Zatwierdzono dokument ws. Synodu dla Amazonii

KAI |

dodane 14.04.2018 13:46

Rada Przedsynodalna Zgromadzenia Specjalnego Synodu Biskupów dla Amazonii przyjęła dokument przygotowawczy, zawierający kwestionariusz służący konsultacjom. Temat tego mającego odbyć się w październiku 2019 zgromadzenia brzmi: „Amazonia: nowe drogi dla Kościoła oraz na rzecz ekologii integralnej” – poinformował sekretariat generalny Synodu Biskupów.

Zatwierdzono dokument ws. Synodu dla Amazonii Wikipedia Amazonka

Jak zaznaczono obradom Rady w dniach 12-13 kwietnia 2018 r. przewodniczył Papież Franciszek. Podczas sesji roboczych przeanalizowano projekt dokumentu przygotowawczego do Zgromadzenia Specjalnego, który będzie miał temat: „Amazonia: nowe drogi dla Kościoła i dla ekologii integralnej”. Członkowie Rady Przedsynodalnej wyrazili uznanie dla tekstu, przygotowanego przez Sekretariat Generalny Synodu przy pomocy ekspertów, i zaproponowali użyteczne sugestie dotyczące jego ulepszenia.

W debacie podkreślono znaczenie regionu Amazonii dla całej Ziemi. Omawiano zwłaszcza sytuację duszpasterską tego regionu i konieczność podjęcia nowych procesów na rzecz skuteczniejszej inkulturacji Ewangelii wśród jego mieszkańców, zwłaszcza rdzennej ludności. Mówiono także o kryzysie ekologicznym dotykającym ten region i podkreślono potrzebę promowania integralnej ekologii, zgodnie z linii wytyczną przez encyklikę „Laudato si”.

Pod koniec dyskusji Rada Przedsynodalna zatwierdziła dokument przygotowawczy, który zawiera kwestionariusz końcowy. Następnie tekst zostanie przesłany do odpowiednich Konferencji Episkopatów oraz do innych organów uprawnionych, aby rozpocząć konsultacje przedsynodalne.