Poznań: V Misyjny Kongres Młodych

Radio Watykańskie/J

publikacja 28.09.2007 23:15

Spotkanie w kościołach symbolizujących poszczególne kontynenty, przemarsz ulicami miasta i nocna Eucharystia – to tylko niektóre z punktów dwudniowego V Misyjnego Kongresu Młodych, który rozpoczął się Poznaniu.

Spotkanie organizowane jest przez Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce pod hasłem „Wychwalajcie Pana wszystkie narody”. Jak mówi ks. Eugeniusz Szyszka młodzież jest bardzo otwarta na sprawy misji i trzeba jej w tym towarzyszyć.

„Nie chodzi tu tylko o jakieś młodzieżowe ogniska misyjne, czy grupy misyjne. Tylko młodzież stowarzyszona w różnych grupach i stowarzyszeniach, ma być «umisyjniana» poprzez regularną stałą formację. W czasie tego kongresu będzie miała miejsce zarówno formacja jak i modlitwa” – powiedział sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary.