Abp. Gądecki interweniuje w sprawie pedofilii

jk / www.archpoznan.pl/

publikacja 11.01.2017 07:00

Na stronie archidiecezji poznańskiej wczoraj opublikowano list abpa Gądeckiego w sprawie zakonnika skazanego w 2010 roku za pedofilię.

Abp. Gądecki interweniuje w sprawie pedofilii Tomasz Gołab / Foto Gość Abp Gądecki

Ks. Roman B. został aresztowany w czerwcu 2008 roku i oskarżony o współżycie z 13-latką, wchodziły w grę też inne rodzaje przemocy (uwięzienie, podawanie leków, etc.). W pierwszej instancji został skazany na 8 lat więzienia, kolejna z racji stwierdzenia ograniczonej zdolności kierowania swoimi czynami wskutek silnie zakorzenionych skłonności pedofilskich wyrok złagodzono do 4,5 roku. Ksiądz się do winy przyznał. Wyraził też skruchę i poprosił o leczenie w więzieniu. Ostatecznie wyszedł po 4 latach, przy czym w poczet kary zaliczono czas aresztu. Więzienie opuścił zatem w roku 2012. Od tego czasu mieszka w domu zakonnym dla księży emerytów, nie prowadzi działalności duszpasterskiej, sprawuje sakramenty i opiekuje się braćmi.

Poniżej publikujemy treść obu listów za stroną archidiecezji poznańskiej.

Przewielebny Ksiądz Ryszard GŁOWACKI

Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej

W ostatnim czasie ukazały się w mediach informacje nt. ks. Romana B. z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, zamieszkałego w domu zakonnym w Puszczykowie i skazanego w procesie karnym za nadużycia seksualne wobec osób niepełnoletnich. Chociaż czyny te nie zostały popełnione w archidiecezji poznańskiej, a kapłan nie podlega jurysdykcji arcybiskupa poznańskiego, zwracam się do Księdza Generała z prośbą o jak najszybsze przeprowadzenie kanonicznego postępowania karno-administracyjnego w tej sprawie. Apel ten wynika z przekonania, iż wśród ważnych zadań, za które odpowiada przełożony kościelny, znajduje się danie właściwej odpowiedzi na przypadki nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych. Tego rodzaju czyny – jak mówił papież Franciszek – to coś więcej niż czyny niegodziwe; grzechy nadużyć seksualnych w stosunku do nieletnich ze strony duchowieństwa są wstrząsem dla wiary w Boga i pokładanej w Nim nadziei.

Arcybiskup Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
Poznań, 10 stycznia 2017 roku

***

Odpowiedź Generała Księży Chrystusowców: 

Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki, 
metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Odpowiadając na pismo Przewielebnego Księdza Arcybiskupa, jak również na medialne doniesienia związane z osobą ks. Romana, chciałbym poinformować, że kanoniczny proces karno-administracyjny – zgodnie z poleceniem Stolicy Apostolskiej – został wszczęty i jest w toku. Trybunał został powołany i trwają czynności procesowe. Zapewniam Księdza Arcybiskupa, że dołożymy wszelkich starań, aby sprawę zakończyć jak najszybciej zachowując przy tym wymagania stawiane przez prawo kanoniczne.

Ksiądz Roman od czasu zakończenia odbywania zasądzonej kary więzienia przebywa w domu zakonnym naszego zgromadzenia w Puszczykowie. Jest to dom księży emerytów i ks. Roman pomaga tam starszym współbraciom spełniając codzienne posługi.

Oczywiście ks. Roman został zawieszony we wszystkich czynnościach duszpasterskich i tego zakazu przestrzega nie prowadząc żadnej działalności kapłańskiej w parafiach, nie katechizuje, ani nie ma kontaktu z dziećmi i młodzieżą. Pozostawiono mu możliwość sprawowania Mszy Świętej w kaplicy tylko tego jednego naszego domu zakonnego. Kaplica w domu w Puszczykowie nie jest kaplicą publiczną, parafialną. Wierni, którzy sporadycznie pojawiają się tam na Eucharystii są w różny sposób związani z naszym zgromadzeniem.

Wyrażam szczery ból i żal wobec Przewielebnego Księdza Arcybiskupa. Za zaistniałą sytuację popełnienia przez naszego kapłana przestępstwa i jego konsekwencje serdecznie przepraszam pokrzywdzonych oraz wszystkich wiernych Kościoła, którzy poczuli się zgorszeni, a ich chrześcijańska wiara została wystawiona na próbę.

W Towarzystwie Chrystusowym nie ma absolutnie żadnego przyzwolenia na tego typu działania, bądź ukrywanie czynów przestępczych tak bardzo sprzeniewierzających się powołaniu kapłańskiemu i zakonnemu. Mamy nadzieję, że nigdy więcej taka sytuacja się u nas nie powtórzy.

ks. Ryszard Głowacki
Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego
Poznań, 10 stycznia 2017 roku

Informacje na temat procesu podajemy za Głosem Szczecińskim, który go na bieżąco relacjonował (wydarzenia miały miejsce w Stargardzie Szczecińskim).