Ks. prof. Zyzak: Chrześcijaństwo nie jest mitem, u jego początku leży fakt historyczny

PAP |

publikacja 26.12.2017 08:17

Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie skierował do wiernych list na drugi dzień świąt Bożego Narodzenia.

Ks. prof. Zyzak: Chrześcijaństwo nie jest mitem, u jego początku leży fakt historyczny arch. UPJPII

Jak wskazał, w ten sposób "chrześcijaństwo przyniosło światu coś całkowicie nowego, pokazując, że dzieje świata mają kierunek i sens, że historia jest historią zbawienia".

List rektora odczytany został w archidiecezji krakowskiej w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Tradycyjnie pieniądze zebrane w drugi dzień świąt na tacę w świątyniach archidiecezji krakowskiej zostaną przekazane krakowskiej uczelni.

Rektor w liście powołał się na patrona historyków św. Łukasza, którego Ewangelia "osadza mocno historię zbawienia w ramach konkretnych wydarzeń dziejów świata". "Wczoraj podczas pasterki czytaliśmy opis Bożego Narodzenia, w którym św. Łukasz dokładnie wskazał miejsca, określił czasy i panujących wówczas władców. Jeśli ktoś by myślał, że Stwórca stroni od czegoś tak zwyczajnego jak ludzka historia, to w tym opisie widzi Boga, który wybiera konkretny czas, miejsce i osoby, aby zamieszkać pośród ludzi" - napisał ks. prof. Wojciech Zyzak.

"Chrześcijaństwo nie jest żadnym mitem ani ideologią, gdyż u jego początku leży wydarzenie życia Chrystusa jako fakt historyczny. Chrześcijaństwo przyniosło światu coś całkowicie nowego, pokazując, że dzieje świata mają kierunek i sens, że historia jest historią zbawienia" - podkreślił w liście.

Stwierdził również, że "kończący się rok był wyjątkowy dla uświadomienia sobie znaczenia historii". "Obchodziliśmy stulecie objawień fatimskich, trzechsetlecie koronacji jasnogórskiego wizerunku Matki Bożej, sześćsetlecie prymasostwa w Polsce" - wskazał rektor. Przywołał także jubileusze związane z uniwersytetem: dwadzieścia lat od wyniesienia na ołtarze św. Królowej Jadwigi, założycielki Wydziału Teologicznego w Krakowie, dwieście pięćdziesiąt lat od kanonizacji Jana Kantego, studenta i profesora teologii.

"We wszystkich wspomnianych jubileuszach niczym w zwierciadle odbijają się zmienne losy Kościoła i świata, pokazując, jak na zło czynione przez ludzi i na zagrożenia z nim związane odpowiada Boża opatrzność oraz wstawiennictwo Matki Bożej i świętych" - podkreślił rektor i wskazał, że "szczególnie wobec tragicznych wydarzeń dziejowych człowiek zaczyna szukać głębszego sensu historii".

Przywołał także słowa Jana Pawła II z książki "Pamięć i tożsamość", że "historia człowieka rozwija się w wymiarze horyzontalnym w przestrzeni i czasie. Jednak krzyżuje się z nią również wymiar wertykalny. Nie tylko ludzie bowiem piszą historię. Razem z nimi pisze ją także Bóg".

"Jako społeczność Uniwersytetu Papieskiego jesteśmy świadomi prawdy powyższych słów, prowadząc w świetle wiary badania nad dziejami na wydziałach teologicznych w Krakowie i Tarnowie, filozoficznym, nauk społecznych, prawa kanonicznego, a szczególnie historii i dziedzictwa kulturowego" - napisał w liście rektor uczelni.

Wyraził też przekonanie, że pamięć o historii jest ważna w procesie wychowywania nowych pokoleń. Zaprosił także młodych ludzi do studiowania na jego uczelni.

W dołączonym do listu "Słowie metropolity krakowskiego" abp Marek Jędraszewski stwierdził, że "uczelnia integruje osoby duchowne, konsekrowane i świeckie w służbie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie". "Dzięki badaniom naukowym, kształceniu młodzieży i oddziaływaniu na społeczeństwo Uniwersytet w wyjątkowy sposób zgłębia i upowszechnia wielkie dziedzictwo swego świętego patrona Jana Pawła Wielkiego" - napisał metropolita.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (dawniej Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie) jest uczelnią kościelną finansowaną na zasadach uczelni publicznych. Obecnie na uczelni kształci się ponad 3,6 tys. studentów.