Diecezja warszawsko-praska ma nowego biskupa!

Agata Ślusarczyk

publikacja 20.01.2018 13:25

- Chcę służby dla zbawienia - mówi bp Romuald Kamiński.

Diecezja warszawsko-praska ma nowego biskupa! Agata Ślusarczyk /Foto Gość Bp Romuald Kamiński

Nowy biskup zwrócił uwagę, że z katedrą warszawsko-praską związany jest od połowy lat 80., kiedy towarzysząc kard. Józefowi Glempowi, modlił się przy "bardzo skromnym" bocznym ołtarzu Miłosierdzia Bożego. - Dziś to miejsce zgromadziło na modlitwie wielką rzeszę osób prawdziwe kochających Kościół św., chcących uprosić potrzebne łaski dla biskupa i całego Kościoła diecezjalnego - mówił.

Przypomniał, że to właśnie u św. Floriana miały miejsce początki w Warszawie i na całym Mazowszu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego. A pierwszy pasterz nowej diecezji, bp Kazimierz Romaniuk, na zawołanie biskupie przyjął słowa: "Jesu, in Te confido" ("Jezu, ufam Tobie").

- Warto też wspomnieć, że ta świątynia dała początek serii świątyń zaprojektowanych przez architekta Józefa Piusa Dziekońskiego. Oraz że tutaj dziekanem i proboszczem praskim był bł. ks. Ignacy Kłopotowski, założyciel sióstr loretanek. Także strażacy obrali ją jako swoją katedrę - mówił biskup Kamiński. - Chciałbym, by intencja służby dla zbawienia towarzyszyła mi, kapłanom i całemu ludowi Bożemu zawsze.

Zobacz galerię zdjęć >>

Hierarcha przypomniał, że diecezja wchodzi w drugie 25-lecie. - Czas pokazał, że kolejny posłany do posług biskup może dziś z radością zaświadczyć wobec poprzedników na urzędzie biskupim, księży, osób konsekrowanych i ludu Bożego: dziękuję. Dziękuję za trud budowania i owoce waszej posługi - mówił nowy biskup.

Przypomniał, że życie Kościoła na tym terenie wplecione jest mocno w trudne dzieje ojczyzny, m.in. rzeź Pragi w 1794 roku. - To także jest wyznacznik wielu działań duszpasterskich - mówił. Zwrócił uwagę, że niedaleko stąd jest Olszynka Grochowska i czczona jest pamięć krwawej bitwy z lutego 1831 roku. Pobliska świątynia na pl. Szembeka nawiązuje do tamtych wydarzeń, a jednocześnie jest wotum wdzięczności za odzyskanie niepodległości. Podobnie jak parafia Zmartwychwstania Pańskiego na Targówku oraz warszawska prowincja sióstr felicjanek MB Królowej Korony Polskiej również zaistniały z intencją podziękowania Bogu za dar oswobodzenia ojczyzny - dodał.

Swoje upamiętnienie znalazł również rok 1920, jako wyraz wdzięczności Bogu za odniesione zwycięstwo, w wybudowanych świątyniach wotywnych na Kamionku i Rembertowie, a także miejsca związane z upamiętnieniem cudu nad Wisłą w Ossowie, Kobyłce, Radzyminie.

Nowy biskup zwrócił uwagę, że diecezja warszawsko-praska jest "wyjątkowo bogata" w kult maryjny. - Jej pierwszą patronką jest przecież Matka Boża Zwycięska, która patronuje w kościele konkatedralnym na Kamionku i Rembertowie, czczona jako Loretańska przy ul. Ratuszowej i w sanktuarium w Loreto - mówił.

Czytaj także:

Przypomniał także czczone w diecezji maryjne wizerunki m.in. w Mińsku Mazowieckim i Wielgolesie. - Aż nadto wymowny jest ten rys maryjny, żeby go nie dostrzec - zaznaczał biskup, przypominając, że w diecezji warszawsko-praskiej trwa peregrynacja ikony MB Częstochowskiej.

Zaznaczył, że dla każdego biskupa bardzo istotną sprawą jest "świętość wspólnoty kapłańskiej", która przekłada się na owocne duszpasterstwo. Przypomniał słowa, które powiedział do niego przed laty ojciec duchowny seminarium diecezji warszawsko-praskiej ks. Czesław Miętek: "Szanuj kapłanów i staraj się im pomagać. I nigdy nie bądź przeszkodą, kiedy mają potrzebę spotkania ze swoim biskupem".

Podkreślił także rolę sióstr zakonnych w diecezji. - Tak bardzo potrzebna jest ich obecność, która umacnia dzieło głoszenia ewangelii - zaznaczył bp Kamiński. Dodał, że ważnym zadaniem biskupa jest także tworzenie wspólnot i grup formacyjnych dla ludzi świeckich.

Nawiązując do mszalnych czytań, biskup Kamiński zachęcił, by z dziecięcą pokorą radzić się Boga.

- Dziś, kiedy we wspólnocie diecezjalnej otwiera się nowy rozdział służby dla królestwa Bożego, chcemy wiedzieć, co nam czynić przystoi. Tak było zawsze i tak zostać powinno. Każdy powinien radzić się Boga. Ale wiemy, że zmienne są czasy i zmienna ludzka kondycja, niejednakie rozumienie zasad wiary i moralności, dlatego musimy ciągle na nowo odkrywać orędzie Jezusa - mówił biskup.

Zwrócił uwagę, że w diecezji znajdują się media katolickie - Radio Warszawa, tygodnik "Idziemy" i telewizja Salve TV. - Wspominam o tym, bo z jednej strony są to potężne narzędzia służące ewangelizacji, z drugiej zaś wymagają od nas, byśmy mądrze uczyli się z nich korzystać i zachęcili innych - stwierdził.

Na zakończenie zwrócił uwagę, że diecezja warszawsko-praska ma "bogaty zakres zadań". - Zadania niemałe, ale środki też nieskąpe. Nie myślę tutaj o środkach materialnych, ale o potencjale ludzkim - mówił hierarcha. Podziękował Bogu za "dar biskupów seniorów, a także gorliwych kapłanów pracujących w terenie, osoby konsekrowane, a także wielką rzeszę oddanych Bogu diecezjan".

Czytaj także: