Kościół zmienia świat

KAI |

publikacja 26.05.2010 12:15

Nadeszła pora, by zrewidować stereotypowe postrzeganie sytuacji w Afryce – stwierdził kard. Peter Turkson. Purpurat stojący na czele Papieskiej Rady „Iustitia et Pax” przewodniczy odbywającym się w w stolicy Mozambiku, Maputo warsztatom przedstawicieli Komisji „Iustitia et Pax” poszczególnych krajów Czarnego Lądu.

Kościół zmienia świat Jakub Szymczuk/agencja GN

Zdaniem kard. Turksona ojcom synodalnym udało się „przejść na linie” między wymiarem politycznym a duszpasterskim. Zdawali sobie oni sprawę, że październikowe spotkanie biskupów Czarnego Lądu nie było swego rodzaju sesją ONZ, gdzie dyskutowano by i przyjęto polityczną linię działania. Jednocześnie zaznaczył, że podjęcie kwestii sprawiedliwości i pokoju w odniesieniu do ludzi uciśnionych i poważnie zranionych jest sprawą bardzo trudną, porównywalną do chodzeniu na linie zawieszonej nad polem minowym ideologii i polityki. Pochodzący z Ghany purpurat zauważył, że „Kościoły w Ameryce Łacińskiej i Afryce znają przypadki księży, którzy porzucili posługę duszpasterską by realizować programy polityczne... bardziej wierząc w rozwiązania polityczne niż w rozwiązania duszpasterskie nieszczęść trapiących ich społeczności”. Natomiast ojcowie synodalni wskazali, że misją Kościoła jest służba pojednaniu, sprawiedliwości i pokoju, tak jak czynią to pasterze i starsi w rodzinie. Przewodniczący Papieskiej Rady „Iustitia et Pax” podkreślił, że w ciągu 16 lat, które upłynęły od pierwszego Synodu dla Afryki sytuacja na tym kontynencie uległa poważnej zmianie. Spośród 48 krajów Afryki subsaharyjskiej jedynie w czterech mamy do czynienia z konfliktami zbrojnymi: Somalii, Sudanie, Czadzie i w niektórych rejonach Demokratycznej Republiki Konga. W dwu przypadkach konflikty spowodowane są wtrącaniem się czynników zewnętrznych: w Kongo chodzi o zasoby złóż zaś w Sudanie o politykę wyznaniową i ekspansję islamu. Jednocześnie należy dostrzec postęp w zakresie życia kościelnego, społecznego i gospodarczego Czarnego Lądu. Należy odrzucić stereotypy o konfliktach, głodzie, korupcji i złym zarządzaniu. Trzeba też dostrzec zdecydowaną walkę ze zbrodniami wojennymi. Ich sprawcy coraz częściej stają przed sądami międzynarodowymi i są pociągani do odpowiedzialności za przestępstwa, których się dopuścili. Kard. Turkson przypomniał, że Afryka jest dziesiątym rynkiem na świecie a drugim po Chinach nowym rynkiem rozwijającym się. "Ubiegłoroczny synod, uznał, że Kościół w Afryce staje się rzeczywiście rodziną Boga i braterstwem w Chrystusie, krzewiąc pojednanie narodów, bez względu na ich więzy plemienne i etniczne, rasę i uwarunkowania klasowe czy płeć, budując społeczeństwo żyjące w komunii i cieszące się pokojem" - powiedział w Maputo kard. Peter Turkson.