Podróż apostolska, a nie humanitarna

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 27.11.2017 20:22

Na ten wymiar papieskiej pielgrzymki zwraca uwagę Antonia Gabela, misjonarka z Drogi Neokatechumenalnej, która prowadzi wspólnotę tego ruchu w Rangunie.

Podróż apostolska, a nie humanitarna Roman Koszowski /Foto Gość Pamiątkowe kubki z papieżem Franciszkiem

Birma i Bangladesz to kraje o ogromnych problemach społecznych, a Kościół jest tam znikomą mniejszością. Dlatego w odniesieniu do tej azjatyckiej podróży Papieża niejednokrotnie akcentuje się przede wszystkim jej społeczny i humanitarny aspekt, zapominając o jej podstawowym, apostolskim charakterze. Na ten wymiar papieskiej pielgrzymki zwraca uwagę Antonia Gabela, misjonarka z Drogi Neokatechumenalnej, która prowadzi wspólnotę tego ruchu w Rangunie.

„Podstawowe przesłaniem, które Papież przynosi, jest takie, że Bóg istnieje i kocha każdego człowieka, posłał swego Syna Jezusa Chrystusa, który umarł za każdego z nas, aby dać nam nowe życie. Takie jest papieskie przesłanie, przesłanie pokoju i pojednania z Bogiem. Bo kiedy pojednamy się Bogiem, to z tego pojednania wyniknie też pojednanie między ludźmi” – powiedziała Radiu Watykańskiemu Antonia Gabela.

Neokatechumenat dotarł do Birmy przed 4 laty. Aktualnie ruch ten ma w tym kraju trzy wspólnoty.