Ahmadijja: Wizje Mirzy Qadianiego

dodane 30.10.2002 15:03

Wśród katolików o objawieniach prywatnych mówi się bardzo dużo. Miejsca najbardziej znanych są celem pielgrzymek wiernych z całego świata. Nie oznacza to, że problem objawień prywatnych nie istnieje w innych religiach. Pod koniec XIX wieku pisarz muzułmański Ghulam Mirza Ahmed Qadiani twierdził, że ukazują mu się Jezus, Jego Matka, a także Mahomet.

Qadiani znalazł wielu wyznawców i założył istniejący do dziś ruch Ahmadijja.
W 1974 r. Światowa Liga Muzułmańskich Uczonych (Rabita Alame Islami) orzekła, że Ahmadijja jest odstępstwem od islamu, członkowie tego ruchu są niewiernymi (kafir), a Ghulam Mirza Ahmed Qadiani był oszustem.

Ogłosił się Mesjaszem
Ahmadijja (zwana także Ahmedijja, Qadianija, Qadiani, Mirzayah, Lahorizm) została założona w 1889 roku przez Mirzę Ghulam Ahmad Qadianiego (1835-1908), w indyjskiej wiosce Qadiani w stanie Pendżab. Na początku swojej działalności, w roku 1880, Qadiani podawał się jedynie za pisarza muzułmańskiego, który od 1865 r. ma objawienia – ukazują mu się Mahomet, Jezus i Jego Matka. W 1885 ogłosił się reformatorem religijnym (Mujaddid), w 1891 stwierdził że jest obiecanym "Mahdi" i Mesjaszem, na którego czekali nie tylko muzułmanie, ale także wyznawcy innych religii. Mieli mu to powiedzieć Jezus i Mahomet. Twierdził, że zapoczątkuje na ziemi wspaniały okres – "złotą erę" jednej ogólnoświatowej religii, stworzonej pod patronatem islamu. Głosił, że Bóg zesłał go jako wyznawcę islamu, gdyż to właśnie islam jest najpełniejszym zbiorem praw i zasad postępowania dla całej ludzkości. Muzułmańscy uczeni i przywódcy religijni ostro skrytykowali jego deklaracje.
W 1901 obwołał się Prorokiem Bożym, wcieleniem proroka Muhammada (Mahometa) i ma prawo do swojej interpretacji Koranu. "Jakże śmieszne i fałszywe jest przekonanie, że drzwi objawienia Bożego na zawsze zostały zamknięte po Proroku Muhammadzie, i że w przyszłości aż do Dnia Sądu Ostatecznego nie ma nadziei aby zostały one otwarte...". "Jak makulaturę, odrzucam wszelkie Hadisy (tradycje Mahometa) które są sprzeczne z moimi objawieniami". "Mówiłem wielokrotnie że te słowa które ja cytuję; są niewątpliwie słowami Bożymi, tak jak Koran i Torah (Stary Testament) są słowami Bożymi... Tak jak Mojżesz, Jezus, Dawid i Muhammad jestem prawdomówny..." – pisał.
W islamie uważa się, że ostatnim, który doznawał objawień był prorok Mahomet. Mimo to Mirza Qadiani znalazł wielu zwolenników nie tylko w Indiach. Jego syn, Mirza Bashiruddin Mahmud, drugi kalif Qadiani, oświadczył nawet: "Wszyscy muzułmanie którzy nie zwiążą się z Mesjaszem Mauod Mirzą, nawet jeżeli o nim nie słyszeli, są kafir (niewiernymi) poza sferą Islamu."

