Watykan: Życie monastyczne wciąż aktualne

Radio Watykańskie/jk

publikacja 22.11.2008 20:24

„Życie monastyczne to powołanie, które jest bogactwem Kościoła i stanowi znak zapytania również dla ludzi XXI wieku”. Słowa te czytamy w komunikacie końcowym z zakończonej 20 listopada papieską audiencją sesji plenarnej Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego - donosi Radio Watykańskie.

Komunikat podano do wiadomości w liturgiczne wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny (21 listopada), obchodzony jako dzień „pro Orantibus”, czyli pamięci o zakonach klauzurowych. Papież nawiązał do niego 16 listopada po niedzielnej modlitwie maryjnej. Zachęcił do duchowego wspierania tych, którzy, całkowicie oddając się modlitwie, żyją dzięki Opatrzności, do modlitwy o nowe powołania do tej formy życia i także do pamięci potrzebach materialnych klasztorów kontemplacyjnych.

Sesja plenarna watykańskiej dykasterii ds. zakonów (18-20 listopada) poświęcona była obecnemu znaczeniu życia monastycznego dla Kościoła i świata. Otwierając obrady, prefekt Kongregacji podkreślił, że monastycyzm pozostaje nadal wzorem dla każdej formy życia zakonnego i w ogóle dla wszystkich ochrzczonych. „Kościół oczekuje od mnichów i mniszek przejrzystego, wyraźnego świadectwa obecności Boga i Jego bliskości. Jest to miłość do każdego człowieka” – powiedział kard. Franc Rodé CM. Dokonując przeglądu działalności dykasterii, jej sekretarz, abp Gianfranco Gardin OFMConv, przedstawił między innymi pierwsze echa opublikowanej przez nią 28 maja 2008 r. instrukcji „Posługa władzy i posłuszeństwo”. W trakcie obrad zajęto się zwłaszcza problemami mniszek. Uczestnicy wysłuchali m.in. świadectw holenderskiej cysterki m. Teresy Brenninkmeijer OCist, opatki w Danii, o klasztorze żywotnie się odradzającym, i hiszpańskiej karmelitanki bosej Marii del Sagrario Fernández Franco o wspólnotach przeżywających trudności.