Norbertanki

Adresy klasztorów kontemplacyjnych

publikacja 17.11.2008 17:33

Siostry Kanoniczki Regularne Zakonu Premonstratensów Ordo Praemonstratensis (OPraem)

Imbramowice
32-353 Trzyciąż
Imbramowice 105
tel. (0-12) 389-48-06
www.norbertanki-imbramowice.kielce.opoka.org.pl/
norbertanki@kielce.opoka.org.pl

Kraków
30-114 Kraków,
ul. Kościuszki 88
tel. (0-12) 427-13-18; fax 427-00-08
www.norbertanki.w.krakow.pl/
norbertanki@op.pl