Youtuber w Kościele

Tomasz Gołąb /archwwa.pl

publikacja 05.12.2017 11:49

O młodzieży i duszpasterstwie w świecie nowych mediów dyskutowała Rada Duszpasterska Archidiecezji Warszawskiej.

Youtuber w Kościele

Rada Duszpasterska Archidiecezji Warszawskiej przy kard. Kazimierzu Nyczu obradowała 4 grudnia na temat "Młodzieży w świecie nowych technologii informacyjnych".

Podczas spotkania rady, która gromadzi duchownych i świeckich, kard. Kazimierz Nycz wyjaśnił, że na taki temat naprowadziła jedna z debat Dziedzińca Dialogu, "Człowiek 2.0", która odbyła się w Centrum Nauki  Kopernik, jak również podczas listopadowych obrad w Rzymie Papieskiej Komisji ds Kultury.

- Truizmem jest powiedzieć, że większość informacji młodzież czerpie z internetu. Kto ma dziś większy wpływ na młodzież? Czy dawne autorytety, czy też nowe: blogerzy i youtuberzy?

Do dyskusji wprowadzili prof. Marek Niezgódka, wykładowca informatyki, oraz fizyk, prof. Krzysztof Meissner.

- W głównej mierze zwrócono uwagę na szanse dla duszpasterstw i konkretną rolę, którą Kościół musi spełniać w tej dziedzinie - mówi ks. Przemysław Śliwiński, rzecznik archidiecezji. - Chodzi przede wszystkim o szeroko pojętą edukację medialną, skierowaną nie tylko do młodzieży, ale przede wszystkim do rodziców, nie ograniczającą się do edukacji o charakterze technologicznym, lecz pogłębiania zdolności krytycznego wyboru. A duszpasterstwo młodzieży czasu cyfrowej transformacji to nie tylko konieczność, ale i niezwykła szansa dla duszpasterzy - dodaje.

Rada Duszpasterska Archidiecezji Warszawskiej przy kard. Kazimierzu Nyczu w obecnej kadencji 2013-2018 składa się z 29 osób. Członkami wchodzącymi z urzędu w skład tego grona są trzej biskupi pomocniczy, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego, kanclerz oraz dyrektorzy wydziałów duszpasterstwa rodzin i duszpasterstwa dzieci i młodzieży w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Ponadto z nominacji kard. Nycza w skład rady wchodzą jeszcze 22 osoby: 4 księży w tym dwóch zakonnych: jezuita i dominikanin, 15 świeckich w tym dwa małżeństwa oraz 3 siostry zakonne.