Biskupi za metropolią

red.

publikacja 24.04.2017 11:40

Komunikat arcybiskupa katowickiego oraz biskupa gliwickiego i biskupa sosnowieckiego.

Biskupi za metropolią   Roman Koszowski /Foto Gość Biskupi popierają utworzenie metropolii

Drodzy Diecezjanie,

Na początku kwietnia br. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał w Katowicach ustawę o związku metropolitalnym dla naszego regionu. Chęć przystąpienia do tego związku wyraziło 41 gmin. Wiele z nich powiązanych jest już ze sobą m.in. w strukturze Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Aktualnie rozpoczęły się konsultacje społeczne, w których mieszkańcy proszeni są o opiniowanie idei powstania metropolii.

Jako pasterze trzech diecezji, na terenie których położone są gminy gotowe do współpracy w ramach nowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, jesteśmy przekonani, że projekt ma nie tylko historyczne znaczenie, ale stanowi wyjątkową szansę rozwoju dla wszystkich gmin.

W praktyce będzie sprzyjał pozyskiwaniu środków zewnętrznych, przeznaczonych na wsparcie rozwoju gospodarczego naszego regionu oraz usprawnienia w transporcie publicznym. Nie bez znaczenia będą również działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Samorządowcom oraz mieszkańcom zaangażowanym w realizację ustawy o związku metropolitalnym życzymy światła Ducha Świętego oraz wytrwałości w zaangażowaniu dla dobra wspólnego.

Szczęść Boże!

 

†Jan Kopiec
Biskup Gliwicki

†Grzegorz Kaszak
Biskup Sosnowiecki

†Wiktor Skworc
Metropolita Katowicki|