Z żołnierza biskup - św. Auksencjusz

Magdalena Konopka

dodane 15.09.2009 10:52

Święty Auksencjusz pochodził z Mopsuestii, która obok Tarsu należała do głównych miast Cylicji, a dziś leży na terytorium państwa tureckiego.

Z żołnierza biskup - św. Auksencjusz Henryk Przondziono /Foto Gość Ruiny jednego ze starożytnych miast, leżących na terenie dzisiejszej Turcji

Mopsuestia podzieliła los całej prowincji i dostała się pod panowanie rzymskie. Stosunkowo szybko, bo już w kilkanaście lat po śmierci Chrystusa przyjęło się tutaj chrześcijaństwo. W III wieku istniało już tutaj pierwsze biskupstwo... Niewiele informacji zachowało się o świętym, mimo iż sprawował posługę biskupią. Wiemy, że Auksencjusz był dowódcą przybocznej straży na dworze Licyniusza. Jako zaufany cesarza, uznawany był za znaczącą osobistość.

Kiedy wybuchło prześladowanie za czasów Dioklecjana, a Licyniusz okazał się gorliwym wrogiem chrześcijaństwa, przyszły biskup zrezygnował z zaszczytnej służby, nie ujawniając jednak swoich przekonań. Dzięki temu udało mu się przetrwać obu prześladowców i poświęcić się służbie Bożej. Licyniusz, któremu wcześniej jako żołnierz służył nasz święty, popadł w konflikt z Konstantynem Wielkim, został pokonany i stracony. Około 359 r. Auksencjusz został mianowany biskupem rodzinnej Mopsuestii.

Tradycja nie przekazała nam więcej faktów z życia świętego. Jego biskupie pasterzowanie nie trwało długo- zaledwie rok. Auksencjusz zmarł 18 grudnia 360 r. Jako biskup zasłużyć miał się przede wszystkim wystawieniem kościoła ku czci św. Tarausa, św. Probusa i św. Andronika, na miejscu, gdzie wszyscy trzej ponieśli śmierć męczeńską za panowania Dioklecjana.

Tagi: