Rok Melchiora Grodzieckiego

ks. Jacek M. Pędziwiatr

publikacja 15.01.2019 13:03

2019 będzie na Śląsku Rokiem urodzonego w Cieszynie męczennika sprzed 400 lat. To odpowiedź na wniosek bp. Romana Pindla.

Rok Melchiora Grodzieckiego Ks. Jacek M. Pędziwiatr /Foto Gość O Rok św. Melchiora Grodzieckiego w województwie śląskim wnioskował bp Roman Pindel

Podczas poniedziałkowej sesji 14 stycznia 2019 roku radni Sejmiku Śląskiego niemal jednogłośnie (41 głosów za, przy trzech wstrzymujących się) przyjęli uchwałę: rok 2019 będzie w województwie śląskim Rokiem Świętego Melchiora Grodzieckiego. Wniosek w tej sprawie złożył biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel. A postać męczennika koszyckiego przedstawił na forum sejmiku wikariusz generalny ks. Marek Studenski.

Melchior Grodziecki urodził się w 1584 roku w Cieszynie. Dziadek i ojciec późniejszego męczennika byli kasztelanami cieszyńskimi. Melchior pobierał nauki w kolegium jezuickim w Wiedniu, a następnie w Brnie, gdzie wstąpił do nowicjatu jezuitów. Przebywał w klasztorach jezuickich w Kłodzku, Czeskich Budziejowicach i w Pradze - tam w 1614 roku przyjął święcenia kapłańskie, a później został wychowawcą młodzieży. Po złożeniu ślubów wieczystych w 1619 roku zakon skierował św. Melchiora do Koszyc, gdzie został kapelanem wojsk cesarskich. Misję tę oprócz niego pełnili tam także dwaj inni jezuici: Węgier - Stefan Pongracz i Chorwat - Marek Križ. Wszyscy trzej ponieśli śmierć męczeńską na początku wojny trzydziestoletniej we wrześniu 1619 roku - a więc dokładnie czterysta lat temu.

Rok Melchiora Grodzieckiego   Ks. Jacek M. Pędziwiatr /Foto Gość Procesja z relikwiami św. Melchiora od 20 lat łączy obie części Cieszyna Męczenników beatyfikował papież Pius X w 1905 roku, a dziewięćdziesiąt lat później kanonizował Jan Paweł II. Obchody dziękczynne za beatyfikację organizowano w całym mieście, nosząc w procesji relikwie męczennika. Do tradycji tej powrócono dwadzieścia lat temu, organizując transgraniczne nabożeństwo w pierwszą niedzielę września.

- Jeszcze przed otwarciem granic i wejściem Polski do strefy Schengen, dla pielgrzymów, niosących doczesne szczątki świętego, otwierało się przejście graniczne - przypomniał na forum sejmiku ks. Marek Studenski. - Pielgrzymka ta była antycypacją tego, co miało nastąpić później. Św. Melchior i towarzysze jego męczeństwa łączą narody: słowacki, czeski, węgierski i polski. Choć śmierć św. Melchiora Grodzieckiego jest wynikiem nienawiści, podziałów narodowych i wyznaniowych, paradoksalnie dziś łączy i zbliża do siebie ludzi.

Rok Melchiora Grodzieckiego   Ks. Jacek M. Pędziwiatr /Foto Gość Ks. Marek Studenski przedstawił radnym sylwetkę św. Melchiora Jako patrona na czas wciąż pojawiających się konfliktów wskazał św. Melchiora biskup bielsko-żywiecki:
- Jestem przekonany, że upamiętnienie rocznicy męczeństwa poprzez ogłoszenie w województwie śląskim Roku św. Melchiora Grodzieckiego przyniesie wymierne korzyści edukacyjne i społeczne - uważa biskup bielsko-żywiecki, który na zakończenie poniedziałkowej sesji sejmiku podziękował radnym za przyjęcie wnioskowanej uchwały. - Jest on dobrym przykładem dla kapelanów wojskowych, dla żołnierzy uczestniczących w misjach pokojowych na innych kontynentach. Może być także dobrym patronem dla przeżywania przez nas napięć, trudności, nowych sytuacji - podsumował bp R. Pindel.

Pojawiają się już pierwsze inicjatywy związane z obchodami Roku Świętego Melchiora Grodzieckiego. Parafia św. Marii Magdaleny, katolickie placówki oświatowe w Cieszynie oraz Stowarzyszenie Oświatowe "Dziedzictwo Świętego Jana Sarkandra" organizują cykl spotkań edukacyjnych, pod nazwą Wieczory Melchiorowskie. Pierwsze spotkanie odbędzie się w niedzielę 27 stycznia po wieczornej Mszy św. o godz. 18.00 w miejscowym kościele św. Marii Magdaleny. Prof. Idzi Panic opowie słuchaczom o tajemnicy Mędrców ze Wschodu.