Pół wieku seminarium

KAI

publikacja 24.10.2007 17:55

Jubileusz 50-lecia istnienia obchodzi Gdańskie Seminarium Duchowne. Z tej okazji w poniedziałek 22 października kard. Zenon Grocholewski przewodniczył w katedrze oliwskiej Mszy św. inaugurującej w seminarium nowy rok akademicki.

W jubileuszowych uroczystościach Gdańskiego Seminarium Duchowego uczestniczyli biskupi z diecezji pelplińskiej i toruńskiej, a także rektorzy trójmiejskich uczelni wyższych.

W specjalnym liście z okazji uroczystości metropolita gdański abp Tadeusz Gocłowski przypomniał słowa Jana Pawła II, że "każdy jubileusz, tak osobisty jak i wspólnotowy stanowi szczególny rok łaski i ma wielkie znaczenie zarówno w życiu jednostek, jak i w życiu 'odnośnych wspólnot'". "Seminarium to określony czas i miejsce, ale przede wszystkim wspólnota wychowawcza w drodze" - dodał metropolita gdański.

Nawiązując do działalności gdańskiego seminarium abp Gocłowski stwierdził, że "słowa te są wspaniałą definicją tej ważnej dla Kościoła rzeczywistości".

W homilii kard. Grocholewski nawiązał do słów Jana Pawła II "Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi". - Kto wpuszcza Chrystusa do wnętrza, nie traci absolutnie nic z tego, co czyni go wolnym, pięknym i wielkim. Tylko w tej przyjaźni otwierają się wielkie możliwości człowieka. Tylko w tej przyjaźni doświadczamy tego, co jest piękne - mówił kard. Grocholewski.

Prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego zachęcał uczestniczących w Eucharystii kleryków seminarium, by "z wielka mocą i przekonaniem zaangażowali się w przygotowanie do kapłaństwa". - Chcę wam powiedzieć, byście nie obawiali się Chrystusa. On niczego wam nie zabierze, a da wszystko - podkreślił kardynał.

Hierarcha zachęcił też przyszłych kapłanów do większej odwagi w działaniu. - To będzie wasza praca kapłańska. Łowiąc ludzi, musicie zaufać Chrystusowi bardziej niż tylko czysto ziemskiemu rozsądkowi - dodał kard. Grocholewski.

Nawiązując do słów wypowiedzianych na początku pontyfikatu przez Benedykta XVI, kaznodzieja przypominał, na czym powinno polegać "łowienie ludzi i misja kapłana". - Dla ryb stworzonych, by żyć w wodzie, wyciągnięcie z wody oznacza śmierć. Zostaje im zabrany pierwiastek życia. Sieć Ewangelii wyrywa z wód śmierci i niesie ku prawdziwemu życiu. Właśnie taka jest misja kapłana, który wzorem Chrystusa ma wyrywać ludzi ze słonego morza wyobcowania, ku Bożemu światłu - podkreślał kard. Grocholewski.

Diecezja gdańska powstała w 1925 r., ale przez 32 lata nie posiadała własnego seminarium duchownego. Kapłani kształcili się na innych uczelniach i zagranicą.

Gdańskie Seminarium Duchowne erygowane zostało przez ówczesnego ordynariusza bp. Edmunda Nowickiego w 1957 r. List pasterski powiadamiał o otwarciu seminarium duchownego w Gdańsku-Oliwie 27 października 1957 r. Święcenia kapłańskie pierwszych 15 z 25 przyjętych studentów seminarium odbyły się 29 czerwca 1962 r. Z tej okazji życzenia i błogosławieństwa dla młodych kapłanów nadeszły od papieża Jana XXIII i kard. Giovanniego Battisty Montiniego, wówczas arcybiskupa Mediolanu i późniejszego papieża Pawła VI oraz Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego.

W 1973 r. seminarium zawarło umowę z Papieskim Wydziałem Teologicznym w Poznaniu. Od 1994 r. współpracuje także z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego.