Śląskie: 2017 - Rok Reformacji

jj /inf. pras.

publikacja 16.01.2017 16:33

Rezolucję w tej sprawie w poniedziałek jednogłośnie podjęli radni Sejmiku Śląskiego.

Śląskie: 2017 - Rok Reformacji Alina Świeży-Sobel /Foto Gość Ekumeniczne nabożeństwo inaugurujące obchody jubileuszu 500-lecia reformacji w Polsce, ewangelicki kościół Jezusowy

Rezolucja jest nawiązaniem do uchwały przyjętej przez Sejmik 21 września 2015 r. i ustanawiającej rok 2017 Rokiem Reformacji.

Jak czytamy w rezolucji, radni Sejmiku Województwa Śląskiego wyrażają wolę, by w Cieszynie, mieście reformacji, podkreślić zasługi byłych i obecnych mieszkańców regionu wyznania ewangelickiego, dziękując za zaangażowanie na rzecz wspólnoty regionalnej i wyrażając nadzieję na dalszą owocną, pełną wzajemnego szacunku i zrozumienia współpracę, która czyni śląską różnorodność szansą i bogactwem kulturowym dla Polski.

Obchody 500-lecia reformacji zainaugurowano już 31 października 2016 r. w cieszyńskim kościele Jezusowym, największej świątyni luterańskiej w Polsce. W uroczystym nabożeństwie obok biskupów diecezjalnych Kościoła ewangelicko-augsburskiego uczestniczyli przedstawiciele innych wyznań chrześcijańskich, m.in. prymas Polski Wojciech Polak.

Idea Roku Reformacji nawiązuje do wydarzeń sprzed 500 lat, kiedy Marcin Luter opublikował słynnych 95 tez, dając w ten sposób początek reformacji.

Wśród najbardziej znanych ewangelików z naszego regionu wymienia się m.in. ks. Jerzego Trzanowskiego, Walentego Roździeńskiego, rodziny Hochbergów, von Donnersmarcków, Dietlów, siostrę Ewę Thiele-Winkler, ród Michejdów, ks. Andrzeja Buzka, Jana Kubisza, męczenników reżimu nazistowskiego – ks. Karola Kulisza i Jana Sztwiertnię, a także Jana Gawlasa i Stanisława Hadynę.