Meczet Ahmadijji w BerlinieW 150 krajach
W 1900 r. Ahmadijja została uznana oficjalnie przez władze brytyjskie w Indiach. Po śmierci swego założyciela (zmarł w 1908 r. na cholerę), w 1914 podzieliła się na dwa skrzydła: mniejszościowe, z siedzibą w Lahaur, i większościowe - bliższe nauce założyciela – z ośrodkiem w Kadijanie, później w Rabwah. Dzięki ożywionej działalności misjonarskiej Ahmadijja rozszerzyła się na Persję, Afganistan i państwa arabskie, znajdując też zwolenników w zachodniej i wschodniej Afryce, Ameryce Północnej (głównie Chicago) i Europie (zwłaszcza w Wielkiej Brytanii). Do jej popularności w Europie i USA przyczynia się zakaz szerzenia wiary siłą (dżihad).
Sekta wydaje tygodniki i miesięczniki w 120 językach. M.in. od 1902 wydaje w języku angielskim pismo "Review of Religions". W Londynie powstał satelitarny program telewizyjny "Muslim Television Ahmadiyya". "Radio Ahmadijja" od stycznia 1994 r. nadaje programy w językach urdu, angielskim, bengali i rosyjskim.
Ruch Ahmadijja głosi, że reformuje islam poprzez powrót do jego korzeni. Propaguje rozpowszechnianie pokoju na świecie pod patronatem islamu. Każdy, kto pragnie odnowić swoje życie i stać się członkiem tego ruchu, powinien przejść inicjację, bai'at, która dla muzułmanina jest odnowieniem wiary, a dla pozostałych oznacza przyjęcie islamu.
Asghar Hameed, obecny przywódca ruchuObecnie przywódcą ruchu jest Asghar Hameed – piąty następca Ghulama Qadianiego.
Sześćdziesiąt kilometrów od Londynu istnieje od 1924 roku wioska ahmadijjczyków – Islamabad. Co roku odbywają się tam spotkania członków ruchu, zwane w języku urdu "Dżalsa Salana". Liczący niewiele ponad 50 stałych mieszkańców Islamabad wypełnia się wówczas tłumem pielgrzymów, dla których wznoszone są wcześniej namioty. Konferencja trwa 3 dni, których czas wypełniony jest wykładami, wspólną modlitwą i rozmowami. W ostatnim dniu spotkania przyjmowani są nowi członkowie.
Poza działalnością misyjną Ahmadijja zajmuje się wznoszeniem meczetów, budową szpitali i szkół. Przez ponad stuletni okres działalności ruchu inicjację przeszło 10 milionów ludzi na całym świecie. Najliczniejsze grupy ahmadijjczyków działają w Indiach, Pakistanie oraz niektórych państwach afrykańskich; łącznie w około 150 krajach. W Polsce misja Ahmadijja została założona w Warszawie ponad 50 lat temu; dziś liczy 25 członków. Na jej czele stoi imam Mahmud Taha Żuk. Ahmadijczycy opublikowali w Polsce m.in. tłumaczenie Koranu ("Święty Koran. Tekst arabski i tłumaczenie polskie"; wydany pod patronatem Hazrat Mirza Tahir Ahmad, 1990. Islam International Publications Ltd.).

Meczet Ahmadijji w Surinamie (Ameryka Południowa)Zakaz wstępu do Mekki
Przez większość teologów islamskich członkowie Ahmadijja są uważani za heretyków i nie mają prawa wstępu do świątyni w Mekce.
Oto zasadnicze różnice pomiędzy Islamem a ruchem Ahmadijja:
1. Ahmadijja odrzuca koncepcję zakończenia się proroctwa na Proroku Muhammadzie (Mahomecie).
2. Ahmadijja twierdzi że Mirza Ghulam Qadiani był prorokiem, drugim pojawieniem się Muhammada i obiecanym Mesjaszem.
3. Ahmadijja twierdzi, że pisma Mirzy Ghulama Qadiani są na tym samym poziomie jak Koran, Biblia i Tora.
4. Ahmadijja odrzuca Hadisy (Tradycje Proroka) i propaguje własną interpretację Koranu.
5. Ahmadijja naucza, że Jezus został ukrzyżowany, zdjęty z krzyża żywy, po czym uciekł do Kaszmiru (Indii) gdzie żył jeszcze 86 lat, a później zmarł i jest tam pochowany.
6. Ahmadijja uważa wszystkich muzułmanów (tych którzy wyznają Islam i nie akceptują ich przywódcy) za niewiernych.
7. Ahmadijja uważa miasta Qadian (w Indiach) i Rabwah (w Pakistanie) za równie święte jak Mekka i Medyna. Qadiani powinni odbywać hadż (pielgrzymkę) poprzez uczestniczenie w corocznym zjeździe zamiast odwiedzać Mekkę.
8. Ahmadijja utrzymuje że Meczet Mirzy w Qadianie jest "Masdzid Al-Aqsa" (Świętym meczetem w Jerozolimie).
Tagi: