Stolica Apostolska w sprawie handlu dziećmi

VATICANNEWS.VA |

publikacja 31.05.2018 20:52

Ks. Urbańczyk przedstawił dwa rodzaje działań, które mogą pomóc w przeciwdziałaniu handlowi ludźmi.

ks. Janusz Urbańczyk The Official CTBTO Photostream / CC 2.0 ks. Janusz Urbańczyk

Edukacja i programy prewencyjne zapobiegające handlowi dziećmi to dwa postulaty Stolicy Apostolskiej jakie w jej imieniu przedstawił ks. Janusz Urbańczyk, na spotkaniu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Powodem spotkania była nagląca potrzeba podjęcia bardziej stanowczych kroków w walce z handlem dziećmi, włączając w to handel w celach seksualnych. Watykański dyplomata podkreślił, że OBWE zaangażowała się w wiele inicjatw i posiada duże doświadczenie i wiele programów, które pozwalają krajom członkowskim nie zaczynać od podstaw.

Ks. Urbańczyk przedstawił dwa rodzaje działań, które mogą pomóc w przeciwdziałaniu handlowi ludźmi. Po pierwsze, wzmacnianie edukacji oraz podnoszenie świadomości wobec istniejącego problemu, a także programy rozwojowe dające zarówno dorosłym, jak i dzieciom możliwość rozpoznania, przeciwdziałania i zwalczania handlu dziećmi w społeczeństwach.

Drugą rekomendacją jest promowanie międzynarodowych i międzyorganizacyjnych projektów, które mogłyby sprzyjać prewencji w różnych sektorach społeczeństwa, skupiając się w szczególności na czynnikach, które sprawiają, że ludzie stają się bezbronni wobec takich przestępstw.