Duchowa adopcja dziecka poczętego

AK

dodane 25.03.2007 23:58

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego wielu osób składa przyrzeczenie duchowej adopcji. Wyjaśniamy czym ona jest i jak ją podjąć.

Duchowa adopcja dziecka poczętego

Duchowa Adopcja swój początek zawdzięcza objawieniom w Fatimie – jest odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy. W 1987 roku trafiła do Polski, jej pierwszy ośrodek powstał w kościele Ojców Paulinów w Warszawie.

Duchowa Adopcja to modlitewne zobowiązanie, konkretnej osoby, w intencji ocalenia zagrożonego życia dziecka - w łonie matki. Trwa ona dziewięć miesięcy, polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy (codziennej) w intencji dziecka i jego rodziców:

„Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.”Istnieje możliwość dołączenia dodatkowych postanowień do Duchowej Adopcji, którymi mogą być - częsta Spowiedź i Komunia Święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, post, jałmużna, walka z nałogami etc. Oczywiście należy pamiętać o tym, aby postanowienia nie przekraczały naszych możliwości – były możliwe do zrealizowania.Jeżeli zapomniało się o modlitwie przez kilka dni – o ten czas należy przedłużyć adopcję. Jeżeli jednak był to dłuższy czas (tydzień lub więcej) zachodzi wtedy konieczność ponowienia Duchowej Adopcji.Adopcji tej może podjąć się każdy człowiek – z wyjątkiem dzieci, które powinny dokonywać jej pod okiem i kierunkiem rodziców bądź opiekunów.W taki sposób możemy adoptować jedno dziecko (w danym czasie). Nie znamy tego dziecka, to Bóg je wybiera (płeć, narodowość) zapewne bierze też pod uwagę nasz zapał oraz potrzebę modlitewną w konkretnym przypadku.Jeżeli już się zdecydowaliśmy na Duchową Adopcję, powinniśmy złożyć prywatne przyrzeczenie (powinniśmy to zrobić pod wizerunkiem Ukrzyżowanego lub Matki Najświętszej):


Tekst przyrzeczenia

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, (ja, ....................) postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia .................... w Święto / Uroczystość .................... biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

Postanawiam:
odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego
codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca
przyjąć nadto (nieobowiązkowo) postanowienia:
....................
....................
....................
Tagi: