jest także ograniczenie nadmiernych emocji i uproszczeń, które fałszują rzeczywistość”.

Jednocześnie abp Wiktor Skworc przypomniał, że w archidiecezji katowickiej są prowadzone działania prewencyjne związane z eliminowaniem zagrożeń związanych z pedofilią. - Od ubiegłego roku działa w archidiecezji Delegat ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży. Działa też specjalny zespół reprezentujący wszystkie środowiska, które w archidiecezji zajmują się pracą z dziećmi i młodzieżą. Pracują razem z sojusznikami w instytucjach samorządowych i wszystkich instytucjach pomocowych dla właściwej i skutecznie ochrony dzieci i młodzieży. Każdy pokrzywdzony może mieć pewność, że zostanie wysłuchany i ochroniony, a każdy przypadek jest i będzie moralnie i prawnie osądzony, dlatego stosujemy się do obowiązującego prawa państwowego. Przede wszystkim działamy systemowo, zapobiegawczo (prewencyjnie), aby już nigdy nie było dziecka skrzywdzonego - ani w Kościele, ani w innym środowisku - podkreślał metropolita.

Abp Wiktor Skworc przypomniał również, że piekarskie sanktuarium zawsze było miejscem szczególnie bliskim sercu św. Jana Pawła II. W Piekarach głosił słowo jako metropolita krakowski. Później, jako papież, zawsze przesyłał specjalny telegram do pielgrzymów. Szczególnym wyrazem tej łączności podczas dzisiejszej pielgrzymki była stuła ofiarowana sanktuarium przez papieża Polaka podczas jego pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 roku. Wtedy przedstawiciele Śląska i Zagłębia pojechali do Częstochowy na spotkanie z Janem Pawłem II.    

Pełny tekst powitania: Po moc Ducha.