Z Kościołem po drogach życia

publikacja 09.09.2008 21:18

Kościół to nie kamienie i drewno. To nawet nie takie czy inne uroczystości i akcje. To przede wszystkim zwyczajne życie, którego głównym celem jest uczynić świat wedle pomysłu Jezusa Chrystusa. We wszystkich jego przejawach: wielkich i małych. Jeśli chcesz, możesz się w tę sprawę włączyć...

Kościół katolicki w świecie

Czy wiesz ilu nas jest? Gorszych czy lepszych, ale przyznających się do Kościoła katolickiego? Tak, to prawda. Jest nas wielu. Jednocześnie daleko nam do bycia w świecie większością. Będąc katolikiem ciągle możesz uważać się za członka dość ekskluzywnej grupy.

W 2004 r. liczba katolików wynosiła 1 098 000 000 (miliard dziewięćdziesiąt osiem milionów). W porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 1,5%. W 2005 roku liczba katolików wynosiła 1 115 000 000 (miliard sto piętnaście milionów), ale ich odsetek w stosunku do ludności świata pozostał na tym samym poziomie – 17,2%.

Największy procentowo przyrost liczby katolików zanotowała Afryka – o 3,1%, podczas gdy wzrost liczby ludności nie przekroczył tam 2,5%. Wzrost liczby wiernych przewyższający przyrost mieszkańców stwierdzono również w: Azji – odpowiednio 2, 71% i 1, 18% oraz w Ameryce (rozpatrywanej jako całość) – 1, 2% i 0, 9%. W Europie występuje bardzo nieznaczny wzrost liczby katolików przy prawie niezmiennej liczbie ogółu mieszkańców.Więcej:.


Skąd się wzięli proboszczowie?

Sporo się ostatnio mówi o wprowadzeniu kadencyjności dla proboszczów. Opinie w tej kwestii sa podzielone. Teraz, gdy temat nie jest już tak gorący, warto spojrzeć na sprawę spokojniej. I dowiedzieć się, jak to z urzędem proboszcza było i jest do dziś. Prezentujemy fragment podręcznika prawa kanonicznego, przypominający między innymi historię tego urzędu. Zawsze lepiej wiedzieć więcej ;)

Historia urzędu proboszczowskiego jest ściśle związana z historią parafii. Rozpoczyna się ona od pojawienia się ośrodków duszpasterskich poza miastem biskupim, zwłaszcza przy tzw. kościołach chrzcielnych, kierowanych przez prezbiterów. Ośrodki takie, które dały początek parafiom, zaczęły coraz częściej pojawiać się od IV wieku; wcześniej były tylko diecezje z biskupami na czele, których wspomagali prezbiterzy i diakoni.

Kapłana, który stał na czele parafii, początkowo nazywano różnie: presbyter parochianus, parochitanus, parochialis, parochiensis, dioecesanus. Od VI wieku kapłana rządzącego kościołem chrzcielnym na wsi, sprawującego jednocześnie nadzór nad sąsiednimi kościołami filialnymi, nazywano archiprezbiterem. Od IX wieku rządcę parafii nazywano plebanem (plebanus), duszpasterzem (pastor), rektorem kościoła (rector ecclesiae); nazwy wywodzono z funkcji, jakie ten rządca pełni. Termin łaciński „parochus” na oznaczenie kapłana rządzącego parafią przyjął się powszechnie dopiero po Soborze Trydenckim.Więcej:.


Czytaj też w Gościu Niedzielnym: Kadencyjność dobra na wszystko?:.

Jak się dobrze wyspowiadać?

Wokół pięciu warunków dobrej spowiedzi

Skończył się czas wakacji. Studenci też już powoli zaczynają myśleć o powrocie do uczelnianej codzienności. Dla niektórych był to być może czas większego duchowego wysiłku, refleksji nad wiarą, udziału w rekolekcjach, ale dla niejednego okres duchowej laby. Czas by znów wziąć się w garść. By na powrót uświadomić sobie, kto tu naprawdę jest szefem. Może dobrym pomysłem byłaby porządna spowiedź? Dla tych, którzy się zdecydują niech pomocą będzie opublikowany przed laty w Gościu Niedzielnym cykl artykułów poświęcony dobrej spowiedzi.

Katechizm wylicza pięć warunków dobrej spowiedzi: rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, szczera spowiedź, zadośćuczynienie. Te warunki nie są tylko praktyczną wskazówką dla penitenta. Stanowią one koleje etapy drogi nawrócenia. To pięć warunków odzyskania duchowego zdrowia. Więcej:.