Gloria Artis dla kard. Mariana Jaworskiego

Magdalena Dobrzyniak

publikacja 06.04.2019 13:21

Wojewoda małopolski Piotr Ćwik wręczył kard. Marianowi Jaworskiemu Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Odznaczenie przyznane zostało przez wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego.

Odznaczenie wręczył wojewoda małopolski Piotr Ćwik. Małopolski Urząd Wojewódzki Odznaczenie wręczył wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Medal otrzymują osoby szczególnie wyróżniające się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego.  

- Ochrona dziedzictwa narodowego to dbałość o suwerenność ojczyzny - mówił podczas uroczystości w swoim mieszkaniu na ul. Kanoniczej w Krakowie emerytowany metropolita Lwowa.

Kard. Marian Jaworski zapisał się w historii Kościoła w Polsce i na Ukrainie. Był świadkiem i uczestnikiem przemian, jakie miały miejsce w XX i XXI w. w Polsce i poza jej granicami, po wojnie zaangażował się w przywrócenie Kościoła na Ukrainie.

Dzięki jego ofiarności i zaangażowaniu możliwe stało się między innymi podjęcie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wysiłków zmierzających do rewaloryzacji bezcennych zabytków sztuki sakralnej archidiecezji lwowskiej.

- To niesłychany zaszczyt móc dzisiaj księdzu kardynałowi przekazać to wyjątkowe odznaczenie. Ma ono symboliczny wyraz podziękowania za trud włożony w kształtowanie tożsamości narodowej i poczucia odpowiedzialności nie tylko za tereny, które dzisiaj są w granicach naszej ojczyzny, ale także za Kresy - mówił wojewoda Piotr Ćwik.  

Kard. Marian Jaworski w 2007 r. odznaczony został Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, a w 2017 r. – Orderem Orła Białego.


Urodził się w 1926 r. we Lwowie. W 1945 r. jako kleryk opuścił miasto rodzinne i wraz z innymi seminarzystami znalazł się w Kalwarii Zebrzydowskiej. Po święceniach, wciąż będąc formalnie kapłanem archidiecezji lwowskiej, związał się na wiele lat z Krakowem i Lublinem. Był kapelanem abp. Eugeniusza Baziaka, arcybiskupa lwowskiego wygnanego ze Lwowa przez sowieckich komunistów, a po jego śmierci w 1951 r. - kard. Adama Stefana Sapiehy, administrującego do śmierci w 1962 r. archidiecezją krakowską.

Kard. Jaworski jest filozofem, twórcą i pierwszym rektorem Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Był biskupem w Lubaczowie dla pozostałej w Polsce części archidiecezji lwowskiej, a wreszcie w latach 1991-2008 - metropolitą lwowskim. Po przejściu w 2008 r. na emeryturę powrócił do Krakowa i zamieszkał przy ul. Kanoniczej.